DAN SYLW

Prifysgol Caerdydd yn lansio pum sefydliad ymchwil blaenllaw newydd

Nod y sefydliadau sydd newydd ei lansio fydd datblygu ffyrdd o wella clefydau cronig mawr, lleihau troseddu a chynyddu diogelwch, defnyddio 'Data Mawr' i fynd i'r afael â phroblemau go iawn y byd, datblygu dulliau callach o ddefnyddio dŵr yng nghanol prinder cynyddol byd-eang, a chefnogi’r broses o ddatblygu systemau ynni doethach.


Blogiau

Mae ein hacademyddion ac ymchwilwyr yn rhoi dadansoddiadau arbenigol a sylwadau drwy ein blogiau. Yn darparu mewnwelediad a sylwadau ar faterion cyfredol sy’n cael effaith ar ein byd.

Futurity

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o brifysgolion cyntaf y DU i greu partneriaeth gyda gwefan newyddion ymchwil ‘Futurity’.

Newyddion Caerdydd

Newyddion Caerdydd yw’r llythyr newyddion i staff a ffrindiau’r Brifysgol. Mae’n cynnwys newyddion a digwyddiadau, yr ymchwil diweddaraf, cyflawniadau staff a myfyrwyr a llawer mwy.

Ar gyfer y cyfryngau

Yn darparu gwybodaeth, dolenni a chysylltiadau i newyddiadurwyr.

Strwythur y Sefydliad

Edrychwch ar siart o’r sefydliad sy’n dangos strwythur lefel uchaf y Brifysgol.

Cadw mewn cysylltiad