Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrau Cynfyfyrwyr

Rydym yn falch o’n cynfyfyrwyr am eu cyfraniadau i’r byd llenyddol. Dyma rai llyfrau sydd wedi cael eu hysgrifennu gan ein cymuned o gynfyfyrwyr.

Os hoffech ychwanegu eich llyfr chi at y rhestr, anfonwch neges at alumni@caerdydd.ac.uk

Awduron A-Y

Mohab Abou-Elkawam (PhD 2015) - Nomads of a Global Industry: Seafarers and the Marine Environment: The Quest

Archwilio sut mae morwyr yn rhyngweithio gyda’r galw cynyddol i ddiogelu’r amgylchedd. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

J.J. Bhatt (PhD 1972) - Human Endeavor: Essence & Mission A Call for Global Awakening

Trafodir seiliau hanesyddol doethineb sy’n cynrychioli treftadaeth fyd-eang. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Dr Elena Cooper (LLB 2001) - Art and Modern Copyright

Dyma’r astudiaeth fanwl a chynhwysfawr gyntaf ar hanes diogelu hawlfraint y celfyddydau gweledol, sy’n cysylltu hanes hawlfraint gyda hanes celf a dadleuon hawlfraint cyfoes. Rhagor o wybodaeth ar-lein

Professor David P Davies (MBBCh 1965) - In Search of the Physicians of Myddfai

Yn 1861, cyhoeddwyd y llyfr Meddygon Myddfai, gan gynnig disgrifiad o draddodiad Myddfai i ddarllenwyr Cymru am y tro cyntaf. 150 o flynyddoedd yn ddiweddarach, dychwelodd yr awdur i Fyddfai i ddarganfod y traddodiad hwn. Pwy oedd y meddygon hyd ac o ble y cafon nhw eu gwybodaeth feddygol? Rhagor o wybodaeth ar-lein

Jared Green (LLB 2004) - Famously Dead

Pedwar ffrind coleg. Un seleb marw. Tri diwrnod yn Las Vegas. Miliwn o bunnoedd i wario. Beth allai fynd o’i le? Roedd Jack, Charlie, Piers a Tom wedi dilyn trywydd gwahanol ar ôl gadael Prifysgol Caerdydd ac roedd bywyd wedi bod yn fwy caredig i ambell un.  Serch hynny, mae marwolaeth Michael Jackson yn sbardun i ail-gydio mewn gêm a ddechreuodd dros ddau ddegawd yn ôl, ac mae’r ffrindiau yn dod at ei gilydd i fentro ar daith fawr eu bywyd... Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Simon Hall (PGDip 1991) - The TV Detective

Mae Dan Groves, y gohebydd teledu newydd gael ei anfon i ohebu am droseddu ac yn edifarhau. Mae angen cwrs dwys mewn gwaith heddlu arno; ac felly mae’n cysgodi y Ditectif Prif Arolygydd Adam Breen ar ymchwiliad llofruddiaeth proffil uchel, ond nid yw pawb yn hapus â hyn. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Geoff Hanlan (BScEcon 1977; BA 1999) - 2045 and After: Part One

Mae Christopher Jones yn cael ei anfon ymlaen mewn amser i’r 8fed o Fai 2045 Dyma ddechrau taith gyffrous wedi’i ysgrifennu mewn dwy ran sy’n arwain at 2060. Ar ôl iddo gyrraedd Cernyw mae’n cael ei adnabod fel James Marsh. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Myles Hopper (BA 2010) - The Mindful Chef

Wedi’i sefydlu yn 2015 yn Nyfnaint gan Myles Hopper a Giles Humphries, Mindful Chef yw hoff gwmni recipe box y DU, fel y pleidleisiwyd gan Trust Pilot. Mae Myles, sydd yn hyfforddwr personol a maethegydd, a Giles yn gweithio gyda thîm proffesiynol o gogyddion i ddylunio a chreu ryseitiau blasus ac iachus. Maent yn danfon y cynhwysion i filoedd o gartrefi ar draws y wlad bob wythnos. The Mindful Chef yw eu llyfr cyntaf. Rhagor o wybodaeth am Amazon

Deborah Jay (LLB 1984) - Napoleon's Other Wife: The Story of Marie-Louise, Duchess of Parma, the Lesser Known Wife of Napoleon Bona Parte

Datgelu’r fenyw a gafodd ei hanwybyddu/neilltuo gan y myth o garwriaeth Napoleon a Josephine. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Sir Karl Jenkins (BMus 1966) - Still With The Music: My Autobiography

Mae cerddoriaeth yn gallu cyfathrebu â phawb. Mae cerddoriaeth Syr Karl Jenkins yn gwthio ffiniau arddull a genre, daearyddiaeth, iaith a chenedligrwydd i anfon neges o heddwch sydd wedi cael effaith ar filiynau o amgylch y byd. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Aditi Kotwal (MA 2009) - Draupadi in High Heels

Yn ferch i deulu busnes adnabyddus, mae Deeya yn ferch ddisglair, gyfoethog wedi’i difetha ac sy’n berchen ar siop ffasiwn elitaidd. Mae ei rhieni am iddi briodi a chynnal rhyw fath o swayamvar er mwyn iddi ddewis gŵr. Mae hi mewn penbleth - dewis Karan, y dyn hynod olygus a chyfareddol, neu Arjun, sy’n fywiog a chymdeithasgar. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

David Lewis (BSc 1988) - Going Off Grid

Casgliad o farddoniaeth fodern sy’n canolbwyntio ar gyfalafiaeth ddigidol, dylanwad negyddol sefydliadau technegol mawr a’n dibyniaeth ar ddata. Mae’r cyfeiriad negyddol y mae dynol ryw yn ei gymryd yn destun pryder i Lewis, ac mae’n dadlau fod angen i ni arwain ein hunain yn ôl i le symlach a hapusach yn y byd all-lein Fe ddisgrifiodd y cerddor Cymreig Andrew Davies ei waith fel ‘Y Tir Wast i Genhedlaeth y Mileniwm.’ Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Alex Lockwood (BA 1998) - The Chernobyl Privileges

Wedi’i ysbrydoli gan ddigwyddiadau go iawn, mae The Chernobyl Privileges yn ddrama seicolegol seriol sy’n darlunio’r profiad trawmatig o oroesi trychineb o’r fath. Mae’n stori drasig ond calonogol ar yr un pryd, sy’n archwilio goblygiadau penderfyniadau sy’n rhaid inni eu gwneud ac sy’n siapio ein bywydau. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Dr Matt Morgan (MBBCh 2004, PhD 2015) - Critical

Mae Dr Matt Morgan yn feddyg gofal dwys yng Nghaerdydd, ac mae’n gofalu am y cleifion gwaelaf yn yr ysbyty. Yn ei lyfr cyntaf, Critical, mae am eich tywys o amgylch yr adran gofal dwys, un o'r mannau prysuraf a lle ceir y pwysau mwyaf, mewn ysbyty'r oes fodern. Cewch wybod am rai o'i achosion mwyaf diddorol a chofiadwy. Drwy'r hanesion hyn, byddwch yn dysgu am ryfeddodau'r corff dynol ac yn dathlu gwydnwch anhygoel yr ysbryd dynol. Bydd rhywfaint o'r elw o werthu'r llyfrau'n cael ei roi i elusen leol 2WichUponAStar, sy'n helpu teuluoedd sy'n colli rhywun yn sydyn. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Rosaleen Moriarty-Simmonds OBE (BSc 1985) - Four Fingers and Thirteen Toes

Mae Rosaleen wedi byw ag anafiadau ofnadwy o ganlyniad i Thalidomide gael ei roi i’w Mam pan oedd hi’n feichiog. Mae hi’n awr yn rhedeg Ymgynghoriaeth Hyfforddi Cydraddoldeb Anabledd. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Laurence Moroney (BSc 1991) - Space Cadets

Flynyddoedd ar ôl i ddynoliaeth osgoi rhyfel niwclear angheuol o drwch blewyn, fe adeiladodd y Cenhedloedd Unedig Academi Ofod. Ei bwrpas: Sicrhau na fyddwn ni yn wynebu difodiant fyth eto. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Marvin Nyenyezi (LLB 2002) - International Student Pathfinder

Mae International Student Pathfinder yn ganllaw hanfodol ar gyfer myfyrwyr tramor mewn prifysgolion yn y DU a fydd yn eu helpu i fanteisio i’r eithaf ar eu profiad prifysgol. Mae’n llawn cyngor ac awgrymiadau ymarferol ar ystod o bynciau fel dewis prifysgol, gwneud cais am interniaeth a swyddi i raddedigion, a chymaint mwy. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Jeni Oborn (BA 2004) - The Image of Survival

Fe oroesodd Sophia Darcy gancr, heb gael ei heffeithio ryw lawer, a’i bywyd o’i blaen. Wrth i’w blynyddoedd iach fynd yn eu blaenau, mae hi’n cael trafferth dod o hyd i rywbeth i roi ystyr i’w bywyd - ‘rhywbeth trawiadol’ i fyw bywyd i’r eithaf fel y dylai rhywun wneud ar ôl goroesi cancr yn ei llygaid hi. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Anthony Papadopoulos (MSc 1997) and Evi Plomaritou (MSc 1997) - Shipbroking and Chartering Practice

Yn awr yn ei wythfed argraffiad, mae’r clasur yma yn bwynt cyfeirio i unrhyw un sydd am ddysgu rhywbeth am siartio a’r arfer o fasnachu llongau. Rhagor o wybodaeth ar-lein

Richard Parks (Dental Surgery, 1997 - 2000) - Beyond the Horizon

Mae stori Richard Parks yn un o straeon mwyaf rhyfeddol ac ysbrydoledig chwaraeon cyfoes. Mae Beyond the Horizon yn stori wych, ysbrydoledig a chyffrous am anturiaethwyr cadair freichiau, chwaraeon eithafol a chefnogwyr mynydda. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

John Rickards (BEng 1999) - Winter’s End

Mae ganddynt gorff marw dynes. A dyn hanner noeth yn sefyll dros y corff. Does dim syniad ganddyn nhw sut i’w orfodi i siarad. Felly maent yn galw ar Alex Rourke, cyn-ymholwr gyda’r FBI i dref Maine yn Winter’s End. Ond wrth i Rouke bryfocio meddwl enigmatig ‘Nicholas’, mae’n cael ei orfodi i ail-edrych ar ei orffennol ei hun. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

James Smythe (BA 2001; PhD 2008) - The Machine

Dychwelodd Vic o’r rhyfel i gael ei arteithio gan ei freuddwydion. Ei briodas â Beth ar chwâl. Fe gynigiodd beiriant achubiaeth iddo, gan glirio ei atgofion. Nawr, mae’r peiriannau wedi diflannu, yn rhy ddadleuol, a’r sgîl-effeithiau yn rhy beryglus. Ond yn fflat Beth mae yna focs du. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Dr Rudolf Tjandra (MBA 1993) - Going East

Mae’r llyfr yma yn cynnig syniadau sylfaenol yr awdur ar ‘beth sydd bwysicaf’ er mwyn rhedeg busnes llwyddiannus ac adeiladau brand cryf yng nghyd destun y farchnad ASEAN. Rhagor o wybodaeth ar Amazon

Tiffany Wright (MA 2004) - Somebody Else's Shoes

Nid yw Mia, y newyddiadurwraig flêr ac ansicr yn teimlo ei bod yn byw bywyd llawn. Mae Natasha Logue, y ferch ysblennydd sy’n gynllunwraig ffasiwn ar gyfer enwogion gyda phopeth y gallai obeithio. Ond un diwrnod, mae bywydau Mia a Natasha yn croesi mewn ffordd hollol annisgwyl. Rhagor o wybodaeth ar Amazon