Ewch i’r prif gynnwys

AMMF yn ariannu ymchwil hanfodol i ganser dwythell y bustl

12 August 2019

Microscope images of gastric cancer

Mae colangiocarsinoma yn glefyd anghyffredin gyda dim ond dau y cant o gleifion â chlefyd metastatig yn goroesi dros bum mlynedd. Ond mae cyllid newydd yn helpu ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd i gael gwybodaeth hanfodol am y math hwn o ganser.

Mae AMMF, yr Elusen Colangiocarsinoma, wedi dyfarnu £25,000 i Dr Toby Phesse o Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, i lwybrau signalau celloedd ymchwiliol mewn colangiocarsinoma.

Dywedodd Dr Toby Phesse, o Brifysgol Caerdydd: “Mae colangiocarcinoma yn ganser dwythell y bustl a dyma'r ail fath mwyaf cyffredin o ganser yr afu. Mae cyfraddau’r afiechyd yn cynyddu.

“Ar hyn o bryd mae triniaethau ar gyfer colangiocarcinoma yn cynnwys llawdriniaeth, ond nid oes dulliau wedi'u targedu ar gyfer trin colangiocarcinoma.

“Mae yna fwlch yn ein dealltwriaeth o sut y gall y cyfathrebu rhwng celloedd achosi twf a metastasis mewn colangiocarcinoma. Mae angen y wybodaeth hon er mwyn i ni nodi a datblygu'r strategaethau therapiwtig newydd sydd eu hangen ar frys."

Mae labordy Dr Phesse yn y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd yn canolbwyntio ar edrych ar signalau Wnt, sy’n ymwneud â llawer o swyddogaethau o fewn cell, a gall dadreoleiddio’r signalau hyn arwain at lawer o ganserau, gan gynnwys colangiocarcinoma.

Mae ymchwil flaenorol wedi dangos y gall atal signalau Wnt leihau twf colangiocarcinoma a lleihau metastasis.

“Mae derbynnydd o’r enw Fzd yn ymwneud â signalau Wnt ac rydyn ni am sefydlu’r cysylltiad posibl rhwng signalau Wnt, Fzd a colangiocarcinoma trwy ein hymchwil.

“Bydd y prosiect hwn, sydd wedi cael arian gan AMMF - Elusen Colangiocarcinoma, yn defnyddio modelau o ganser ac arbrofion ffarmacolegol i nodi sut mae derbynyddion Fzd yn rheoli gallu colangiocarcinoma i ymledu o amgylch y corff a phennu'r budd therapiwtig o dargedu signalau Wnt i drin colangiocarcinoma metastatig,” ychwanegodd Dr Phesse.

Rhannu’r stori hon