Ewch i’r prif gynnwys

Allgymorth cymunedol

Rydym yn cydweithio â grwpiau cyhoeddus, cymunedol a dinesig ar draws holl ddisgyblaethau’r biowyddorau er mwyn gwella safon ein gweithgareddau addysgol ac ymchwil.

Cymryd rhan

Rydym wedi datblygu ystod eang o weithgareddau rhyngweithiol er mwyn cyffroi ac annog dysgwyr ifanc a chynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o’n hymchwil a’r biowyddorau.

Blwch benthyg Adweithiau Cadwyn Polymeras (PCR)

Mae’r gweithgaredd allgymorth bioleg Safon Uwch hwn yn cynnig dysgu ymarferol uniongyrchol yn eich ystafell ddosbarth gydag offer, adweithyddion, protocolau a powerpoints perthnasol i gyd wedi’u cynnwys ar sail benthyciad dros dro. Fel arfer, gall y blwch benthyg Adweithiau Cadwyn Polymeras gael ei gefnogi’n ychwanegol gan ymchwilydd a/neu fyfyrwyr israddedig.

Gweithgareddau i’r rhai Mwy Abl a Thalentog (MAT)

Mae ein hadnoddau ar-lein ar gyfer addysgu grwpiau MAT (neu set uchaf) yn cynnwys data ymchwil bywyd go iawn i’r myfyrwyr eu dadansoddi a’u dehongli. Gellir gweithio ar yr ymarferion heriol yn annibynnol ac ymwneud â dadansoddi data gwyddonol gwirioneddol.

Brain Bee Cymru

Cynhelir y gystadleuaeth yn y Brifysgol ac mae’n agored i fyfyrwyr Blwyddyn 12 i brofi eu gwybodaeth am niwrowyddoniaeth trwy gymysgedd rhyngweithiol o waith labordy ymarferol, clipiau fideo ac ymarferion ysgrifenedig. Mae enillydd pob cystadleuaeth yn gymwys i fod yn rhan o rownd derfynol flynyddol y Brain Bee Rhyngwladol.

Diwrnod Ymddiddori mewn Planhigion

Ymunwch ag ymchwilwyr “Planhigion am Oes” o Ysgol y Biowyddorau yn ein stondin ymarferol i ddathlu diwrnod rhyngwladol Ymddiddori mewn Planhigion. Tynnu DNA o fefus, rhoi hadau gyda bwydydd a chynnyrch eraill, adnabod planhigion o’u harogl, arsylwi planhigion yn fanwl a gweld planhigion cigysol ar waith.

Diwrnodau agored

P’un a ydych yn ddarpar fyfyriwr neu â diddordeb yn yr hyn rydym yn ei wneud, beth am ymweld â ni yn un o’n diwrnodau agored.

Gweithgaredd Ymwybyddiaeth o Ganser

Tîm o hwyluswyr myfyrwyr o Ysgol y Biowyddorau sy’n cynnal y gweithgaredd hynod ryngweithiol hwn sy’n cynnwys allgymorth gweladwy. Ei nod yw taflu goleuni ar y clefyd cymhleth hwn drwy dynnu sylw at y ffactorau risg, pam mae canserau’n ffurfio a sut gallant ymledu drwy’r corff. Ystyrir y triniaethau cyfredol a’r rhai allai fod yn y dyfodol hefyd. Mae hyn yn cynnwys arddangos ymchwil gan ein Sefydliad Ewropeaidd dros Ymchwil i Fôn-gelloedd. Mae’r gweithgarwch hwn yn cynnwys cwestiynau a gysylltir yn uniongyrchol â’r fanyleb bioleg ar lefel TGAU neu Safon Uwch.

Dydd Sadwrn Gwyddoniaeth Wych

Ymunwch â gwyddonwyr o Brifysgol Caerdydd, yr Amgueddfa Genedlaethol a’r Gymdeithas Fioleg yn ein digwyddiad rhyngweithiol blynyddol yn yr Amgueddfa Genedlaethol er mwyn dathlu Wythnosau Bioleg a Gwyddorau’r Ddaear ym mis Hydref. O blanhigion cigysol i ffosiliau i broblemau meddygol, mae gweithgareddau ar gael i’r teulu cyfan.

Cefnogaeth Cwricwlwm

Dysgwch fwy am y gweithgareddau ymgysylltu ag ysgolion sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm, sydd ar gael drwy Gefnogaeth Cwricwlwm.

Cysylltu

Mae croeso i chi gysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith yn y gymuned: