Ewch i’r prif gynnwys

Gwella ein dealltwriaeth o sgitsoffrenia ac anhwylder deubegwn

Ymchwilydd yw Elle Mawson (Medicine 2021-) yn y Sefydliad Arloesedd Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl. Wedi’i hysbrydoli gan frwydr aelod o’r teulu, mae ei gwaith yn gwella ein dealltwriaeth o’r hyn sy’n digwydd mewn ymennydd cleifion â seicosis, â’r potensial i ddatblygu triniaethau newydd sydd mawr eu hangen. Fe’i arianir gan rodd mewn Ewyllys.

Sut y newidiodd un rhodd ddienw lwybr bywyd teulu

Cyfarfu John (MBBCh 1960) ag Enyd, née Griffith (MBBCh 1960), tra’n astudio meddygaeth gyda’i gilydd yn y 1950au. Daeth eu mab David (BSc 1986) i astudio yma yn yr 1980au, lle cyfarfu â’i wraig, ac mae eu dwy ferch bellach wedi dilyn yn ôl eu traed. Mae David yn rhannu stori ei dad ac yn esbonio sut y dechreuodd cymwynaswr dienw daith eu teulu i Brifysgol Caerdydd, yr holl flynyddoedd hynny yn ôl.

A man is rubbing the knuckles of his right hand.

Gofyn i’r arbenigwr: Arthritis

Mae tua 10 miliwn o bobl yn y DU yn cael trafferth gydag arthritis a all effeithio ar symudedd, ansawdd bywyd ac achosi poen cronig. Mae'r Athro Simon Jones, Cyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau yn yr Ysgol Meddygaeth, yn esbonio beth sy'n achosi arthritis a'r ymchwil arloesol sy'n digwydd yng Nghaerdydd.

Javi, wearing red doctoral robes, sits on a Cardiff street reading a letter

Gwaddol Javi

Daeth Javi Uceda Fernandez (PhD 2018) i Brifysgol Caerdydd yn haf 2013 ar leoliad i labordy yr Athro Simon Jones yn y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau. Roedd ei egni anhygoel, positifrwydd cyson, a’i agwedd ddisglair yn golygu ei fod yn aelod hynod boblogaidd o’r sefydliad.

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr ym maes y gyfraith

Tyngwyd Nneka Akudolu (LLB 2001, PgDip 2002, Hon 2023) i mewn fel Cwnsler y Brenin (KC) yn 2022, gan ymuno â grŵp dethol o ymarferwyr y gyfraith a benodwyd gan y frenhines. Fel KC sy’n arbenigo mewn cyfraith droseddol, mae Nneka yn gweithio ar yr achosion mwyaf difrifol yr ymdrinnir â nhw yn llysoedd y Goron ac Apêl, ac mae’n un o ddim ond saith KC benywaidd Du yn y DU.

Cynfyfyriwr Caerdydd yn ‘ymestyn am yr entrychion’

Mae Dr Jenifer Millard (MPhys 2016, PhD 2021) yn gyfathrebwr gwyddoniaeth sy’n arbenigo ym maes seryddiaeth. Mae ei gwaith yn cyflwyno’r podlediad Awesome Astronomy a’i dawn i rannu ei hangerdd, wedi sicrhau cryn waith iddi ym maes cyflwyno ar y teledu a’r radio. Buom yn siarad â hi am ei hamser yng Nghaerdydd a sut mae merch o’r Barri yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fenywod ym maes STEM.

Hyrwyddo newid cadarnhaol i iechyd meddwl yn y gymuned Fwslimaidd

Jamilla Hekmoun (MA 2018) yw cadeirydd y Gynghrair Iechyd Meddwl Mwslimaidd (MMHA). Bu’n gweithio’n ddiflino yn ystod y pandemig yn darparu adnoddau a chefnogaeth i’r gymuned Fwslimaidd. Mae hi hefyd yn aelod o fwrdd Cyngor Mwslimaidd Cymru ac yn arwain ymgysylltu cymunedol ar gyfer SEF Cymru. Cawsom sgwrs gyda Jamilla am ei chyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd a’r gwaith pwysig y mae’n ei wneud yn y gymuned.

“Mae gen i atgofion melys o fy nghyfnod yn fyfyriwr.”

Daeth Michael Bell MBE (BM 1981)) i Gaerdydd i astudio cerddoriaeth yn 1978. Ef yw arweinydd Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd, a sefydlwyd ganddo ym 1982. Ar ôl dros 40 mlynedd a bron i 400 o gyngherddau yn ddiweddarach, mae Michael wedi dewis gadael rhodd i Brifysgol Caerdydd i gefnogi myfyrwyr cerddoriaeth y dyfodol, na fyddent o bosibl yn cael cyfle i fynd i’r brifysgol fel arall.

Newid dyfodol gofal cleifion mewn Uned Gofal Dwys (ICU)

Dr Samyakh Tukra (MEng 2017) yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Third Eye Intelligence, sydd wedi datblygu system deallusrwydd artiffisial unigryw a phwerus (AI). Mae’r system yn rhoi rhybudd cynnar i glinigwyr yr Uned Gofal Dwys ynghylch pryd y bydd claf yn datblygu methiant organau.