Ewch i’r prif gynnwys

Ein heffaith

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws nifer o ddisgyblaethau i greu effaith gadarnhaol drwy Gymru a ledled y byd.

Mae canfyddiadau eu hymchwil wedi cael eu cymhwyso'n uniongyrchol i'r byd go iawn, gan ddod â manteision arwyddocaol i bobl o Gymru a thu hwnt.

Dyma rai enghreifftiau o'n hymchwil yng Nghymru a'r effaith mae wedi'i chael.

Broadcasting and behind the scenes

Darlledu ar ôl datganoli

Daeth i’r amlwg i’n hymchwilwyr bod ein dinasyddion yn cael eu camarwain yn aml ynglŷn â meysydd polisi pwysig.

Mabinogion book cover

Trawsnewid y Mabinogion

Cynyddu’r deall sydd ar fythau a chwedlau Cymreig o’r Mabinogion.

Welsh flag painted on face

Hunaniaeth newidiol ymfudwyr o Gymru

Mae gwaith ymchwil yn datgelu sut y newidiodd hunaniaeth ymfudwyr o Gymru wrth iddynt addasu i ddiwylliannau newydd.

Welsh books

Ail-lunio cyfraith iaith yng Nghymru

Angen eglurder a chysondeb, a sicrhau cydymffurfio, ym maes rheoleiddio’r Gymraeg.

Town hall sign

Ai maint yw popeth ym myd llywodraeth leol?

Ystyried sut mae awdurdodau lleol yn cyflwyno gwasanaethau ac a fydd eu maint yn berthnasol yn y dyfodol.

Broadcasting and behind the scenes

Darlledu ar ôl datganoli

Daeth i’r amlwg i’n hymchwilwyr bod ein dinasyddion yn cael eu camarwain yn aml ynglŷn â meysydd polisi pwysig.