Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau cyfredol

Rhagor o wybodaeth am brosiectau cyfredol amryw themâu ein hymchwil ar y cyd â phartneriaid ledled y byd.

Takeda drug discovery

Takeda

Rydyn ni wedi partneru gyda Takeda Pharmaceutical Company Limited i gydweithio ym maes darganfod cyffuriau.

Photograph of a research assistant guiding three children on how to provide a saliva sample

Lles Meddyliol mewn Llencyndod: Genynnau a’r Amgylchedd (MAGES)

Nod yr Astudiaeth Lles Meddyliol mewn Llencyndod: Genynnau a’r Amgylchedd (MAGES) yw gwella dealltwriaeth o sut y gall genynnau a’r amgylchedd effeithio ar les meddyliol pobl ifanc.

Photograph of two boys writing in school

The Cardiff University Mood and Wellbeing Study

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Photograph of teenagers

Anhwylderau niwroddatblygiadol: beth sy'n digwydd pan fydd plant yn tyfu a pham?

Mae'r prosiect hwn yn asesu problemau niwroddatblygiadol mewn grŵp o tua 8,000 o oedolion sydd wedi cymryd rhan mewn asesiadau ers iddyn nhw fod yn y groth.

Data event

E-garfan Anhwylderau Niwroddatblygiadol Cymru Gyfan

Rydym yn defnyddio data cleifion o gofnodion iechyd a gesglir yn rheolaidd i nodi daroganwyr canlyniadau gwael.

ADHD animation

Animating ADHD

We are working together with local ADHD parent support groups to develop an animation video for children aged 7-11 years about what it means to have ADHD.

LINC logo - grey and pinkish red with a heart brain shape

Cydweithfa Ymchwil Amlafiachedd Lifespan (LINC)

Mae LINC yn archwilio sut mae cyflyrau niwroddatblygiadol a ffactorau genetig ac amgylcheddol yn dylanwadu ar ddatblygiad cyflyrau iechyd corfforol a meddyliol dwy gydol ein hoes.