Mae'r Porth Cymunedol wedi ymrwymo i feithrin partneriaeth hirdymor gyda thrigolion Grangetown i wneud yr ardal yn lle hyd yn oed yn well i fyw ynddi.

Gwneir hyn drwy ddatblygu ymchwil o'r radd flaenaf, yn ogystal â chyfleoedd addysgu a gwirfoddoli sy'n ymateb i anghenion lleol.

Watch our Love Grangetown video

Newyddion diweddaraf

Smartphone

Delve into the world of smartphone content creation with new free 'Smartlife' workshops

7 Mehefin 2018

Free smartphone workshops at Grange Pavilion for adult learner

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Girls only football

Every Monday 17:00-18:30
Grange Gardens 3G Astro
Sessions delivered by Cardiff City Football Foundation
Free - just turn up

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Grange Bowls Pavilion

What's happening at Grange Bowls Pavilion?

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Grange Pavilion Youth Forum

Offering the young people of Grangetown new opportunities and experiences.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Volunteer with us

Get involved with Community Gateway's current projects.