Diwrnodau Agored ac ymweliadau

Dyma gyfle i chi grwydro o amgylch campws y brifysgol, darganfod ei chyfleusterau, cwrdd a staff a myfyrwyr presennol a holi cwestiynau – oll er mwyn sicrhau y byddwch yn gwneud y penderfyniad gorau i chi.

Ymunwch â ni yn ein Diwrnod Agored nesaf ar Ddydd Mercher 26 Ebrill 9:00-16:00.

Beth allwch chi ei ddisgwyl ar Ddiwrnod Agored?

Mae diwrnodau agored yn gyfle i chi gael profiad uniongyrchol o'r Brifysgol a'r ddinas.

Y Rhaglen

Choose from 190 talks, tours, stands and demonstrations on a wide variety of topics.

Llefydd i fwyta

Os ydych chi'n chwilio am bryd sylweddol, tamaid cyflym neu ddiod yn unig; mae yna ddigon o ddewis i chi ar ein Diwrnod Agored.

Sut i gyrraedd yma

Mapiau, cyfarwyddiadau a gwybodaeth i'ch helpu chi gynllunio eich taith.

Ar y diwrnod

Beth i'w wneud pan fyddwch yn cyrraedd, mynd o le i le a rhagor o wybodaeth.

Cyngor i Ymwelwyr Anabl

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd hygyrch ar gyfer ein holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.

Fideos diwrnod agored

Mae ein fideos diwrnod agored yn rhoi trosolwg o fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Teithiau hunandywys

Os nad ydych yn gallu mynychu'r Diwrnod Agored, gallwch ddilyn ein taith hunandywys o gampws Parc Cathays.

Ymweld â’r Ysgolion Academaidd

Opportunities to visit a school and meet with academic members of staff and students.

Tynnwch lun o’r Ddraig

Bydd Dylan y Ddraig yn crwydro’r campws yn ystod y Diwrnod Agored. Tynnwch lun ohono ac fe allech chi ennill gwobr.

Cofroddion

Galwch heibio yn siop Undeb y Myfyrwyr i brynu cofrodd i’ch atgoffa o’ch diwrnod.

Cofio’r Diwrnod Agored

Cyfle i chi weld fideos a delweddau o'n diwrnod agored diwethaf.

Cysylltwch â ni

Swyddfa Recriwtio Israddedigion

Roedd y digwyddiad yn drefnus ac yn wybodus. Roedd pawb yn hynod gyfeillgar a chynorthwyol.

Mynychwr Diwrnod Agored, Hydref 2016