Ewch i’r prif gynnwys

Seicosis ac anhwylderau affeithiol mawr

Brain tissue

Gwella dealltwriaeth o seicosis ac anhwylderau hwyliau er mwyn llywio gwell triniaeth.

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio i ddeall yn well sut mae ffactorau genetig ac amgylcheddol yn rhyngweithio i sbarduno episodau o anhwylderau seicotig a hwyliau mawr gan gynnwys:

  • sgitsoffrenia
  • anhwylder deubegynol
  • iselder.

Drwy gael gwell dealltwriaeth o'r amodau hyn, rydym yn gobeithio chwarae rhan yn y gwaith o hyrwyddo'r gwaith o atal a thrin yr afiechydon gwanychol hyn.

Mae'r ymchwil yn cynnwys cydweithio rhwng llawer o ymchwilwyr mewn gwahanol ddisgyblaethau, ac mae wedi elwa ar filoedd o wirfoddolwyr sydd â phrofiad uniongyrchol o'r cyflyrau iechyd meddwl hyn.

Mynd i’r afael â’r her

Rhan allweddol o'n hathroniaeth ymchwil yw bod salwch meddwl yn her y gellir ei goresgyn. Bydd yr ymgyrchydd dros iechyd meddwl Jonny Benjamin yn siarad â'r Athro Mick O'Donovan am ei ddiagnosis o anhwylder schizoaffective ac ymchwil ym maes sgitsoffrenia. Cynhyrchwyd y fideo hwn fel rhan o gyfres Her Caerdydd.

Anhwylder Sgitsoaffeithiol - Mae Jonny Benjamin yn herio arbenigwr.

Arweinydd thema

Yr Athro Michael O'Donovan

Yr Athro Michael O'Donovan

Deputy Director, Institute of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences. Deputy Director, MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics & Genomics

Email
odonovanmc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8320