Ewch i’r prif gynnwys

Ein gwaith

Rydym ni’n falch o fod yn rhan o’r gwyliau hyn yng Nghymru.

Yn ogystal â chyfrannu at ddigwyddiad diwylliannol mwya’r wlad, rydym hefyd yn cael cyfle i ryngweithio ag ymwelwyr o bob cwr o Gymru a’r tu hwnt i rannu gwybodaeth am ein gwaith.

Ein heffaith

Ein heffaith

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws sawl disgyblaeth i greu effaith gadarnhaol ledled Cymru ac ar draws y byd.

Helpu Cymru i ffynnu

Helpu Cymru i ffynnu

O roi hwb i economi ein cenedl i ddarparu gweithlu ar gyfer y GIG, dyma gyfle i ddarganfod mwy am yr effaith gadarnhaol rydym ni wedi’i chael ar Gymru.

Grŵp mawr o aelodau'r gymuned dathlu tu allan i Bafiliwn Grangetown.

Cenhadaeth ddinesig

Rydym ni’n gweithio gydag ysgolion, colegau, sefydliadau a chymunedau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, ar draws Cymru, y Deyrnas Unedig a’r tu hwnt i hybu cydlyniant cymdeithasol a gwella lefelau iechyd, cyfoeth a llesiant.