Teledu

Mae gwasanaethau Teledu Digidol eu darparu yn y ceginau o’r preswylfeydd canlynol:

  • Ôl-raddedig a Mwy yn Llys Senghennydd
  • Israddedigion a Mwy yn De Tal-y-bont
  • Porth Tal-y-bont
  • Llety i'r teulu yn Llys Cartwright, 69 North Road & 71 North Road

Mae gwasanaethau Teledu Digidol yn cael eu darparu yn y ceginau ac ystafelloedd gwely o’r preswylfeydd canlynol:

  • Ôl-raddedig Ychwanegol yn Gogledd Tal-y-bont

Nid yw gwasanaethau Teledu Digidol wedi'u gosod mewn unrhyw breswylfa arall y Brifysgol.

Mae adborth wrth ein cwsmeriaid yn awgrymu bod dulliau eraill o wylio'r teledu yn cael eu ffafrio, er enghraifft drwy'r rhyngrwyd gan ddefnyddio'r canlynol:

  • Gwefannau teledu fel BBC iPlayer ac ITV Player
  • USB Teledu Digidol

Noder y bydd angen i chi drefnu Trwydded Deledu ddilys os byddwch am wylio neu recordio rhaglenni teledu sy'n cael eu darlledu'n fyw. Mae hyn yn cynnwys defnyddio offer fel cyfrifiadur gliniadur ffôn symudol neu recordiwr DVD/fideo. Dyna'r gyfraith ac nid oes esgus dros beidio â phrynu trwydded.

Ewch i wefan Trwyddedu Teledu ar gyfer mwy o wybodaeth.