Ewch i’r prif gynnwys

Astudio

Mae Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd yn cynnig nifer o raglenni astudio arloesol sy'n rhychwantu ystod eang o ddisgyblaethau; o'r Biowyddorau a Seicoleg i Wyddorau Gofal Iechyd a Deintyddiaeth.

Mae ein hysgolion yn adnabyddus am eu haddysgu a'u goruchwyliaeth o safon fyd-eang sy'n sicrhau cyfraddau bodlonrwydd a llwyddo uchel a chyson ymhlith myfyrwyr. Mae galw mawr am ein graddedigion ymhlith cyflogwyr, yn fwy na'u cymrodyr o'r rhan fwyaf o brifysgolion mawr eraill y DU.

Mae'r fideo isod trwy gyfrwng y Saesneg yn unig. Am fideos Cymraeg a gwybodaeth am ein darpariaeth i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg, ewch i wefan Cangen Caerdydd.

Mae gradd o Brifysgol Caerdydd yn ddylanwadol iawn yn y farchnad swyddi. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi ein graddedigion am eu gallu academaidd, eu cymhelliant a'u dyfeisgarwch.

Dysgwch mwy am y cyfleoedd astudio sydd ar gael