Ewch i’r prif gynnwys

Gwobrau (tua)30

Mae Gwobrau (tua) 30 yn dathlu'r cynfyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd sy’n arloesi, ac yn torri tir newydd yn ogystal â thorri rheolau.

Byddwn yn cydnabod rhestr o (tua) 30 o bobl sydd wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymuned cyn eu bod yn 30 oed. Wel, (tua) 30 oed.

Am y Gwobrau (tua)30

Dysgwch fwy am y Gwobrau (tua)30, pwy all wneud cais, a phryd y cynhelir y noson wobrwyo.

Enwebu neu ymgeisio

Enwebwch gyn-fyfyriwr o Gaerdydd sy'n newid y gêm, neu gwnewch gais eich hun, ar gyfer Gwobrau (tua)30.

Enillwyr blaenorol

Gwobrau (tua)30 2023

Darllenwch straeon enillwyr gwobrau (tua) 30 sy’n rhan o’n rhestr 2023 derfynol o gynfyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd sy’n arloesi ac yn torri tir newydd yn ogystal â rheolau.

Gwobrau (tua)30 2022

Darllenwch straeon y 30(ish) o enillwyr sy'n rhan o'n rhestr derfynol o wneuthurwyr newid ac arloeswyr o gymuned alumni Prifysgol Caerdydd yn 2022.

Straeon yr enillwyr

Troi poen yn ddiben: gweledigaeth ar gyfer gofal llygaid sy’n hygyrch i bawb

Optometrydd yw Lucky Aziken (MSc 2023) sy’n darparu gwasanaethau gofal llygaid fforddiadwy a chynaliadwy yn Nigeria a Malawi.

Cyn-fyfyriwr o’r Ysgol Cerddoriaeth yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o artistiaid ifanc 

Guy Verral-Withers (BMus 2013) yn cyflwyno opera i gynulleidfaoedd newydd a chynnig llwyfan i artistiaid ifanc fedru llwyddo. 

Hyrwyddo newid cadarnhaol i iechyd meddwl yn y gymuned Fwslimaidd

Jamilla Hekmoun (MA 2018) yw cadeirydd y Gynghrair Iechyd Meddwl Mwslimaidd (MMHA). Bu’n gweithio’n ddiflino yn ystod y pandemig yn darparu adnoddau a chefnogaeth i’r gymuned Fwslimaidd.

Dyn mewn cadair olwyn yn cael ei lun wedi’i dynnu wrth ymyl trên yng ngorsaf danddaearol Llundain Bermondsey.

"Cynnig y rhyddid i bobl ddewis sut maen nhw'n teithio"

Mae Cellan Hall (BSc 2019, MSc 2021) yn datblygu ap sy'n defnyddio data ffynhonnell agored System Danddaearol Llundain i weld a yw lifftiau gorsafoedd y metro yn gweithio.

Cynfyfyriwr Caerdydd yn ‘ymestyn am yr entrychion’

Mae gwaith Dr Jenifer Millard (MPhys 2016, PhD 2021) yn cyflwyno’r podlediad Awesome Astronomy a’i dawn i rannu ei hangerdd, wedi sicrhau cryn waith iddi ym maes cyflwyno ar y teledu a’r radio.

Newid dyfodol gofal cleifion mewn Uned Gofal Dwys (ICU)

Dr Samyakh Tukra (MEng 2017) yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Third Eye Intelligence, sydd wedi datblygu system deallusrwydd artiffisial unigryw a phwerus (AI).