Ewch i’r prif gynnwys

Datblygiad proffesiynol ar gyfer busnesau

Cewch afael ar ein harbenigedd drwy atebion hyfforddiant dwys, ymarferol: rhaglen ein haddysg weithredol a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol, gan gynnwys cyrsiau byr wedi’u hamserlennu, hyfforddiant pwrpasol mewn pynciau arbenigol, rhaglenni ar-lein a modiwlau unigol ar lefel ôl-raddedig.

Project Management Alumni event 2019

Cyfleoedd DPP

Gydag arbenigedd ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau, mae gennym y r arbenigedd i roi gwybodaeth a thechnegau blaengar i weithwyr proffesiynol, a’r cwbl yn seiliedig ar ymchwil o’r radd flaenaf.

Delegate writing and working on laptop

Cyrsiau byr

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth broffesiynol gyda'n rhaglen cwrs byr, wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Two people looking at a computer screen

Modiwlau ôl-raddedig ar gyfer DPP

Rydym yn cynnig ystod ddethol o fodiwlau a addysgir i ôl-raddedigion y gellir eu hastudio yn unigol.

Bespoke training courses and learning opportunities from Cardiff University

Cyrsiau hyfforddiant pwrpasol

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gwrs hyfforddiant DPP presennol, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Dysgwch fwy am raglenni datblygiad proffesiynol ar gael yn y Brifysgol, gan gynnwys cyfres o gyrsiau Addysg Gweithredol mewn pynciau megis gweithio effeithiol a sgiliau arweinyddiaeth.

Cysylltwch â

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus