Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Graddio’r Ysgol Busnes

Mae ein graddedigion yn ymgymryd ag amrywiaeth o yrfaoedd o sefydliadau mawr, byd-eang i gwmnïau bach boutique.

Yn ôl yr arolwg diweddaraf, roedd 97%o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill megis teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

Mae cyrchfannau cyflogaeth yn cwmpasu’r sector preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector ar draws y DU, Ewrop ac yn rhyngwladol. Mae'r cwmnïau a gynrychiolir yn cynnwys Sky, Barclays Corporate, Citibank, Deloitte, KPMG, Microsoft, JP Morgan a BMW.

Mae cyflogadwyedd yn bwysig i ni ac rydym wedi ymrwymo i'ch paratoi ar gyfer bywyd y tu allan i addysg. Rydym hefyd am eich cefnogi i gyflawni eich dyheadau gyrfaol yn y dyfodol mewn marchnad swyddi gystadleuol. P’un a oes gennych syniad clir o’r hyn yr hoffech chi ei wneud ar ôl graddio neu ddim syniad o gwbl, rydym wrth law i’ch helpu, eich arwain a’ch cefnogi ar hyd eich taith.

O fewn yr Ysgol, bydd gennych fynediad at Ganolfan Gyrfaoedd bwrpasol (mae hyn yn ychwanegol at y gwasanaethau cymorth a gynigir gan y Brifysgol) sy'n cynnig gwasanaeth busnes-benodol i'ch cynorthwyo i wireddu eich uchelgeisiau gyrfaol.

Rydym hefyd yn cynnig nifer o gyfleoedd i gynyddu eich profiad gwaith a’ch cyflwyno i fyd ymarferol busnes. Gall y rhain fod yn gyfnodau byr o waith yn gysylltiedig â phrosiect penodol neu flwyddyn ar leoliad proffesiynol.

Cofiwch, nid yw hi byth yn rhy gynnar dechrau cynllunio ar gyfer eich cyflogadwyedd yn y dyfodol, felly manteisiwch ar y cyfleoedd a gynigir a chael y dechrau gorau posibl.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig, Arolwg Hynt Graddedigion 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Yn cynnwys data HESA: Hawlfraintyr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 20221. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am gasgliadau neu benderfyniadau gan drydydd partïon yn sgîl data’r Asiantaeth.