Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

People are holding banner signs while they are going to a demonstration against climate change - stock photo

Mae gan Millennials a Gen-Z gyfraddau uwch o bryder am yr hinsawdd

5 Gorffennaf 2023

Yn ôl ymchwil, mae pobl iau yn profi mwy o ofn, euogrwydd a dicter ynghylch effaith newid yn yr hinsawdd.

Y Sefydliad Ymchwil Systemau Imiwnedd yn arddangos llwyddiannau diweddar

5 Gorffennaf 2023

Mae ymchwil Prifysgol Caerdydd i harneisio a deall y system imiwnedd yn sicrhau iechyd cyhoeddus byd-eang.

The NHS Wales University Eye Care Centre team.

Canolfan Gofal Llygaid yn ennill gwobr Cyfnodolyn y Gwasanaeth Iechyd

30 Mehefin 2023

Y cydweithio rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Phrifysgol Caerdydd: Mae Canolfan Gofal Llygaid Prifysgol GIG Cymru yn ennill gwobr Cyfnodolyn y Gwasanaeth Iechyd am ei waith arloesol.

Pills in a bottle image

Nanoronynnau a gynhyrchir gan Ddeallusrwydd Artiffisial yn gallu cyflenwi meddyginiaethau modern i gelloedd heintiedig

28 Mehefin 2023

Cludwyr microsgopig yn cludo meddyginiaeth benodol i drin afiechydon.

A female scientist in a lab undertaking an experiment

Astudiaethau cychwynnol cam cyntaf treial clinigol sgitsoffrenia yn dod i ben yn llwyddiannus

19 Mehefin 2023

Mae’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau wedi datblygu therapi Newydd

Engineering students

A fo ben, bid bont: Myfyrwyr yr Ysgol Fferylliaeth a’r Ysgol Peirianneg yn ymestyn allan i'r gymuned

14 Mehefin 2023

Schools of Engineering and Pharmacy collaborate with local social enterprise in the creation of a bridge in Abercynon nature trail.

Genes

Atebion newydd ar gyfer therapi Parkinson i’r dyfodol

13 Mehefin 2023

Gallai moleciwlau newydd wedi’u cynllunio helpu i drin clefyd Parkinson

Treial ledled y DU ar gyfer lleihau gwaedu ar ôl genedigaeth

6 Mehefin 2023

£3.65m o gyllid ar gyfer treial dan arweiniad Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ar gyfer lleihau gwaedu gormodol ar ôl genedigaeth

Prison

Mae gofal iechyd carcharorion yn rhoi cleifion mewn perygl

1 Mehefin 2023

Mae ymchwil newydd wedi canfod bod angen newidiadau sylweddol i wella diogelwch cleifion yn y carchar.

Llun agos o Anopheles gambiae benywaidd yn bwydo

Gwyddonwyr am osod 'trapiau siwgr' ar gyfer mosgitos yn Affrica Is-Sahara

30 Mai 2023

Prosiect i fynd i'r afael ag ymwrthedd i bryfleiddiad a chynyddu atal trosglwyddo malaria