Ewch i’r prif gynnwys

Porth Cymunedol

Rydym wedi ymrwymo i feithrin partneriaeth hirdymor gyda thrigolion a busnesau Grangetown.

Rydym yn galluogi aelodau o Brifysgol Caerdydd a chymunedau lleol i gydweithio er mwyn cyflawni targedau cyffredin.

Cyfle i ddysgu sut i gymryd rhan yn ein prosiectau ac awgrymu rhai newydd.

Darganfyddwch fwy am brosiectau Porth Cymunedol diweddar

Featured projects

Right quote

This project is special. It has the community of Grangetown at the heart of its ethos and believes in this community and in what together its members can achieve.

Josephine Lerasle Previous Community Gateway Student Ambassador

Newyddion diweddaraf

Winter wellbeing session, Grange Pavilion

Cyllid Lles y Gaeaf yn cael ei ddyfarnu i Bafiliwn Grange i gefnogi lles plant a phobl ifanc yn Grangetown.

6 Ionawr 2022

The funding allows free activities and events to be hosted across communities within Cardiff.

Ali Abdi with his BEM medal

Ali Abdi, rheolwr Partneriaethau Porth Cymunedol yn cael medal BEM

21 Rhagfyr 2021

Ali received the recognition for his service to the Black, Asian and Mi­nor­ity Eth­nic com­mu­nity in Cardiff.

Jane Hutt MS visits the Grange Pavilion

Jane Hutt AS yn ymweld â Phafiliwn Grange

15 Rhagfyr 2021

Roedd yr ymweliad yn gyfle i fynd ar daith o amgylch y cyfleusterau newydd a chael gwybod mwy am y gwaith i ailddatblygu’r pafiliwn.