Ewch i’r prif gynnwys

Rhannwch eich stori

A group of young people sat on benches listening to a story
Your story started at Cardiff, where's it taken you since?

Rhannwch eich llwyddiant ac ysbrydolwch genedlaethau o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn y dyfodol.

Rydym mor falch o'n cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr. Ble bynnag yr ydych, byddem wrth ein bodd yn clywed eich straeon am lwyddiant ac yn dysgu rhagor am eich cyflawniadau ers gadael Prifysgol Caerdydd.

Rhowch wybod i ni beth rydych wedi'i wneud ers graddio, eich cyflawniadau allweddol, ac ychydig o ffeithiau diddorol a difyr am eich cyfnod yn y Brifysgol. Yn well fyth, anfonwch lun eglur iawn (high resolution) ohonoch eich hun er mwyn rhannu eich stori'n fwy eang yn ein cylchgrawn neu ar ein blog.

Rydym wrth ein boddau'n darllen pob stori y byddwch yn ei hanfon atom, ond ni allwn ddefnyddio neu gyhoeddi popeth sy'n dod i law. Mae'n bosibl y byddwn hefyd yn cysylltu'n ôl â chi i gael rhagor o fanylion, ac ymhelaethu ar eich stori.