Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Achos Daearyddiaeth


  • CalendarAr gael ar gais
  • Clock outlineHyblyg

Rydym wedi datblygu menter Astudiaethau Achos Caerdydd i helpu ein gwaith ymchwil cyfoes i lywio ac ysbrydoli addysgu Daearyddiaeth mewn ystafelloedd dosbarth ar draws y Deyrnas Unedig.

Datblygwyd yr adnoddau hyn ar ffurf partneriaeth rhwng ein Hysgol Daearyddiaeth a Chynllunio ac Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd.

Lluniwyd y crynodebau ymchwil byr, a baratowyd gan ein hacademyddion, i fod yn berthnasol i feysydd llafur ysgolion ac mae modd i athrawon a myfyrwyr Daearyddiaeth eu lawrlwytho’n ddi-dȃl.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â Dr Peter Mackie yn mackiep@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle


Nid oes angen cadw lle ymlaen llaw.

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

  • TickAthrawon

Themâu cwricwlwm

  • TickY Dyniaethau

Math o weithgaredd

  • TickAdnodd ar-lein

Diben

  • TickYmgysylltu â’n hymchwil
  • TickDatblygiad proffesiynol (DPP) i athrawon

Rhannwch y digwyddiad hwn