Ewch i’r prif gynnwys

Esgyrn ac Organau


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr

A group of children participating in the bones and organ placement activity.

Nod ein gweithgaredd Esgyrn ac Organau yw addysgu disgyblion am leoliad organau a’u swyddogaeth.

Rhennir y gweithgaredd i ddwy ran. Mae’r rhan gyntaf yn cynnwys lleoliad organau ac mae’r ail ran yn ymwneud â maint, gan ddefnyddio propiau i ddyfalu pa mor hir yw coluddyn yn y corff, pa mor drwm yw ymennydd a faint o groen sy’n gorchuddio corff maint plentyn.

Rydym yn gallu cynnal y gweithgaredd hwn mewn amryw o leoliadau. Rydym yn hapus i ddod i’ch ysgol, digwyddiad yn y gymuned neu siarad â chi am drefnu i ymweld â Phrifysgol Caerdydd.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â Amy Smith yn citer@caerdydd.ac.uk neu +44 (0)29 2087 0129 i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Gallwn gynnal y gweithgaredd hwn mewn amryw o leoliadau ar gyfer ysgolion neu ddigwyddiadau cymunedol. Anfonwch ebost atom gyda’ch ymholiad.


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Rydym yn dod atoch chi

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi weithio gyda ni. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn dod â'r gweithgaredd hwn i'ch ysgol neu'ch coleg.

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickSylfaen - 3-7 oed, blwyddyn sylfaen 2
 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickGwyddoniaeth a thechnoleg
 • TickGwyddorau bywyd

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickGweithdy

Diben

 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn