Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Yr Athro Julie Williams

“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar am ei gweledigaeth a'i harweinyddiaeth”

3 Gorffennaf 2024

Mae’r Athro Julie Williams, cyfarwyddwr cyntaf Sefydliad Ymchwil Dementia’r DU (UK DRI) ym Mhrifysgol Caerdydd yn camu i’r naill ochr ar ôl saith mlynedd

Julie Williams

Gwobr am wneud cyfraniad rhagorol i faes niwrowyddoniaeth

1 Gorffennaf 2024

Yr Athro Julie Williams yn ennill y wobr Cyfraniad Rhagorol i Faes Niwrowyddoniaeth gan Gymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain

Mae ImmunoServ wedi ymuno â Medicentre Caerdydd

1 Gorffennaf 2024

The Welsh scientists that created a unique kit to test Covid-19 immunity have moved their team into Cardiff Medicentre.

People shopping at farmers market

Mae peidio â gweithredu ar yr hinsawdd yn tanseilio cefnogaeth y cyhoedd i newidiadau yn ein ffordd o fyw

25 Mehefin 2024

Mae’r 'disgyrsiau oedi' ynghlwm wrth beidio â gweithredu ar yr hinsawdd yn effeithio ar gefnogaeth y cyhoedd i newidiadau yn ein ffordd o fyw o ran yr hinsawdd

Mae Medicentre Caerdydd wedi cynnal digwyddiad i hybu cydweithio rhwng y byd academaidd a byd diwydiant

24 Mehefin 2024

Academic and industry experts have been brought together to foster innovation and unlock collaborative potential.

Canfuwyd 'cemegau am byth' mewn dyfrgwn yn Lloegr

17 Mehefin 2024

PFAS, also known as ‘forever chemicals’, have been found in English otters

Taith o amgylch y cyfleusterau efelychu newydd agoriad safle newydd Heath Park West

Cartref newydd i Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

13 Mehefin 2024

Agorwyd cartref newydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd gan Eluned Morgan, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

A yw rhoi genedigaeth yn y dŵr yn ddiogel?

11 Mehefin 2024

Gwaith ymchwil i’r graddau y mae rhoi genedigaeth yn y dŵr yn ddiogel i famau a babanod

Ffotograff agos o'r llysywen Ewropeaidd gyffredin (Anguilla anguilla) ar wely afon creigiog wedi'i orchuddio â llystyfiant

Teils ag iddyn nhw wead yn helpu llyswennod sydd mewn perygl i oresgyn rhwystrau a wnaed gan bobl mewn afonydd, yn ôl astudiaeth

10 Mehefin 2024

Gwyddonwyr yn arsylwi bod pysgod rheidden-asgellog yn defnyddio techneg nofio anghymesur newydd i fanteisio'n llawn ar gyflymder afonydd

Entrepreneuriaid ifanc yn llwyddo yn 14eg Seremoni Wobrwyo flynyddol Cychwyn Busnes a Chwmnïau Llawrydd y Myfyrwyr

29 Mai 2024

Mae pob un o’r deuddeg entrepreneur ifanc yn ennill cyfran o'r wobr gwerth £18,000.