Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Dathlu ymchwil ac arloesedd yn y Brifysgol yn nigwyddiad Ewropeaidd Dydd Gŵyl Dewi

3 Mawrth 2024

Mae’r brifysgol wedi arddangos enghreifftiau o’i hymchwil ac arloesi blaenllaw yn rhaglen Dydd Gŵyl Dewi Brwsel 2024.

Picture of David Whitaker winning lifetime achievement award

Yr Ysgol Optometreg yn croesawu’n ôl enillydd Gwobr Cyflawniad Oes uchel ei barch

1 Mawrth 2024

Yr Athro David Whitaker yw enillydd newydd o’r gwobr o fri Cymdeithas yr Optometryddion Gwobr Cyflawniad Oes.

Brain scan

Ymchwilwyr De Cymru a De-orllewin Lloegr yn derbyn £4.3 miliwn ar gyfer ymchwil o'r radd flaenaf i salwch meddwl difrifol

27 Chwefror 2024

Canolfan Ymchwil Llwyfan Iechyd Meddwl newydd, a fydd yn datblygu dealltwriaeth, diagnosis a thriniaeth salwch meddwl difrifol

Children playing sport together

Gwella bywydau pobl ledled Cymru drwy weithgaredd corfforol a chwaraeon

26 Chwefror 2024

Fel rhan o Sefydliad Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Chwaraeon Cymru (WIPAHS), mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn defnyddio eu harbenigedd i llywio sut gall arweinwyr helpu pobl yng Nghymru i fyw bywydau iachach.

Ymchwilydd yn profi dŵr mewn labordy

Gwobr fawreddog i dechnoleg drawsffurfiol sydd â’r potensial i drawsnewid triniaeth dŵr yn y DU a ledled y byd

21 Chwefror 2024

Cydweithrediad rhwng academia a diwydiant ymhlith 10 enillydd Her Darganfod Dŵr gyntaf Ofwat

Dŵr môr budr

Deall budreddi Carthffosydd Cyfunol sy’n gorlifo

19 Chwefror 2024

Mae ymchwilwyr yn dechrau mynd i'r afael â’r heriau yn sgil Carthffosydd Cyfunol sy’n gorlifo er mwyn sicrhau dŵr glanach yn y DU

Stock image of coronavirus

Targedu llid er mwyn mynd i’r afael â COVID hir

14 Chwefror 2024

Ymchwil newydd yn canfod bod proteinau llidiol yn achosi llid systemig ac y mae modd eu targedu i drin COVID hir.

people using driving simulation

Yr Ysgol Seicoleg yn dathlu ymchwil gydweithredol ym maes technoleg amddiffyn a synhwyrau dynol

12 Chwefror 2024

Cardiff University School of Psychology is collaborating with K Sharp Ltd, a leading Human Science Research and Factors consultancy on a Phase 1 defence technology study aiming to develop a deep understanding of the human senses and their interrelationships in different environments.

Plentyn yn bwyta sleisen o watermelon

Bwytawyr ffyslyd yn fwy tebygol o ddioddef o’r anhwylder bwyta pica

8 Chwefror 2024

Ymchwil newydd gan Brifysgol Caerdydd yn taflu goleuni ar gyffredinrwydd anhwylder bwyta o’r enw pica yn y boblogaeth

Cardiff University Main Building

Partneriaeth ryngwladol ym maes ymchwil ar niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl

8 Chwefror 2024

Mae partneriaeth rhwng Prifysgol Maastricht a Phrifysgol Caerdydd yn dod ag arbenigedd ym maes niwrowyddoniaeth ac ymchwil iechyd meddwl ynghyd