Mae'r Porth Cymunedol wedi ymrwymo i feithrin partneriaeth hirdymor gyda thrigolion Grangetown i wneud yr ardal yn lle hyd yn oed yn well i fyw ynddi. Gwneir hyn drwy ddatblygu ymchwil o'r radd flaenaf, yn ogystal â chyfleoedd addysgu a gwirfoddoli sy'n ymateb i anghenion lleol.

Newyddion diweddaraf

Cycle safety

Pobl ifanc yn holi trigolion am syniadau i greu cymunedau mwy diogel

20 Hydref 2017

Gwaith cydweithredol Wythnos Diogelwch y Brifysgol gyda'r gymuned yn mynd o nerth i nerth.

snowdog community gateway

Dyluniad blasus disgyblion yn syfrdanu ymwelwyr â’r Pierhead

6 Hydref 2017

Y Brifysgol yn cefnogi cyfraniad yr ysgol i’r llwybr celf cyhoeddus

consultation ali

Architects consult with the Grangetown community on pavilion plans

4 Hydref 2017

Architects consult with the Grangetown community

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Volunteer with us

Get involved with Community Gateway's current projects.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhagor o wybodaeth gan y tîm

Yma, cewch ddarllen am ddatblygiadau diweddaraf y prosiect, yn uniongyrchol gan dîm y prosiect.

Get involved Grangetown community

Dewch i gymryd rhan

Cyfle i ddysgu sut i gymryd rhan yn ein prosiectau ac awgrymu rhai newydd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Safety Week 2017

Grangetown Safety Week
23-27 October 2017