Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Cardiff University and University of Bremen event

Prifysgolion Caerdydd a Bremen yn arwyddo partneriaeth

25 Mawrth 2019

Prifysgol Caerdydd yn cyfleu neges glir cyn Brexit drwy gryfhau cysylltiadau gyda phartner Ewropeaidd


DAN SYLW

Y Ffordd Ymlaen 2018-2023

Mae Y Ffordd Ymlaen 2018-2023 yn gynllun uchelgeisiol sy’n amlinellu’r cyfeiriad y bydd y Brifysgol yn teithio iddo dros y pum mlynedd nesaf.


Blog Iechyd Meddwl

Cewch farn arbenigol ein hacademyddion a'n hymchwilwyr yn ein blog blaenllaw sy'n annog trafodaeth adeiladol am faterion sy'n ymwneud ag iechyd meddwl a salwch.

Ar gyfer y cyfryngau

Yn darparu gwybodaeth, dolenni a chysylltiadau i newyddiadurwyr.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cydweithio gyda gwefan newyddion a sylwebaeth annibynnol, yn dod ag academyddion a newyddiadurwyr ynghyd.

Cadw mewn cysylltiad