Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

A large group of young people smiling at the camera standing in a line outside a cardiff university building

Applications open for the 13th annual CNGG Summer School in Brain Disorders Research

26 Ebrill 2023

Find out more about the summer school and whether you're eligible to join us in July 2023.

picture of blue pills

Mae'r astudiaeth genomeg fwyaf o'i math yn nodi gwelliannau mewn meddyginiaeth sgitsoffrenia i'r rhai sydd o dras Asiaidd ac Affricanaidd

22 Chwefror 2023

Ymchwiliodd yr astudiaeth i ddata gan dros 4,500 o unigolion sy'n cymryd y clozapine gwrthseicotig

DNA

Comisiynwyd Prifysgol Caerdydd i roi addysg genomeg gynhwysfawr i weithlu GIG Cymru

30 Ionawr 2023

Prifysgol Caerdydd wedi ennill y contract i gyflwyno chwe modiwl addysgol cynhwysol a hygyrch ar y pwnc.

Child asleep in bed holding a teddy bear

Greater support needed around sleep for children with rare genetic conditions, Cardiff University study finds

17 Ionawr 2023

Greater support needed around sleep for children with rare genetic conditions, Cardiff University study finds

Cover photo of CNGG research showcase November 2022

Sbotolau ar ymchwil CNGG yn Arddangosfa Ymchwil Prifysgol Caerdydd

7 Rhagfyr 2022

Rhannodd ymchwilwyr CNGG eu hymchwil i eneteg a chyflyrau iechyd meddwl Arddangosfa Ymchwil Ddigidol Prifysgol Caerdydd

young woman in lab coat and blue gloves holding a pipette tray up to the light

Canolfan ymchwil iechyd meddwl o'r radd flaenaf i ddod yn Ganolfan ym Mhrifysgol Caerdydd

29 Tachwedd 2022

Y Ganolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig yn symud i gyfnod newydd ar ôl 10 mlynedd fel canolfan MRC.

Research Team

Astudiaeth newydd yn nodi genyn sy’n cynyddu’r risg o annormaleddau yn rhythm y galon

20 Tachwedd 2022

Mae’r ymchwil hon yn addawol dros ben ar gyfer ymchwilio i ddulliau o sgrinio’r galon, sef defnyddio technoleg y gellir ei gwisgo (oriawr glyfar), yn ogystal â chadarnhau a yw rhythm y galon yn gysylltiedig â mesurau ymddygiadol a gwybyddol penodol.

A colourful model of a strand of DNA

Shining a spotlight on rare genetic conditions: 16p11.2

16 Tachwedd 2022

Mae myfyrwyr lleoliad CNGG yn nodi mis ymwybyddiaeth o gyflwr genetig prin.

Ymchwilwyr y DU yn arloesi ffordd rithwir newydd o drin PTSD

15 Mehefin 2022

Mae triniaeth ar-lein 'yr un mor effeithiol â therapi wyneb yn wyneb', yn ôl treial clinigol ar raddfa fawr

a graphic showing different scientific symbols with a mouse in the middle

Prifysgol Caerdydd yn sicrhau £2.7m i gynnal clwstwr ymchwil newydd ym maes clefydau niwroddatblygiadol a niwroseiciatrig

19 Ebrill 2022

Arweinir y grŵp ymchwil newydd gan yr Athro Anthony Isles o'r Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol.