Ewch i’r prif gynnwys

Cwrdd â'n myfyrwyr ar-lein

Yn ychwanegol at ein harddangosfeydd Gyrfaoedd, gall cyflogwyr ddewis o blith amrywiaeth o opsiynau i ymgysylltu â myfyrwyr drwy gydol tymor yr Hydref.

Bydd ein tîm yn cwrdd â chi i drafod y gweithgarwch gorau ar gyfer eich ymgyrch a’ch anghenion recriwtio, a’ch cefnogi chi i drefnu digwyddiad, gan reoli popeth o archebion myfyrwyr i farchnata cyn eich digwyddiad ac ar y diwrnod.

Rydym yn argymell:

  • Sylw ar gyflogwyr: gweminarau/cyflwyniadau gyda rhwydweithio a sesiwn holi ac atebion fyw
  • Sesiynau sgiliau rhyngweithiol
  • Gofynnwch unrhyw beth i mi - sesiynau holi ac ateb byw gan recriwtwyr
  • 'Dod o hyd i’ch dyfodol yn…' digwyddiadau sy’n benodol i’r sector ac ar thema
  • Digwyddiadau a mewnwelediadau panel cynfyfyrwyr
  • Cipolygon / teithiau swyddfa rhithwir
  • Cynnwys ar-lein gan gyflogwyr megis blogiau, cynnwys fideo neu gyfraniadau i’n podlediad.

Rydym hefyd yn cynnig ystod eang o gyfleodd i adeiladu brand a noddi, ac rydym bob amser yn barod i drafod unrhyw syniadau arloesol allai fod gennych.

Cysylltwch â'r Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr i gael gwybod rhagor threfnu eich digwyddiad cyflogwyr:

Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr