Ewch i’r prif gynnwys

Eisteddfod yr Urdd

Maes Eisteddfod yr Urdd
Mae Eisteddfod yr Urdd yn denu mwy na 90,000 o ymwelwyr bob blwyddyn i ddathlu iaith a diwylliant Cymru.

Fe wnaethon ni fynychu un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop eleni, a gafodd ei chynnal yn nhref farchnad Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin rhwng 29 Mai a 3 Mehefin.

Gŵyl ieuenctid Gymraeg flynyddol yw Eisteddfod yr Urdd sy'n dathlu diwylliant a'r Gymraeg drwy gystadlaethau a pherfformiadau.

Roeddem ar y Maes drwy gydol yr wythnos ag amserlen llawn dop o berfformiadau a gweithgareddau rhyngweithiol ac addysgol wedi'u cynllunio i ysbrydoli pobl ifanc am y cyfleoedd sydd ar gael mewn addysg uwch.

Dyma flas o'n hwythnos yn yr Eisteddfod.

Neges Heddwch ac Ewyllys Da'r Urdd 2023: Gwrth-hiliaeth

Mae neges Heddwch ac Ewyllys Da'r Urdd eleni wedi dod gan fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd drwy gydweithio â'r Urdd i daflu goleuni ar wrth-hiliaeth.

Ers mwy na chanrif, mae pobl ifanc Cymru ar 18 Mai yn flynyddol wedi tynnu sylw byd-eang at themâu sy'n bwysig iddyn nhw wrth rannu neges heddwch i'r byd.

Mae neges gwrth-hiliaeth yr Urdd 2023, a chrëwyd mewn gweithdy yng Nghaerdydd yn gynharach eleni, yn galw ar bobl o bedwar ban byd i 'annog caredigrwydd, dysgu i dderbyn, ac i alw allan hiliaeth a rhagfarnau.'

Gallwch ddarllen mwy am y neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd yn ein stori newyddion ddiweddaraf.

Cysylltu

Os hoffech ragor o wybodaeth am ein gwaith yn Eisteddfod yr Urdd neu'r Genedlaethol, anfonwch ebost at Eisteddfod@caerdydd.ac.uk.