School of Healthcare Sciences masthead

Cyrsiau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau, o gyrsiau gradd i israddedigion a graddedigion i gyrsiau ar gyfer gweithwyr proffesiynol.

School of Healthcare Sciences masthead

Ymchwil

Rydym yn gwella, yn goleuo ac yn dylanwadu ar ofal iechyd ledled Cymru a thu hwnt, gan roi cleifion a theuluoedd wrth galon ein hymchwil, sydd yn y 4ydd safle yn y DU.

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau ymchwil ac addysgu yn darparu mynediad i offer a thechnoleg o safon (cynnwys Saesneg yn unig).

Partneriaethau a chyfleoedd byd-eang

O fudoledd myfyrwyr i bartneriaethau rhyngwladol, rydym yn cydweithio gyda phobl proffesiynol yn y maes gofal iechyd o bob cwr o’r byd.

Ymgysylltu

Mae’n clinigau gofal iechyd yn darparu profiad ymarferol gwerthfawr i’n myfyrwyr.


Newyddion

School of Healthcare Sciences masthead

Recognising and celebrating excellence in practice

21 Medi 2017

For the second year running Cardiff University, School of Healthcare Sciences held an event to recognise its partnerships with practice. It was a chance to celebrate the excellent opportunities offered to their students throughout the many health and social care environments across Wales.

School of Healthcare Sciences masthead

Benthyciad ôl-raddedig i wneud gradd meistr

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr o’r DU ac yn dechrau eich gradd meistr yn Medi 2017 neu’n hwyrach, mae’n bosibl y gallech wneud cais am fenthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.