Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau a phobl

Rheoli'r Sefydliad

Mae’r sefydliad yn cael ei arwain gan Gyfarwyddwr, Yr Athro Matt Smalley a thîm rheoli sy’n cynnwys staff Academaidd a Gwasanaethau Proffesiynol.

Arweinwyr Grŵp Ymchwil

Cwrdd â’n Cymrodyr Ymchwil sy’n gweithio ochr yn ochr â thimoedd o’r radd flaenaf mewn gwyddor biofeddygol sylfaenol a datblygu cyffuriau.

Staff ymchwil

Mae gennym gymuned lewyrchus o staff ymchwil sy’n gweithio ar draws amrywiaeth o themâu ymchwil canser.

Myfyrwyr ôl-raddedig

Mae ein myfyrwyr ôl-raddedig yn cymryd rhan weithgar yn ein hymchwil.

Gwasanaethau Proffesiynol

Cwrdd â’r staff proffesiynol sy’n cefnogi’r sefydliad.

Partneriaid Cydweithredol

Rydym yn gweithio’n gydweithredol gyda phartneriaid o ysgolion arall o fewn y Brifysgol, yn ogystal â gydag ymchwilwyr a chydweithwyr meddygol o osodiadau clinigol, i gynnal ymchwil arloesol, rhyngddisgyblaethol.

Ymholiadau cyffredinol

Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd

Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Haydn Ellis
Heol Maendy
Cathays
Caerdydd
CF24 4HQ