Diwrnodau Agored ac ymweliadau

Dyma gyfle i chi grwydro o amgylch campws y brifysgol, darganfod ei chyfleusterau, cwrdd a staff a myfyrwyr presennol a holi cwestiynau – oll er mwyn sicrhau y byddwch yn gwneud y penderfyniad gorau i chi.

Mae ein diwrnod agored nesaf ar Ddydd Gwener 7 Gorffennaf, 09:00-16:00.

Roedd y digwyddiad yn drefnus ac yn wybodus. Roedd pawb yn hynod gyfeillgar a chynorthwyol.

Mynychwr Diwrnod Agored, Hydref 2016

Ar y diwrnod

Mae diwrnodau agored yn gyfle i weld y Brifysgol a'r ddinas dros eich hun.

Sut i gyrraedd yma

Mapiau, cyfarwyddiadau a gwybodaeth i'ch helpu chi i gynllunio eich siwrne.

Cyngor anabledd

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd hygyrch ar gyfer ein holl ymgeiswyr, myfyrwyr ac ymwelwyr.

Cyfleoedd eraill i ymweld â’r Brifysgol

Os nad ydych yn gallu mynd i Ddiwrnod Agored, mae sawl ffordd arall o gael gwybod am fyw ac astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cysylltwch â ni

Swyddfa Recriwtio Israddedigion