Perfformio

Un o nodweddion deniadol astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yw cyfoeth ac amrywiaeth y gweithgareddau cerddorol sydd ar gael.

Rydym ni’n hynod o falch o’n gweithgareddau cerddorol a phopeth a wnawn i hybu perfformio, cerddoriaeth a gwerthfawrogiad o gerddoriaeth yn y Brifysgol a thu hwnt.

Rydym ni’n rhedeg nifer o grwpiau yn yr Ysgol ac mae myfyrwyr yn gallu manteisio ar amrywiaeth enfawr o gymdeithasau cerddorol dan arweiniad myfyrwyr.

Grwpiau cerddorol yr Ysgol

Cerddordfa Symffoni Prifysgol Caerdydd

Un o brif grwpiau perfformio yw’r Gerddorfa Symffoni, yn cynnwys tua 120 o chwaraewyr bob blwyddyn.

Corws Symffoni Prifysgol Caerdydd

Mae gennym hanes hir a balch o hybu canu corawl yng Nghaerdydd.

Cerddorfa Siambr Prifysgol Caerdydd

Mae gan ein cerddorfa siambr repertoire yn amrywio o Faróc i gerddoriaeth gyfoes.

Côr Siambr Prifysgol Caerdydd

Mae’r côr siambr yn archwilio repertoire yn amrywio o waith y dadeni i gerddoriaeth gyfoes.

Grŵp Cerddoriaeth Cyfoes

Yn archwilio cerddoriaeth newydd ac yn arddangos ein cymuned cyfansoddi.

Cardiff University Symphonic Winds

Our Symphonic Winds ensemble will perform pieces from throughout the centuries, from Thomas Tallis to John Adams.

Ensemble Jazz

Grŵp sydd newydd ei sefydlu i gefnogi ein chwaraewyr jazz talentog.

Lanyi West African Ensemble

Sefydlwyd yn 2013 i roi profiad o ganu, dawnsio a chwarae amryw o offerynnau o fyd Mande yn Orllewin Affrica i fyfyrwyr.

Ensemble Gamelan Nogo Abang

Yn archwilio traddodiad o gerddoriaeth ensemble