Ewch i’r prif gynnwys
 Cadi Thomas

Cadi Thomas

Cydlynydd Prosiect Cenedlaethol

Ysgol y Gymraeg

Email
thomascr9@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0637
Campuses
1.55, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg

Yn wreiddiol o Ynys Môn, dechreuais fy nghyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2009 fel myfyrwraig israddedig. Graddiais mewn Cymraeg a Hanes yn 2012 cyn cwblhau MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yma yn yr Ysgol. Bum yn gweithio yn Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr y Brifysgol am gyfnod cyn symud i Ysgol y Gymraeg fel Swyddog Cefnogi Myfyrwyr ym mis Mawrth 2015. Ar hyn o bryd rwyf ar secondiad yn yr Ysgol fel Cydlynydd Prosiect Cenedlaethol y Cynllun Mentora Myfyrwyr y Gymraeg.

Yn ddiweddar rwyf wedi cwblhau cymhwyster Tystysgrif Ôl-radd mewn Gweinyddiaeth, Rheolaeth ac Arweinyddiaeth Addysg Uwch trwy'r AUA.

Yn wreiddiol o Ynys Môn, dechreuais fy nghyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2009 fel myfyrwraig israddedig. Graddiais mewn Cymraeg a Hanes yn 2012 cyn cwblhau MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yma yn yr Ysgol. Bum yn gweithio yn Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr y Brifysgol cyn symud i Ysgol y Gymraeg fel Gweinyddydd Cefnogi Myfyrwyr ym mis Mawrth 2015. Rwy'n rhan o dîm Cefnogi Myfyrwyr Ysgol y Gymraeg sydd yn darparu gwasanaeth i fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg gan gynnwys ymarferwyr y Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg Cenedlaethol a dysgwyr Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Proffiliau allanol