Mae mwy i Brifysgol Caerdydd na’r hyn sydd digwydd ar y campws. Byddwch yn aelod o gymuned fyd-eang yn rhad ac am ddim sy’n cynnwys dros 155,000 o gynfyfyrwyr.

Cadwch mewn cysylltiad gyda'r Brifysgol a manteisiwch ar ein buddion i gyn-fyfyrwyr.

Buddion

Fel cyn fyfyriwr, gallwch fanteisio ar amrywiaeth o wasanaethau unigryw a buddion.

Ceisiadau am ddogfennau a thystlythyrau

Cysylltiadau ar gyfer derbyn copi o'ch trawsgrifiad neu dystysgrif neu os oes angen cadarnhad o'ch gradd.

Cefnogwch ni

Gallai eich rhoddion helpu ariannu ysgoloriaeth neu fwrsariaeth, cyfrannu cyfleusterau newydd neu gefnogi ein hymchwil sy’n newid bywydau.

Diweddaru eich manylion

Pan fyddwch yn cyflwyno eich manylion diweddaraf, byddwch yn cysylltu â dros 155,000 o gynfyfyrwyr. Byddwch hefyd yn elwa ar newyddion a chynigion unigryw.