Ewch i’r prif gynnwys

Datblygwch eich gweithlu

Gan weithio gyda'n gilydd, gallwn eich helpu i ddod o hyd i'r arbenigedd cywir ar gyfer eich gofynion.

Datblygiad proffesiynol ar gyfer busnesau

Gallwch fanteisio ar ein harbenigedd drwy hyfforddiant ymarferol: ein rhaglen addysg weithredol a datblygiad proffesiynol parhaus.

Recriwtio ein graddedigion

Recruiting our students and graduates will supply your workforce with talented, enthusiastic and highly capable individuals, with a zest for learning and application.

Partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth

Mae’r partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth yn galluogi busnesau’r DU i fanteisio ar ein harbenigedd ac i gyflogi ein graddedigion i weithio ar brosiectau sydd o angen strategol i’ch cwmni ac i fod yn fwy cystadleuol a gwella cynhyrchiant a pherfformiad.

Ysgoloriaethau Sgiliau Cyfnewid Gwybodaeth (KESS 2)

The Knowledge Exchange Skills Scholarships (KESS 2) offers funded collaborative research opportunities for businesses based in the convergence areas of Wales.