Ewch i’r prif gynnwys

Pafiliwn Grange yn ennill yng Ngwobrau Eiddo Caerdydd

1 Ebrill 2021

Grange Pavilion
Grange Pavilion

Mae partneriaeth adeiladu Pafiliwn Grange o Borth Cymmunedol, Bwrdd Pafiliwn Grange, IBI Group, Dan Benham Architects a Cardiff Planning wedi ennill gwobr am Ddatblygiad Dinesig yng Ngwobrau Eiddo Caerdydd.

Mae Gwobrau Eiddo Caerdydd, a gynhaliwyd ar 26 Mawrth 2021, yn ddathliad o'r sector eiddo lleol. Dyluniwyd Grange Pavilion gan Grŵp IBI a Benham Architects yn seiliedig ar syniad o gynhwysiant, perchnogaeth syniadau gan breswylwyr, cydlyniant cymdeithasol a lles cymunedol. Mae'n ofod cymunedol gwyrdd a bywiog a adeiladwyd i ddarparu gofod dan do ac awyr agored i breswylwyr i gefnogi prosiectau dan arweiniad y gymuned sydd wedi blodeuo yn Grangetown.

Mae Pafiliwn Grange yn cynnwys tair ystafell fawr sy'n galluogi rhyngweithio o ansawdd da gan gynnwys clybiau gwaith cartref, therapi celf a gweithgareddau chwaraeon dan do; man gwyrdd ar gyfer chwarae, perfformiadau a gweithgareddau ffitrwydd; gardd blodau gwyllt gyda phum pwll dŵr glaw i wella bioamrywiaeth a chefnogi peillwyr; a rhandir ar gyfer addysg fwyd dymhorol, tyfu a chynaeafu; siop goffi â ffocws cymunedol yn cyflogi preswylwyr Grangetown ac yn darparu clwb brecwast am ddim i'r rhai mewn angen; swyddfa a thoiledau hygyrch. Dyluniwyd ystafell ddosbarth allanol hefyd, gan greu gofod dysgu a chydweithio awyr agored sy'n gysylltiedig ag ysgolion lleol a gweithgareddau garddio cymunedol ar ôl ysgol. Gellir archebu'r lleoedd yn rhad ac am ddim gan breswylwyr a grwpiau cymunedol dielw sy'n cyflwyno gweithgareddau sydd o fudd i breswylwyr eraill.

Dywedodd y beirniaid:

“Mae'r gofod dinesig hwn a arweinir gan y gymuned wedi'i drawsnewid gan ddarparu digwyddiadau cydlyniant cymdeithasol i drigolion Grangetown a chyda'r bioamrywiaeth gynyddol a ddaw yn ei sgil, bydd yn llwyddiant amgylcheddol.”

Dywedodd Dan Benham o Benham Architects:

"Mae'n anrhydedd llwyr i Benham Architects dderbyn y wobr hon ochr yn ochr â Grŵp IBI. Hanfod cydweithredu sydd wedi creu adeilad mor wych i Gaerdydd. Mae cymaint o bobl anhygoel wedi gweithio'n ddiflino i weld y weledigaeth hon yn dwyn ffrwyth. Rydyn ni eisiau i ddathlu pŵer y gymuned; pobl anhygoel Grangetown yw'r rheswm dros yr adeilad. Eu hegni, eu cynhesrwydd a'u hangerdd, datblygu'r brîff, rhoi ystyr i'r parc a rhoi cyfle gwych i'r tîm dylunio greu adeilad sydd yn fframwaith i ddathlu hyn. Wedi'i osod ymhlith parc Fictoraidd rhestredig, mae'r adeilad hefyd yn deyrnged i uchelgeisiau dylunio da ac yn dangos y gallwn, gyda mynegiant gofalus, greu lleoedd anhygoel mewn lleoliadau hyfryd i bawb eu mwynhau. "

I ddarganfod mwy am Bafiliwn Grange ewch i'r wefan: https://grangepavilion.wales/

I weld y rhestr o enillwyr yng Ngwobrau Eiddo Caerdydd, ewch i'r wefan: https://cardiffpropertyawards.co.uk/winners/

Diolch o galon i IBI Group a Benham Architects am ymgynghori â thrigolion Grangetown a gwrando arnyn nhw ac adlewyrchu mewnbwn y gymuned mewn dyluniad anhygoel! Llongyfarchiadau ar eich buddugoliaeth!

Diolch The Urbanists, CDF Planning, Mott MacDonald, Mann Williams, Holloway Partnership a'n partneriaid adeiladu gwych BECT am ymdrech tîm mor wych i ddarparu #PafiliwnGrange ar gyfer Grangetown!

Rhannu’r stori hon