Ewch i’r prif gynnwys

Ffeiriau a digwyddiadau gyrfaoedd

Mae ein ffeiriau a'n digwyddiadau gyrfaoedd yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr gysylltu â chyn-fyfyrwyr a chyflogwyr, gan gynnig cipolwg gwerthfawr iddyn nhw ar swyddi i raddedigion, interniaethau a lleoliadau, yn ogystal â'u helpu i ddod o hyd i’w llwybrau gyrfaol yn y dyfodol.

Mae’n bleser gennym ni groesawu cyflogwyr i adeilad eiconig Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yng nghanol y brifysgol, yn ogystal â nodi lleoliadau eraill ar y campws lle gallwch chi gwrdd â myfyrwyr.

Careers and Placements Fair overshot of employers speaking to students

Bydd dolenni ichi gadw eich lle yn un o’n Ffeiriau yn 2024/2025 yn ymddangos isod cyn bo hir. Serch hynny, os hoffech chi gael e-bost sy’n rhoi gwybod i chi yn union pryd y gallwch gadw eich lle, cysylltwch â'r tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr drwy'r manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon.

Byddwn ni’n cynnig gostyngiad o 15% i gyflogwyr, a hynny ar yr amod eu bod nhw’n cofrestru ar gyfer y Ffair Gyrfaoedd a Lleoliadau a’r Ffair Swyddi ac Interniaethau

Dydd Mawrth 15 Hydref 2024, 11:00 – 15:00

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn ein adeilad Canolfan Bywyd y Myfyrwyr blaenllaw.

Cyfle i ddod o hyd i dalent a chwrdd â myfyrwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau sy'n chwilio am leoliadau gwaith a chyfleoedd i raddedigion.

Cyfle i hwyluso ymgysylltiad cynnar â myfyrwyr blwyddyn gyntaf, ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf ond un, a datblygu ymwybyddiaeth o’ch brand yn gynnar.

Dydd Llun 7 Hydref a dydd Mawrth 8 Hydref 2024, 10:00 – 15:00

Wedi'i leoli yn yr Ysgol Peirianneg, a bydd yn para am ddeuddydd.

Delfrydol ar gyfer sefydliadau sy'n awyddus i ganfod talent a chwrdd â myfyrwyr o ddisgyblaethau STEM, yn enwedig Peirianneg a Ffiseg.

Cyfle i hwyluso ymgysylltiad cynnar â myfyrwyr blwyddyn gyntaf, ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf, a datblygu ymwybyddiaeth o’ch brand yn gynnar.

Dydd Mercher 30 Hydref 2024, 13:00 – 16:00

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn ein adeilad Canolfan Bywyd y Myfyrwyr blaenllaw.

Nodi talent a chwrdd â myfyrwyr o Ysgol y Gyfraith Caerdydd sy'n chwilio am gontract hyfforddi/QWE, cynllun gwyliau a chyfleoedd eraill yn eich sefydliad.

Hwyluso ymgysylltiad â myfyrwyr LLB, LLM, BTC, LPC a GDL o'r flwyddyn gyntaf ymlaen.

Dydd Mawrth 18 Chwefror 2025, 11:00 – 15:00

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn ein adeilad Canolfan Bywyd y Myfyrwyr blaenllaw.

Cyfle i ddod o hyd i dalent a chwrdd â myfyrwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau sy'n chwilio am leoliadau gwaith a chyfleoedd i raddedigion.

Cyfle i hwyluso ymgysylltiad cynnar â myfyrwyr blwyddyn gyntaf, ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf ond un, a datblygu ymwybyddiaeth o’ch brand yn gynnar.

A group of students watch a presentation

Digwyddiadau gyda Chyflogwyr

Bydd ein tîm yn cyfarfod â chi i drafod y gweithgaredd gorau ar gyfer eich ymgyrch a’ch anghenion recriwtio, gan eich helpu i drefnu eich digwyddiad. Boed yn marchnata neu’n cadw lleoedd i fyfyrwyr, byddwn ni’n rheoli popeth ac yn rhoi cyngor cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad.

Rydyn ni’n argymell y canlynol:

  • Cyflwyniadau gan Gyflogwyr gyda rhwydweithio a sesiwn holi ac ateb fyw
  • Sesiynau sgiliau rhyngweithiol
  • Trafodaethau Panel
  • Digwyddiadau rhwydweithio ysgolion a’r rheiny sy’n sector-benodol
  • Digwyddiadau Panel y Cyn-fyfyrwyr
  • Stondinau gyda chyflogwyr
  • Mewnwelediadau a theithiau o amgylch y Swyddfa
  • Cyflwyno heriau yn y byd go iawn a phrosiectau sydd ar waith o fewn y cwricwlwm

Llongyfarchiadau i Wasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Caerdydd! Rydych chi'n dîm mor gyfeillgar a chroesawgar, ac mae pob un o'ch digwyddiadau wedi'i drefnu'n arbennig o dda. Rydych chi wir yn gofalu am eich cwmnïau pan ddôn nhw i’r digwyddiadau, ac mae hynny’n dipyn o gamp o’m profiad i.

Mountbatten Programme

Rhagor o wybodaeth

Mae croeso ichi gysylltu â'r tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr i drafod eich anghenion recriwtio.

Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr