Ewch i’r prif gynnwys

Rhannwch eich stori

A group of young people sat on benches listening to a story

Rhannwch eich llwyddiant ac ysbrydolwch genedlaethau o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn y dyfodol.

Rydym mor falch o'n cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr. Ble bynnag yr ydych, byddem wrth ein bodd yn clywed eich straeon am lwyddiant ac yn dysgu rhagor am eich cyflawniadau ers gadael Prifysgol Caerdydd.

Rhowch wybod i ni beth rydych wedi'i wneud ers graddio, eich cyflawniadau allweddol, ac ychydig o ffeithiau diddorol a difyr am eich cyfnod yn y Brifysgol.

Rydym wrth ein boddau'n darllen pob stori y byddwch yn ei hanfon atom, ond ni allwn ddefnyddio neu gyhoeddi popeth sy'n dod i law. Mae'n bosibl y byddwn hefyd yn cysylltu'n ôl â chi i gael rhagor o fanylion, ac ymhelaethu ar eich stori.

Rhannwch eich stori