Map showing location of Nepal

Cefnogi'r ymdrechion yn Nepal ar ôl y trychineb

28 Ebrill 2015

Rhaglen arloesol sy'n gallu asesu'r perygl o dirlithriad mewn amser real. .


DAN SYLW

Etholiad 2015

Bydd Roger Scully yn cyflwyno'r digwyddiadau sy’n cael eu rhedeg gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru fel rhan o’r sylw i Etholiad Cyffredinol 2015, a bydd yn rhoi ei sylwadau ar yr hyn y mae'r polau yn ei ddweud.

Blogiau

Mae ein hacademyddion ac ymchwilwyr yn rhoi dadansoddiadau arbenigol a sylwadau drwy ein blogiau. Yn darparu mewnwelediad a sylwadau ar faterion cyfredol sy’n cael effaith ar ein byd.

Futurity

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o brifysgolion cyntaf y DU i greu partneriaeth gyda gwefan newyddion ymchwil ‘Futurity’.

Newyddion Caerdydd

Newyddion Caerdydd yw’r llythyr newyddion i staff a ffrindiau’r Brifysgol. Mae’n cynnwys newyddion a digwyddiadau, yr ymchwil diweddaraf, cyflawniadau staff a myfyrwyr a llawer mwy.

Ar gyfer y cyfryngau

Yn darparu gwybodaeth, dolenni a chysylltiadau i newyddiadurwyr.

Strwythur y Sefydliad

Edrychwch ar siart o’r sefydliad sy’n dangos strwythur lefel uchaf y Brifysgol.

Cadw mewn cysylltiad