Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae’r ail weminar yn rhannu canfyddiadau cychwynnol yr astudiaeth enetig gyntaf yn y byd i anhwylder dysfforig cyn mislif

22 Mawrth 2024

The Women’s Winter Webinars series aims to discuss how reproductive events such as pregnancy, the menstrual cycle and reproductive ageing can impact the mental health of women and people assigned female at birth (AFAB).

Applications open for the 14th annual CNGG Summer School in Brain Disorders Research

22 Mawrth 2024

Darganfyddwch fwy am yr ysgol haf ac a ydych chi'n gymwys i ymuno â ni ym mis Gorffennaf 2024.

Brain scan

Ymchwilwyr De Cymru a De-orllewin Lloegr yn derbyn £4.3 miliwn ar gyfer ymchwil o'r radd flaenaf i salwch meddwl difrifol

27 Chwefror 2024

Canolfan Ymchwil Llwyfan Iechyd Meddwl newydd, a fydd yn datblygu dealltwriaeth, diagnosis a thriniaeth salwch meddwl difrifol

Y menopos a'r iechyd meddwl: ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn datgelu cyswllt pwysig

6 Chwefror 2024

The findings were presented as part of the Women's Winter Webinars Series which aims to discuss how reproductive events impact the mental health of women and people assigned female at birth (AFAB).

A photo of a DNA strand

Mae'n bosib y bydd angen cymorth datblygiadol cynnar ar blant â chyflyrau genetig prin medd ymchwil gan brifysgol Caerdydd

14 Rhagfyr 2023

Cynhaliwyd ymchwil datblygiad cynnar i blant â syndrom dileu 22q11.2 a'u brodyr a chwiorydd i nodi tarddiad cyflyrau niwroddatblygiadol a seiciatrig.

Genynnau wedi’u hargraffu yng ‘nghanolbwynt magu plant’ yr ymennydd yn pennu a ydy llygod yn rhieni da ai peidio

25 Hydref 2023

Nod astudiaeth gan Brifysgol Caerdydd oedd cadarnhau sut mae genynnau sydd wedi'u hargraffu yn chwarae rhan wrth rianta mewn llygod.

CNGG Summer School in Brain Disorders Research Class of 2023 outside the Hadyn Ellis Building

Ysgol Haf flynyddol yn cynnal ei henw da o fod yn 'eithriadol' ac 'ysbrydoledig' wrth iddi ddigwydd am y drydedd flwyddyn ar ddeg

14 Gorffennaf 2023

Y 13eg Ysgol Haf flynyddol mewn Ymchwil Anhwylderau Ymennydd oedd y digwyddiad mawr cyntaf ers ei lansio fel Canolfan Prifysgol Caerdydd yn gynharach eleni.

Professor James Walters, Professor Jeremy Hall, and Cardiff University Vice-Chancellor Professor Colin Riordan

Helpu pobl i wneud synnwyr o'u straeon: lansio'r Ganolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig (CNGG) ym Mhrifysgol Caerdydd

7 Gorffennaf 2023

Ddydd Mercher yr 28ain o Fehefin croesawodd CNGG westeion i Adeilad Hadyn Ellis i ddathlu ei lansio fel Canolfan Prifysgol Caerdydd ar ôl deng mlynedd o gyllid gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) ac i rannu eu cynlluniau ar gyfer y deng mlynedd nesaf o ymchwil.

A large group of young people smiling at the camera standing in a line outside a cardiff university building

Applications open for the 13th annual CNGG Summer School in Brain Disorders Research

26 Ebrill 2023

Find out more about the summer school and whether you're eligible to join us in July 2023.

picture of blue pills

Mae'r astudiaeth genomeg fwyaf o'i math yn nodi gwelliannau mewn meddyginiaeth sgitsoffrenia i'r rhai sydd o dras Asiaidd ac Affricanaidd

22 Chwefror 2023

Ymchwiliodd yr astudiaeth i ddata gan dros 4,500 o unigolion sy'n cymryd y clozapine gwrthseicotig