Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

confocal microscope2

Cyffur canser a gynlluniwyd gan gyfrifiadur yn atal metastasis canser y fron

2 Mawrth 2021

Mae adnodd dylunio cyffuriau â chymorth cyfrifiadur wedi llwyddo i greu therapi newydd posibl i rwystro'r lledaeniad angheuol hwn o'r clefyd.

ECSCRI laboratory

Ymchwilwyr I ganser yn gwirfoddoli i gynorthwyo gyda phrofi am COVID19

6 Ebrill 2020

Mae ymchwilwyr i Ganser ym Mhrifysgol Caerdydd wedi gwirfoddoli eu sgiliau i helpu yn y rheng flaen yn ystod pandemig y Coronafeirws.

Dr Richard Clarkson

Banc Canser Cymru yn derbyn hwb cyllidol gan Lywodraeth Cymru

30 Mawrth 2020

Mae un o'r banciau meinwe mwyaf a mwyaf sefydledig yn y DU wedi derbyn dros £2.4 miliwn o gyllid i gefnogi ei gyfraniadau gwerthfawr i ymchwil canser arloesol.

Red blood cells

Potensial ar gyfer therapïau newydd i dargedu lewcemia myeloid acíwt

27 Awst 2019

Mae wyth o bobl yn y DU yn cael diagnosis o lewcemia myeloid acíwt bob dydd, ac mae'n gyfrifol am dros 2,000 o farwolaethau’r flwyddyn. Fodd bynnag, mae targed therapiwtig posibl newydd wedi'i ganfod, allai helpu i wella triniaethau yn y dyfodol.

Glioblastoma stem cells

Dyfodol targedu canser yr ymennydd

21 Awst 2019

Scientists have discovered molecular targets that might lead to a new generation of brain cancer therapies.

Black and white network of brain cells

Olrhain therapiwteg i’r ymennydd

13 Awst 2019

Mae mwy na £250,000 o gyllid yn helpu ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i labelu a delweddu gronynnau biolegol bach i brofi eu defnydd posibl i drin clefyd a chanser yr ymennydd.

Microscope images of gastric cancer

AMMF yn ariannu ymchwil hanfodol i ganser dwythell y bustl

12 Awst 2019

Mae colangiocarsinoma yn glefyd anghyffredin gyda dim ond dau y cant o gleifion â chlefyd metastatig yn goroesi dros bum mlynedd. Ond mae cyllid newydd yn helpu ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd i gael gwybodaeth hanfodol am y math hwn o ganser.

blood cells

Cyllid newydd ar gyfer bôn-gelloedd y gwaed

20 Mai 2019

Dyrennir dros £520,000 i helpu i gyllido ymchwil i fôn-gelloedd y gwaed sydd ar flaen y gad yn fyd-eang. Bydd yr ymchwil hon yn cael effaith barhaol ar drawsblannu mêr a thrallwyso gwaed.

LRAW Presenting donation

Ymrwymiad i ymchwil lewcemia arloesol yng Nghymru

28 Mawrth 2019

Mae Prifysgol Caerdydd wedi diolch i Apêl Ymchwil Lewcemia am 37 o flynyddoedd o gefnogaeth ardderchog, ac am gyfrannu mwy na £2.3 miliwn at ymchwil lewcemia yn y Brifysgol.

Artist's impression of torso and pancreas scan

Gwella cyfraddau goroesi canser y pancreas

20 Chwefror 2019

Dod o hyd i dargedau newydd er mwyn canfod canser y pancreas yn gynnar