Galaxy

Datrys hanes galaethau

27 Awst 2015

Arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd yn dangos y dystiolaeth uniongyrchol gyntaf o drawsffurfiad galaethau.


DAN SYLW

Cyrsiau ar-lein am ddim

Y Defnyddiwr Gofal Iechyd Gwybodus: Deall tystiolaeth. Mae ein cwrs ar-lein agored ac enfawr diweddaraf wedi'i ddatblygu gan arbenigwyr o Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd a'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol.

Mae ein cyrsiau ar-lein agored ac enfawr (MOOCs) yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr astudio unrhyw le, unrhyw bryd, yn rhad ac am ddim. Gall dysgwyr ledled y byd gael addysg o'r radd flaenaf o Brifysgol Caerdydd ac elwa ar ein harbenigedd.


Blogiau

Mae ein hacademyddion ac ymchwilwyr yn rhoi dadansoddiadau arbenigol a sylwadau drwy ein blogiau. Yn darparu mewnwelediad a sylwadau ar faterion cyfredol sy’n cael effaith ar ein byd.

Futurity

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o brifysgolion cyntaf y DU i greu partneriaeth gyda gwefan newyddion ymchwil ‘Futurity’.

Newyddion Caerdydd

Newyddion Caerdydd yw’r llythyr newyddion i staff a ffrindiau’r Brifysgol. Mae’n cynnwys newyddion a digwyddiadau, yr ymchwil diweddaraf, cyflawniadau staff a myfyrwyr a llawer mwy.

Ar gyfer y cyfryngau

Yn darparu gwybodaeth, dolenni a chysylltiadau i newyddiadurwyr.

Strwythur y Sefydliad

Edrychwch ar siart o’r sefydliad sy’n dangos strwythur lefel uchaf y Brifysgol.

Cadw mewn cysylltiad