Mae'r Porth Cymunedol wedi ymrwymo i feithrin partneriaeth hirdymor gyda thrigolion Grangetown i wneud yr ardal yn lle hyd yn oed yn well i fyw ynddi. Gwneir hyn drwy ddatblygu ymchwil o'r radd flaenaf, yn ogystal â chyfleoedd addysgu a gwirfoddoli sy'n ymateb i anghenion lleol.

Newyddion diweddaraf

Grange Pavilion

Prosiect y pafiliwn yn cael hwb arian loteri

28 Chwefror 2017

Prosiect ymgysylltu blaenllaw, Porth Cymunedol, yn cael arian gan y Gronfa Loteri Fawr ar gyfer Pafiliwn Grange

Community Gateway - Business forum

Lansio fforwm busnes lleol

26 Ionawr 2017

Rôl allweddol y Brifysgol ym mhrosiect am siopa'n lleol

Pak Butchers

Love Grangetown? Shop Grangetown!

23 Ionawr 2017

Grangetown business owners are joining together to promote a "shop local" campaign

Volunteer with us

Volunteer with us!

Get involved with Community Gateway's current projects.

Lynne&Ash

Rhagor o wybodaeth gan y tîm

Yma, cewch ddarllen am ddatblygiadau diweddaraf y prosiect, yn uniongyrchol gan dîm y prosiect.

Dewch i gymryd rhan

Cyfle i ddysgu sut i gymryd rhan yn ein prosiectau ac awgrymu rhai newydd.

Love GT girl

Love Grangetown 2017

13 May 2017 - The latest news on what has taken place in Grangetown as part of the Community Gateway programme