Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodyr er Anrhydedd

Rydym ni'n dyfarnu Cymrodoriaethau Er Anrhydedd i unigolion sydd wedi cyflawni arbenigrwydd rhyngwladol yn eu maes.

Cymrodyr Er Anrhydedd 2023

Peter Katjavivi

A man dressed in a graduation gown and bonnet poses for the camera
Professor Peter Katjavivi

Gwleidydd o Namibia yw’r Athro Peter Katjavivi. Ar hyn o bryd, ef yw Llefarydd Cynulliad Cenedlaethol Namibia ac yn Aelod Seneddol yno.

Yr Athro Stuart Palmer

Two men smile and pose for the camera
Professor Stuart Palmer and Professor Colin Riordan, Ex Vice Chancellor

Ffisegydd yw'r Athro Stuart Palmer y mae ei ymchwil yn ymwneud â defnyddio laserau, uwchsain a magnetedd i fynd i'r afael â heriau ym myd diwydiant a meddygaeth.

Yr Athro Karen Holford

Two people in graduation gowns pose for the camera
Professor Karen Holford CBE and Patrick Younge, Chair of Council

Yr Athro Karen Holford yw Prif Weithredwr ac Is-Ganghellor Prifysgol Cranfield. Mae ei gyrfa ym maes peirianneg yn rhychwantu byd diwydiant a’r byd academaidd  gan ddechrau yn Rolls-Royce yn fyfyrwraig israddedig cyn gwneud ei gradd a’i PhD ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rhodri Talfan Davies

Two men dressed in graduation gowns pose for the camera
Rhodri Talfan Davies and Professor Damian Walford Davies, Deputy Vice Chancellor

Dechreuodd gyrfa Rhodri Talfan Davies (PgDip 1993) yn y cyfryngau yn 1992 ym mhapur newydd y Western Mail ar ôl astudio newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Beverley Humphreys MBE

Mae gyrfa Beverley Humphreys (BA 1968) yn rhychwantu Opera Cenedlaethol Cymru, cymryd rhan mewn cyngherddau a chynnal sioeau un fenyw, gan groesi’r ffiniau rhwng opera, theatr gerdd, jazz a chomedi.

A woman dressed in a graduation gown and bonnet poses for the camera
Beverley Humphreys MBE

Beverley Humphreys’ (BA 1968) career spans the Welsh National Opera, concert appearances and one-woman shows, crossing the boundaries from opera and musical theatre to jazz and comedy. The Cardiff University alumna has toured with the BBC National Orchestra of Wales and frequently leads Sunday Worship and Prayer for the Day on BBC Radio 4.

Nneka Akudolu KC

A woman poses for a photograph in graduation gown and bonnet whilst holding a scroll
Nneka Akudolu KC

Mae Nneka Akudolu (LLB 2001, PgDip 2002) yn un o ddim ond saith Cwnsler Brenin benywaidd Du yn y DU. Wedi’i thyngu llw fel Silk yn 2022, mae’n arbenigo mewn cyfraith droseddol, gan erlyn ac amddiffyn cleientiaid yn yr achosion mwyaf difrifol yn llysoedd y Goron ac Apeliadau.

A man wearing a graduation gown and bonnet poses for the camera
Elis James

Elis James

Mae Elis James (BScEcon 2002, MA 2005) yn ddigrifwr ar ei draed ac yn ddarlledwr. Yn gefnogwr chwaraeon brwd, mae Elis yn cyflwyno Fantasy Football League ar Sky ar y cyd â Matt Lucas, The Socially Distant Sports Bar gyda Mike Bubbins a Steff Garrero, y Feast of Football ar gyfer BBC Radio Wales a Football Weekly yn The Guardian. Yn 2018, cyhoeddodd Elis Holy Vible a ysgrifennodd ar y cyd â John Robins.

Dr Nina Zhang

A woman dressed in graduation gown and bonnet poses for the camera
Dr Nina Zhang

Nina Zhang yw'r Is-lywydd Gweithredol, y Rheolwr Gyfarwyddwr a Phennaeth Banc Masnachol Citi China. Wedi'i lleoli yn Shanghai, mae'n gyfrifol am holl fusnesau a gweithrediadau Banc Masnachol Citi yn Tsieina. Cyn hyn, roedd Nina yn Bennaeth Risg ar gyfer Banc Masnachol Citi China, lle bu’n goruchwylio rheoli risg portffolios banc masnachol yn Tsieina.