Brain Games 2015

'Brain Games’ returns for another year

2 Mawrth 2015

From the Ghost Hand to DIY brain surgery, ‘Brain Games’ is for a third year running offering members of the public free access to activities and talks showcasing the power and mystery of the brain


DAN SYLW

Iechyd meddwl

Yr ymgyrchydd Jonny Benjamin yn sgwrsio yn Saesneg gyda’r Athro Mick O’Donovan am ei ddiagnosis o anhwylder sgitsoaffeithiol.

Y mis hwn rydym yn canolbwyntio ar iechyd meddwl, un o’n meysydd ymchwil allweddol. Archwiliwch ein hymchwil sy’n arwain y byd.


Blogiau

Mae ein hacademyddion ac ymchwilwyr yn rhoi dadansoddiadau arbenigol a sylwadau drwy ein blogiau. Yn darparu mewnwelediad a sylwadau ar faterion cyfredol sy’n cael effaith ar ein byd.

Futurity

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o brifysgolion cyntaf y DU i greu partneriaeth gyda gwefan newyddion ymchwil ‘Futurity’.

Newyddion Caerdydd

Newyddion Caerdydd yw’r llythyr newyddion i staff a ffrindiau’r Brifysgol. Mae’n cynnwys newyddion a digwyddiadau, yr ymchwil diweddaraf, cyflawniadau staff a myfyrwyr a llawer mwy.

Ar gyfer y cyfryngau

Yn darparu gwybodaeth, dolenni a chysylltiadau i newyddiadurwyr.

Strwythur y Sefydliad

Edrychwch ar siart o’r sefydliad sy’n dangos strwythur lefel uchaf y Brifysgol.

Cadw mewn cysylltiad