Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol Caerdydd yn cefnogi Rhwydwaith Seren


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg

Rydym yn gweithio ar y cyd â Rhwydwaith Seren Llywodraeth Cymru i ysbrydoli a chodi dyheadau’r disgyblion mwyaf galluog yn academaidd yng Nghymru.

Mae staff o’n hysgolion academaidd, yn ogystal â’n timau israddedig ac ehangu cyfranogiad yn cynnig amrywiaeth o ddarlithoedd, trafodaethau rhyngweithiol a sesiynau ymarferol i ddisgyblion Seren cyn 16 oed a hŷn.

Gellir cynnal y gweithgareddau hyn mewn ysgolion, lleoliadau cymunedol neu ar gampws y Brifysgol.

Os ydych yn arweinydd i Hwb Seren neu’n gydlynydd ysgol ac os hoffech chi ddysgu mwy neu ofyn am gefnogaeth gan y Brifysgol, ebostiwch serenevents@cardiff.ac.uk.

Mae mwy o wybodaeth ar gael am y Rhwydwaith Seren ar wefan Llywodraeth Cymru.


Ynglŷn â'r trefnydd

Cyfathrebu a Marchnata sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn serenevents@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Os ydych yn arweinydd i Hwb Seren neu’n gydlynydd ysgol, ac os hoffech chi ddysgu mwy neu ofyn am gefnogaeth gan y Brifysgol, ebostiwch ni


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickIechyd a lles
 • TickY Dyniaethau
 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickMathemateg a rhifedd
 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd
 • TickGwyddorau Cymdeithasol
 • TickCymraeg
 • TickCymhwysedd digidol
 • TickAllgyrsiol

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickCyflwyniad neu ddarlith
 • TickGweithdy

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi'r rhwydwaith Seren
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • Seren network
 • Welsh Government