Ewch i’r prif gynnwys

Ein gwaith

Rydym ni’n falch o fod yn rhan o’r gwyliau hyn yng Nghymru.

Yn ogystal â chyfrannu at ddigwyddiad diwylliannol mwya’r wlad, rydym hefyd yn cael cyfle i ryngweithio ag ymwelwyr o bob cwr o Gymru a’r tu hwnt i rannu gwybodaeth am ein gwaith.

Ein heffaith

Ein heffaith

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws sawl disgyblaeth i greu effaith gadarnhaol ledled Cymru ac ar draws y byd.

Helpu Cymru i ffynnu

Helpu Cymru i ffynnu

O roi hwb i economi ein cenedl i ddarparu gweithlu ar gyfer y GIG, dyma gyfle i ddarganfod mwy am yr effaith gadarnhaol rydym ni wedi’i chael ar Gymru.

Grŵp mawr o aelodau'r gymuned dathlu tu allan i Bafiliwn Grangetown.

Civic mission

We’re working with schools, colleges, organisations and communities of the Cardiff capital region, Wales, UK and beyond to promote social cohesion and improve levels of health, wealth and well-being.