Ewch i’r prif gynnwys

Eisteddfod yr Urdd

Gohiriwyd Eisteddfod yr Urdd ar y Maes eleni oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19).  Cynhaliwyd 'Eisteddfod T', sef gŵyl ddigidol amgen yr Urdd ar-lein rhwng dydd Llun 31 Mai a dydd Gwener 4 Mehefin 2021.

Er bod peidio â bod ar y Maes ei hun eleni yn siom fawr, roedden ni’n falch iawn o allu cymryd rhan yn Eisteddfod T unwaith eto ac roedden ni’n noddwyr balch o ap Eisteddfod T a’r Seremoni Ryddiaith o fri.

Ar ben hynny, cynhalion ni ddigwyddiad recriwtio myfyrwyr i ddangos yr hyn y gallwch chi ei astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y Brifysgol. Cadeiriwyd y sesiwn gan Annell Dyfri, ein Swyddog Iaith Gymraeg.

Gwyliwch y digwyddiad recriwtio myfyrwyr

Yn ogystal, i gyd-fynd â lansiad strategaeth iaith Gymraeg newydd Prifysgol Caerdydd, aeth myfyrwyr o'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant ati i gasglu a chreu pum darn digidol yn ystod wythnos yr Urdd, a hynny i hyrwyddo a thrafod Cynnig Caerdydd, y gellir eu fwynhau ar Twitter a Spotify.

Disgwylir i Eisteddfod yr Urdd 2022 gael ei chynnal yn Ninbych rhwng dydd Llun 30 Mai a dydd Sadwrn 4 Mehefin 2022. Dysgwch fwy am Eisteddfod T ac Eisteddfod yr Urdd.