Ewch i’r prif gynnwys
 Cadi Thomas

Cadi Thomas

Rheolwr Academaidd

Ysgol y Gymraeg

Email
thomascr9@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0637
Campuses
1.55, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg

Trosolwg

Ar hyn o bryd rwyf ar secondiad fel Rheolwr Academaidd Ysgol y Gymraeg ac yn arwain y Tîm Cefnogaeth Academaidd. Mae'r tîm yn cefnogi amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys recriwtio a derbyn myfyrwyr, ymrestru, cefnogi addysgu, cofnodion myfyrwyr, achosion myfyrwyr, llais y myfyrwyr a materion asesu ac adborth. Rwy’n gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwr Addysgu a Dysgu ac Arweinydd Asesu ac Adborth yr Ysgol i gefnogi dysgu ac asesu. Rwyf hefyd yn gweithredu fel Swyddog Diogelwch a Swyddog Cydymffurfiaeth Amgylcheddol yr Ysgol gyda chyfrifoldeb am gwblhau archwiliad blynyddol.

Rhwng Tachwedd 2019 ac Ebrill 2020, roeddwn ar secondiad yn yr Ysgol fel Cydlynydd Prosiect Cenedlaethol y Cynllun Mentora Myfyrwyr y Gymraeg a ariannwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Fel rhan o’r rôl, arweiniais ar recriwtio a hyfforddi i gynnal rhaglenni mentora ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd mewn ysgolion ledled Cymru.

Bywgraffiad

Yn wreiddiol o Ynys Môn, dechreuais fy nghyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2009 fel myfyrwraig israddedig. Graddiais mewn Cymraeg a Hanes yn 2012 cyn cwblhau MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yma yn Ysgol y Gymraeg. Bum yn gweithio yn Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr y Brifysgol am gyfnod cyn symud i Ysgol y Gymraeg fel y Swyddog Cefnogaeth Academaidd ym mis Mawrth 2015. Rhwng Tachwedd 2019 ac Ebrill 2020, bum ar secondiad yn yr Ysgol fel Cydlynydd Prosiect Cenedlaethol y Cynllun Mentora Myfyrwyr y Gymraeg a arianwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ar hyn o bryd rwyf ar secondiad i rôl Rheolwr Academaidd yr Ysgol.

Yn 2019 fe wnes i gwblhau cymhwyster Tystysgrif Ôl-radd mewn Gweinyddiaeth, Rheolaeth ac Arweinyddiaeth Addysg Uwch trwy'r AUA.

Anrhydeddau a Dyfarniadau

Yn 2020 cefais fy enwebu gan fyfyrwyr ar gyfer gwobr Aelod o Staff Mwyaf Ysbrydoledig yng Ngwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr Undeb y Myfyrwyr.

Aelodaethau proffesiynol

Aelod Achrededig o Gymdeithas Gweinyddwyr y Prifysgolion (AUA)