Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Genynnau wedi’u hargraffu yng ‘nghanolbwynt magu plant’ yr ymennydd yn pennu a ydy llygod yn rhieni da ai peidio

25 Hydref 2023

Nod astudiaeth gan Brifysgol Caerdydd oedd cadarnhau sut mae genynnau sydd wedi'u hargraffu yn chwarae rhan wrth rianta mewn llygod.

Attendees of the Born in Bradford 2023 festival

Edrych yn ôl ar ŵyl 'Born in Bradford' 2023

22 Awst 2023

Prosiect LINC Research Associate, Dr Ioanna Katzourou, yn ysgrifennu am ei phrofiad yn mynychu Gŵyl Born in Bradford eleni

CNGG Summer School in Brain Disorders Research Class of 2023 outside the Hadyn Ellis Building

Ysgol Haf flynyddol yn cynnal ei henw da o fod yn 'eithriadol' ac 'ysbrydoledig' wrth iddi ddigwydd am y drydedd flwyddyn ar ddeg

14 Gorffennaf 2023

Y 13eg Ysgol Haf flynyddol mewn Ymchwil Anhwylderau Ymennydd oedd y digwyddiad mawr cyntaf ers ei lansio fel Canolfan Prifysgol Caerdydd yn gynharach eleni.

Professor James Walters, Professor Jeremy Hall, and Cardiff University Vice-Chancellor Professor Colin Riordan

Helpu pobl i wneud synnwyr o'u straeon: lansio'r Ganolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig (CNGG) ym Mhrifysgol Caerdydd

7 Gorffennaf 2023

Ddydd Mercher yr 28ain o Fehefin croesawodd CNGG westeion i Adeilad Hadyn Ellis i ddathlu ei lansio fel Canolfan Prifysgol Caerdydd ar ôl deng mlynedd o gyllid gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) ac i rannu eu cynlluniau ar gyfer y deng mlynedd nesaf o ymchwil.

A large group of young people smiling at the camera standing in a line outside a cardiff university building

Applications open for the 13th annual CNGG Summer School in Brain Disorders Research

26 Ebrill 2023

Find out more about the summer school and whether you're eligible to join us in July 2023.

picture of blue pills

Mae'r astudiaeth genomeg fwyaf o'i math yn nodi gwelliannau mewn meddyginiaeth sgitsoffrenia i'r rhai sydd o dras Asiaidd ac Affricanaidd

22 Chwefror 2023

Ymchwiliodd yr astudiaeth i ddata gan dros 4,500 o unigolion sy'n cymryd y clozapine gwrthseicotig

DNA

Comisiynwyd Prifysgol Caerdydd i roi addysg genomeg gynhwysfawr i weithlu GIG Cymru

30 Ionawr 2023

Prifysgol Caerdydd wedi ennill y contract i gyflwyno chwe modiwl addysgol cynhwysol a hygyrch ar y pwnc.

Child asleep in bed holding a teddy bear

Greater support needed around sleep for children with rare genetic conditions, Cardiff University study finds

17 Ionawr 2023

Greater support needed around sleep for children with rare genetic conditions, Cardiff University study finds

Cover photo of CNGG research showcase November 2022

Sbotolau ar ymchwil CNGG yn Arddangosfa Ymchwil Prifysgol Caerdydd

7 Rhagfyr 2022

Rhannodd ymchwilwyr CNGG eu hymchwil i eneteg a chyflyrau iechyd meddwl Arddangosfa Ymchwil Ddigidol Prifysgol Caerdydd

young woman in lab coat and blue gloves holding a pipette tray up to the light

Canolfan ymchwil iechyd meddwl o'r radd flaenaf i ddod yn Ganolfan ym Mhrifysgol Caerdydd

29 Tachwedd 2022

Y Ganolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig yn symud i gyfnod newydd ar ôl 10 mlynedd fel canolfan MRC.