Ewch i’r prif gynnwys

Graddedigion newydd

Llongyfarchiadau i chi am raddio. Rydych bellach yn aelod o gymuned Prifysgol Caerdydd o dros 200,000 o gynfyfyrwyr ym mhob cwr o'r byd.

Fel un o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, mae gennych bellach fynediad at amrywiaeth o fanteision - ym mhedwar ban y byd - i roi hwb i'ch gyrfa a'ch helpu i gadw mewn cysylltiad.

Beth nesaf?

Man cychwyn eich bywyd ar ôl Caerdydd yw cael gwybod pa gefnogaeth a chyngor sydd ar gael i chi fel cynfyfyriwr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhestru Prifysgol Caerdydd ar eich cyfrif ac yn ein dilyn ar LinkedIn - mae’n lle gwych i greu cysylltiadau gyda chynfyfyrwyr eraill.

International students at graduation

Bywyd ar ôl Caerdydd

Mae ystod o wasanaethau unigryw ar gael i gynfyfyrwyr.

Graduate Outcomes

Arolwg Deilliannau Graddedigion

Mae Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) yn helpu i ddarparu gwybodaeth am gyflogaeth a chanlyniadau cyrsiau addysg uwch.

Main building in autumn

Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR)

Mae'r HEAR yn cynnig un cofnod digidol cynhwysfawr am ddim sy'n eich galluogi i gyflwyno eich llwyddiannau'n ddigidol i gyflogwyr a thiwtoriaid ôl-raddedig yn ystod eich gradd ac ar ôl iddi ddod i ben.