Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

LRAW Presenting donation

Ymrwymiad i ymchwil lewcemia arloesol yng Nghymru

28 Mawrth 2019

Mae Prifysgol Caerdydd wedi diolch i Apêl Ymchwil Lewcemia am 37 o flynyddoedd o gefnogaeth ardderchog, ac am gyfrannu mwy na £2.3 miliwn at ymchwil lewcemia yn y Brifysgol.

Artist's impression of colon

Gwella'r dull o wneud diagnosis o ganser y colon a’r rhefr

20 Chwefror 2019

Datblygu profion diogel a chost-effeithiol ar gyfer canser y colon a’r rhefr

Artist's impression of torso and pancreas scan

Gwella cyfraddau goroesi canser y pancreas

20 Chwefror 2019

Dod o hyd i dargedau newydd er mwyn canfod canser y pancreas yn gynnar

Dr Richard Clarkson and PhD Student, Anna, in the Institute Lab

Mae Cronfa Ymchwil Canser y Pancreas yn cefnogi ymchwil ar gyfer triniaethau gwell i ganser y pancreas

19 Chwefror 2019

Mae dros £130,000 wedi’i roi i ymchwilwyr yn Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd i ariannu ymchwil arloesol i dargedu canser y pancreas.

Gastric cancer

Targed newydd ar gyfer therapïau canser gastrig

29 Ionawr 2019

Ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn bwrw goleuni ar ddatblygiad canser gastrig

Breast cancer under a microscope

Gwybodaeth newydd am fathau ymosodol o ganserau’r fron

26 Rhagfyr 2018

Ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd yn darganfod y protein sy’n ysgogi mathau ymosodol o ganser y fron

Dr Florian Siebzehnrubl and his lab outside of the Haydn Ellis Building

Y Cyngor Ymchwil Feddygol yn ariannu ymchwil glioblastoma

21 Tachwedd 2018

Bydd gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn gallu cael cipolwg ar ganser ymennydd ymosodol, diolch i fuddsoddiad mawr gan y Cyngor Ymchwil Feddygol.

Event poster for the Cancer Researcher of the Future event

Gwyddonwyr canser y dyfodol

20 Tachwedd 2018

Mae’r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd yn dathlu menywod yn STEM ac mae'n helpu ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr canser.

Dr Catherine Hogan on confocal

Amser Justin Time yn nodi Diwrnod Byd-eang Canser y Pancreas

14 Tachwedd 2018

Mae elusen o Gymru'n dathlu Diwrnod Byd-eang Canser y Pancreas drwy roi dros £39,000 i ymchwil canser arloesol yng Nghymru, i helpu i baratoi'r ffordd ar gyfer offerynnau canfod cynnar a therapïau newydd ar gyfer un o ganserau mwyaf angheuol y byd.

Dr Toby Phesse in his lab with Chloe Austin, Sarah Koushyar and Valarie Meniel

Cyllid newydd i helpu i gael hyd i therapïau newydd ar gyfer canser gastrig

19 Hydref 2018

Bydd buddsoddiad sylweddol gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) yn helpu gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i ymchwilio i strategaethau triniaeth newydd ar gyfer canser gastrig.