Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Black and white network of brain cells

Olrhain therapiwteg i’r ymennydd

13 Awst 2019

Mae mwy na £250,000 o gyllid yn helpu ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i labelu a delweddu gronynnau biolegol bach i brofi eu defnydd posibl i drin clefyd a chanser yr ymennydd.

Microscope images of gastric cancer

AMMF yn ariannu ymchwil hanfodol i ganser dwythell y bustl

12 Awst 2019

Mae colangiocarsinoma yn glefyd anghyffredin gyda dim ond dau y cant o gleifion â chlefyd metastatig yn goroesi dros bum mlynedd. Ond mae cyllid newydd yn helpu ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd i gael gwybodaeth hanfodol am y math hwn o ganser.

blood cells

Cyllid newydd ar gyfer bôn-gelloedd y gwaed

20 Mai 2019

Dyrennir dros £520,000 i helpu i gyllido ymchwil i fôn-gelloedd y gwaed sydd ar flaen y gad yn fyd-eang. Bydd yr ymchwil hon yn cael effaith barhaol ar drawsblannu mêr a thrallwyso gwaed.

LRAW Presenting donation

Ymrwymiad i ymchwil lewcemia arloesol yng Nghymru

28 Mawrth 2019

Mae Prifysgol Caerdydd wedi diolch i Apêl Ymchwil Lewcemia am 37 o flynyddoedd o gefnogaeth ardderchog, ac am gyfrannu mwy na £2.3 miliwn at ymchwil lewcemia yn y Brifysgol.

Artist's impression of torso and pancreas scan

Gwella cyfraddau goroesi canser y pancreas

20 Chwefror 2019

Dod o hyd i dargedau newydd er mwyn canfod canser y pancreas yn gynnar

Artist's impression of colon

Gwella'r dull o wneud diagnosis o ganser y colon a’r rhefr

20 Chwefror 2019

Datblygu profion diogel a chost-effeithiol ar gyfer canser y colon a’r rhefr

Dr Richard Clarkson and PhD Student, Anna, in the Institute Lab

Mae Cronfa Ymchwil Canser y Pancreas yn cefnogi ymchwil ar gyfer triniaethau gwell i ganser y pancreas

19 Chwefror 2019

Mae dros £130,000 wedi’i roi i ymchwilwyr yn Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd i ariannu ymchwil arloesol i dargedu canser y pancreas.

Gastric cancer

Targed newydd ar gyfer therapïau canser gastrig

29 Ionawr 2019

Ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn bwrw goleuni ar ddatblygiad canser gastrig

Breast cancer under a microscope

Gwybodaeth newydd am fathau ymosodol o ganserau’r fron

26 Rhagfyr 2018

Ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd yn darganfod y protein sy’n ysgogi mathau ymosodol o ganser y fron

Dr Florian Siebzehnrubl and his lab outside of the Haydn Ellis Building

Y Cyngor Ymchwil Feddygol yn ariannu ymchwil glioblastoma

21 Tachwedd 2018

Bydd gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn gallu cael cipolwg ar ganser ymennydd ymosodol, diolch i fuddsoddiad mawr gan y Cyngor Ymchwil Feddygol.