Ewch i’r prif gynnwys

Seiciatreg ddatblygiadol

Nod ein hymchwil yw dysgu mwy am darddiad, datblygiad ac effeithiau cynnar problemau iechyd meddwl ac anhwylderau niwroddatblygiadol.

Y nodau cyffredinol yw gwella mesurau atal a llywio ymyriadau a pholisïau.

Ein prif feysydd ymchwil yw:

Seiciatreg plant a phobl ifanc

Our Child and Adolescent Psychiatry Team works to conduct and promote high quality research into neurodevelopmental disorders and mental health problems in young people.

Grŵp Ymchwil Amrywiadau Rhifau Copi

Mae ymchwilwyr ar astudiaeth ECHO yn gweithio i ddeall yn well ddatblygiad pobl ag Amrywiolion Rhif Copi (CNVs).

Mynd i’r afael â’r her

Rhan allweddol o'n hathroniaeth ymchwil yw bod anhwylderau datblygiadol yn her y gellir ei goresgyn. Mae Claire Sanders, sydd â merch ag ADHD, yn siarad â'r Athro Anita Thapar am ffactorau risg genetig ac amgylcheddol ar gyfer y cyflwr. Cynhyrchwyd y fideo hwn fel rhan o gyfres Herio Caerdydd.

Watch Claire interview Professor Anita Thapar

Theme lead

Yr Athro Anita Thapar

Yr Athro Anita Thapar

Clinical Professor, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
thapar@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8478