Ewch i’r prif gynnwys

Cymryd rhan

Ni allai ein hymchwil ddigwydd heb gymorth a chefnogaeth y cyhoedd. Cymerwch ran heddiw a'n helpu i wneud gwahaniaeth.

A child looks through a microscope

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Ein nod yw ymgysylltu â'r cyhoedd am effaith ein hymchwil yn y byd go iawn, a chynnig cyfleoedd ar gyfer cyfathrebu dwy ffordd.

A researcher conducting an interview.

Cymryd rhan mewn ymchwil

Mae amrywiaeth mawr o astudiaethau a phrosiectau yn y Ganolfan y gallwch fod yn rhan ohonynt, gyda chyfleoedd i bobl sydd â phrofiad personol o gyflyrau iechyd meddwl neu i rai heb y profiad hwnnw (Saesneg yn unig).

MRC Festival of Medical Research Logo

Gŵyl Ymchwil Feddygol Cyngor yr Ymchwil Feddygol

Mae Gŵyl MRC yn ddathliad blynyddol o ymchwil feddygol ar draws y DU.