Mae'r Porth Cymunedol wedi ymrwymo i feithrin partneriaeth hirdymor gyda thrigolion Grangetown i wneud yr ardal yn lle hyd yn oed yn well i fyw ynddi.

Gwneir hyn drwy ddatblygu ymchwil o'r radd flaenaf, yn ogystal â chyfleoedd addysgu a gwirfoddoli sy'n ymateb i anghenion lleol.

Watch our Love Grangetown video

Newyddion diweddaraf

GTWM

Third Grangetown World Market delivered by community members

14 Mawrth 2018

Residents, Community Gateway and partners launch Spring market

Grangetown Business Map

Grangetown business map launched at Business Forum

14 Mawrth 2018

Community Gateway and community partner Grangetown Community Action launch the first independent Grangetown business map

Grangetown Pavillion

Hwb o £1m gan y Loteri Fawr i gymuned Grangetown

15 Chwefror 2018

Hwb ariannol yn galluogi prosiect cymunedol i symud i'r cam nesaf

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Grange Bowls Pavilion

What's happening at Grange Bowls Pavilion?

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Grange Pavilion Youth Forum

Offering the young people of Grangetown new opportunities and experiences.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Volunteer with us

Get involved with Community Gateway's current projects.