Ewch i’r prif gynnwys

Hyfforddiant

O ddewis astudio yma, byddwch chi'n rhan o gymuned ymchwil ffyniannus sydd ag arbenigedd ym mhob maes o eneteg niwroseiciatrig a genomeg.

Bydd eich uchelgais yn cael ei chefnogi gan ein hymchwilwyr o safon byd, y mae nifer ohonynt yn arweinwyr rhyngwladol yn eu maes. Hefyd bydd gennych fynediad i'r cyfleusterau rhagorol, gan gynnwys labordy geneteg sydd â chyfarpar llawn a'r dechnoleg niwroddelweddu ddiweddaraf.

Dewch i wybod rhagor am yr ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael gennym i helpu i baratoi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr a meddygon.

Rhaglenni PhD

Mwy o wybodaeth am astudio doethuriaeth yn y ganolfan.

Cynllun Mentoriaeth Academaidd Glinigol

Cewch wybod sut gall ein cynllun mentoriaeth helpu i roi hwb i ddechrau eich gyrfa academaidd.

Ysgol Haf

Nod yr Ysgol Haf flynyddol am anhwylderau'r ymennydd yw addysgu ac ysbrydoli ymchwilwyr a chlinigwyr y dyfodol (Saesneg yn unig).

Rhaglen Cynorthwyo Hyfforddeion Ymchwil

Cael hyfforddiant profiad ymarferol gydag ymchwilwyr o'r radd flaenaf a mynediad at y cyfleusterau diweddaraf.

MSc opportunities

Cyfleoedd MSc ar gael yng y ganolfan.