Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Brain cancer cells

Braster yn danwydd i ganserau'r ymennydd

19 Hydref 2018

Mae ymchwil newydd yn dangos bod potensial y gellid targedu canser ymosodol ar yr ymennydd yn fwy effeithiol

Prostate scan

Cysylltiad genetig newydd ar gyfer canser y prostad

12 Gorffennaf 2018

Dod o hyd i’r mecanweithiau sydd wrth wraidd canser y prostad

Headshot of Sarah Koushyar

Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr canser Cymru

11 Mehefin 2018

Mae Dr Sarah Koushyar o'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd wedi cael ei dewis i fod yn rhan o raglen addysg arobryn sy'n helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr canser.

Hadyn Ellis Building, Cardiff

Canmol Ysgol y Biowyddorau am gyfraniad sylweddol at ymchwil feddygol

11 Mehefin 2018

Mae Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd wedi cael ei chanmol yn Nhŷ'r Cyffredin am ei hymchwil ragorol.

image of cancer cells

Cysylltiad rhwng HPV a Chanser ar ôl trawsblaniad aren

30 Mai 2018

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Caerdydd wedi datgelu tystiolaeth ynglŷn â rôl feirws HPV mewn datblygu canser y croen ar ôl trawsblaniadau aren

An image of the laboratory with a 360 degree logo overlaid

Taith 360 o’r Sefydliad

23 Mai 2018

Bellach fe allwch chi archwilio labordy’r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, gan ddilyn sampl tiwmor wrth ei baratoi i'w ddefnyddio yn ymchwil canser arloesol y Sefydliad.

Shan Cothi in ECSCRI lab

Amser Justin Time ar raglen deledu Heno

29 Mawrth 2018

Ymwelodd soprano o Gymraes â Sefydliad Ymchwil Ewrop i Fôn-gelloedd Canser i weld sut mae rhoddion y cyhoedd yn ariannu ymchwil hanfodol i ganser y pancreas.

Team Verrico presenting donation in Institute lab

Developing a potential treatment for triple negative breast cancer

26 Mawrth 2018

A cancer charity is helping to fund world-leading research to develop a potential new treatment for triple negative breast cancer.

Professor Matt Smalley stood in lab

Cyhoeddi Enw Cyfarwyddwr Sefydliad Newydd

8 Chwefror 2018

Dechreuodd y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd y flwyddyn gyda Chyfarwyddwr newydd, fydd yn arwain y Sefydliad yn ei ymchwil arloesol i fôn-gelloedd canser.

Potential new treatment for advanced cancers

Triniaeth newydd bosibl ar gyfer mathau datblygedig o ganser

25 Ionawr 2018

Dod o hyd i therapi posibl ar gyfer math ymosodol o ganser y fron