Mae mwy i Brifysgol Caerdydd na’r hyn sydd digwydd ar y campws. Byddwch yn aelod o gymuned fyd-eang yn rhad ac am ddim sy’n cynnwys dros 155,000 o gynfyfyrwyr.

Cadwch mewn cysylltiad gyda'r Brifysgol a manteisiwch ar ein buddion i gyn-fyfyrwyr.

Mae yna nifer o ffyrdd gall cyn-fyfyrwyr gymryd rhan o drefnu aduniadau i roi eu hamser fel gwirfoddolwr.

Mae cannoedd o bobl wedi codi miloedd o bunnoedd ar gyfer achosion Prifysgol Caerdydd fel ymchwil canser, ymchwil niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl a chefnogi myfyrwyr.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cyflwyno rhodd

Gallwch gyflwyno rhodd rheolaidd drwy gerdyn credyd neu drwy ddebyd uniongyrchol. Gallwch roi un rhodd unigol drwy gerdyn credyd/debyd hefyd.

Cadwch mewn cysylltiad â Phrifysgol Caerdydd drwy gyflwyno eich manylion diweddaraf.

Cysylltiadau ar gyfer derbyn copi o'ch trawsgrifiad neu dystysgrif neu os oes angen cadarnhad o'ch gradd.

Blog

No results were found