Ewch i’r prif gynnwys

Porth Cymunedol

Rydym wedi ymrwymo i feithrin partneriaeth hirdymor gyda thrigolion Grangetown i wneud yr ardal yn lle hyd yn oed yn well i fyw ynddi.

Rydym yn galluogi aelodau o Brifysgol Caerdydd a chymunedau lleol i gydweithio er mwyn cyflawni targedau cyffredin.

Cyfle i ddysgu sut i gymryd rhan yn ein prosiectau ac awgrymu rhai newydd.

Featured projects

Right quote
Josephine Lerasle

This project is special. It has the community of Grangetown at the heart of its ethos and believes in this community and in what together its members can achieve.

Josephine LeraslePrevious Community Gateway Student Ambassador

Newyddion diweddaraf

Professor Sophie Gilliat-Ray and Professor Ian Weeks

Anrhydeddau Blwyddyn Newydd

9 Ionawr 2020

Cymuned y Brifysgol yn cael cydnabyddiaeth am gyflawniadau

Grange Pavilion AGM

Pafiliwn Grange Mae CIO yn cynnal ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) cyntaf

17 Rhagfyr 2019

Mae'r cyfarfod cyntaf gyda thrigolion yn cael ei gynnal

Fair Saturday

Bydd 'Fair Saturday' yn edrych ar syniadau dylunio cynaliadwy ar gyfer Gerddi Grange

18 Tachwedd 2019

Fair Saturday celebrated in Cardiff with a community design session