The Vice-Chancellor Professor Colin Riordan and Matt Newman CEO of the IAAF/Cardiff University World Half Marathon Championships Organising Committee

Y Brifysgol wedi ei henwi fel partner enwebedig Digwyddiad Hanner Marathon y Byd

26 Mawrth 2015

Mae'r Brifysgol wedi cael ei chyhoeddi fel partner enwebedig ar gyfer digwyddiad athletau pwysig a fydd yn denu llawer o redwyr gorau'r byd i Gaerdydd.


DAN SYLW

Iechyd meddwl

Yr ymgyrchydd Jonny Benjamin yn sgwrsio yn Saesneg gyda’r Athro Mick O’Donovan am ei ddiagnosis o anhwylder sgitsoaffeithiol.

Y mis hwn rydym yn canolbwyntio ar iechyd meddwl, un o’n meysydd ymchwil allweddol. Archwiliwch ein hymchwil sy’n arwain y byd.


Blogiau

Mae ein hacademyddion ac ymchwilwyr yn rhoi dadansoddiadau arbenigol a sylwadau drwy ein blogiau. Yn darparu mewnwelediad a sylwadau ar faterion cyfredol sy’n cael effaith ar ein byd.

Futurity

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o brifysgolion cyntaf y DU i greu partneriaeth gyda gwefan newyddion ymchwil ‘Futurity’.

Newyddion Caerdydd

Newyddion Caerdydd yw’r llythyr newyddion i staff a ffrindiau’r Brifysgol. Mae’n cynnwys newyddion a digwyddiadau, yr ymchwil diweddaraf, cyflawniadau staff a myfyrwyr a llawer mwy.

Ar gyfer y cyfryngau

Yn darparu gwybodaeth, dolenni a chysylltiadau i newyddiadurwyr.

Strwythur y Sefydliad

Edrychwch ar siart o’r sefydliad sy’n dangos strwythur lefel uchaf y Brifysgol.

Cadw mewn cysylltiad