Cyn-fyfyrwyr

Mae mwy i Brifysgol Caerdydd na’r hyn sydd digwydd ar y campws. Byddwch yn aelod o gymuned fyd-eang yn rhad ac am ddim sy’n cynnwys dros 155,000 o gynfyfyrwyr.

Cadwch mewn cysylltiad gyda'r Brifysgol a manteisiwch ar ein buddion i gyn-fyfyrwyr.

Cymerwch ran

GI asset image

Cymerwch ran

Mae yna nifer o ffyrdd gall cyn-fyfyrwyr gymryd rhan o drefnu aduniadau i roi eu hamser fel gwirfoddolwr.

Ceisiadau am ddogfennau a thystlythyrau

Laptop

Ceisiadau am ddogfennau a thystlythyrau

Cysylltiadau ar gyfer derbyn copi o'ch trawsgrifiad neu dystysgrif neu os oes angen cadarnhad o'ch gradd.

Update your details

Diweddaru eich manylion

Pan fyddwch yn cyflwyno eich manylion diweddaraf, byddwch yn cysylltu â dros 155,000 o gynfyfyrwyr. Byddwch hefyd yn elwa ar newyddion a chynigion unigryw.

Update your details

Cefnogwch ni

Gallai eich rhoddion helpu ariannu ysgoloriaeth neu fwrsariaeth, cyfrannu cyfleusterau newydd neu gefnogi ein hymchwil sy’n newid bywydau.