Mae mwy i Brifysgol Caerdydd na’r hyn sydd digwydd ar y campws. Byddwch yn aelod o gymuned fyd-eang yn rhad ac am ddim sy’n cynnwys dros 155,000 o gynfyfyrwyr.

Cadwch mewn cysylltiad gyda'r Brifysgol a manteisiwch ar ein buddion i gyn-fyfyrwyr.

Buddion

Fel cyn fyfyriwr, gallwch fanteisio ar amrywiaeth o wasanaethau unigryw a buddion.

Ceisiadau am ddogfennau a thystlythyrau

Cysylltiadau ar gyfer derbyn copi o'ch trawsgrifiad neu dystysgrif neu os oes angen cadarnhad o'ch gradd.

Diweddaru eich manylion

Pan fyddwch yn cyflwyno eich manylion diweddaraf, byddwch yn cysylltu â dros 155,000 o gynfyfyrwyr. Byddwch hefyd yn elwa ar newyddion a chynigion unigryw.

Cefnogwch ni

Gallai eich rhoddion helpu ariannu ysgoloriaeth neu fwrsariaeth, cyfrannu cyfleusterau newydd neu gefnogi ein hymchwil sy’n newid bywydau.