Cyrsiau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau, o gyrsiau gradd i israddedigion a graddedigion i gyrsiau ar gyfer gweithwyr proffesiynol.

Ymchwil

Rydym yn gwella, yn goleuo ac yn dylanwadu ar ofal iechyd ledled Cymru a thu hwnt, gan roi cleifion a theuluoedd wrth galon ein hymchwil, sydd yn y 4ydd safle yn y DU.

Sluice Room within Caerleon Clinical Simulation Suite

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau ymchwil ac addysgu yn darparu mynediad i offer a thechnoleg o safon (cynnwys Saesneg yn unig).

Image of Europe map

Partneriaethau a chyfleoedd byd-eang

O fudoledd myfyrwyr i bartneriaethau rhyngwladol, rydym yn cydweithio gyda phobl proffesiynol yn y maes gofal iechyd o bob cwr o’r byd.

Radiography

Ymgysylltu

Mae’n clinigau gofal iechyd yn darparu profiad ymarferol gwerthfawr i’n myfyrwyr.


Newyddion

Portrait of Jonny Benjamin

Seicosis: taith o obaith a darganfod

6 Mehefin 2017

Jonny Benjamin a Neil Laybourn i gynnal trafodaeth gyhoeddus yn y Brifysgol

School of Healthcare Sciences masthead

Benthyciad ôl-raddedig i wneud gradd meistr

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr o’r DU ac yn dechrau eich gradd meistr yn Medi 2017 neu’n hwyrach, mae’n bosibl y gallech wneud cais am fenthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.