Diwrnodau Agored ac ymweliadau

Gwrandewch ar gyngor un o’n myfyrwyr.

Dewch i weld sut le yw Prifysgol Caerdydd!

Mae ein diwrnodau agored yn ffordd wych o gael blas ar fywyd ac astudio yng Nghaerdydd. Bydd y Diwrnod Agored yn gyfle i chi grwydro o amgylch y campws, ymweld â’r ysgolion academaidd a chwrdd â'n myfyrwyr a'n staff i ofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Cadwch le i fynychu ein Diwrnod Agored nesaf

Mae ein Diwrnodau Agored nesaf ar ddydd Sadwrn 15 Medi 2018 a dydd Sadwrn 27 Hydref 2018.

Family talking to a Cardiff University strudent

Pam dod i Ddiwrnod Agored

Mae Diwrnodau Agored yn gyfle i weld y Brifysgol a’r ddinas dros eich hun.

Open day bus outside main building

Cynlluniwch eich diwrnod

Lawrlwythwch y rhaglen a chynlluniwch eich gweithgareddau i fanteisio i'r eithaf ar eich Diwrnod Agored.

Open Day

Cyfleoedd eraill i ymweld â’r Brifysgol

Os na allwch fynd i Ddiwrnod Agored, darganfyddwch sut y gallwch chi gael gwybod am fywyd ac astudio yng Nghaerdydd.

Student welcoming visitors off the train.

Gwybodaeth am deithio

Mapiau, cyfarwyddiadau a gwybodaeth i’ch helpu i gynllunio’ch siwrnau.