Mae'r Porth Cymunedol wedi ymrwymo i feithrin partneriaeth hirdymor gyda thrigolion Grangetown i wneud yr ardal yn lle hyd yn oed yn well i fyw ynddi. Gwneir hyn drwy ddatblygu ymchwil o'r radd flaenaf, yn ogystal â chyfleoedd addysgu a gwirfoddoli sy'n ymateb i anghenion lleol.

Newyddion diweddaraf

Youth Awards

Grange Pavilion Youth Forum wins Street Games National Award

13 Ebrill 2017

Grange Pavilion Youth Forum scoop national award

Ali and Colin

Vice-Chancellor visits Grange Pavilion

29 Mawrth 2017

Vice-Chancellor Professor Colin Roirdan visits Grangetown

Grange Pavilion

Prosiect y pafiliwn yn cael hwb arian loteri

28 Chwefror 2017

Prosiect ymgysylltu blaenllaw, Porth Cymunedol, yn cael arian gan y Gronfa Loteri Fawr ar gyfer Pafiliwn Grange

Gwirfoddoli gyda ni

Volunteer with us!

Get involved with Community Gateway's current projects.

Lynne&Ash

Rhagor o wybodaeth gan y tîm

Yma, cewch ddarllen am ddatblygiadau diweddaraf y prosiect, yn uniongyrchol gan dîm y prosiect.

Dewch i gymryd rhan

Cyfle i ddysgu sut i gymryd rhan yn ein prosiectau ac awgrymu rhai newydd.

Love GT girl

Love Grangetown 2017

13 May 2017 - The latest news on what has taken place in Grangetown as part of the Community Gateway programme