Ewch i’r prif gynnwys

Eisteddfod yr Urdd

Woman and a little girl doing an activity at the Cardiff University stand at a Welsh festival

Mae Eisteddfod yr Urdd 2020 wedi’i gohirio oherwydd y coronafeirws (COVID-19). Caiff ei chynnal nesaf yn Ninbych yn 2021. Caiff manylion ein presenoldeb yn Eisteddfod yr Urdd y flwyddyn nesaf eu cyhoeddi gennym maes o law.

2019 oedd y tro diwethaf i ni fod yn bresennol yn Eisteddfod yr Urdd pan gafodd ei chynnal ym Mae Caerdydd yn 2019.

Dyma oedd ein rhaglen yn 2019.

AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniad
09:30-16.30Rhyngweithio rhagorolRhagor o wybodaeth am amrywiaeth o dechnolegau rhyngweithiol, beth maen nhw’n ei wneud a sut maen nhw’n gweithio!

Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

09:30-16:30Bysedd mecanyddolMae peirianwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn gweithio ar brosiectau sy’n defnyddio cymalau artiffisial, rheolydd robotig a dyfeisiau meddygol. Rhowch gynnig ar wneud eich llaw robotig symudol eich hun, a dysgu sut y gallwch ddefnyddio eich sgiliau gwyddoniaeth a mathemateg i helpu pobl.Ysgol Peirianneg
09:30-16:30Gwyddoniaeth y MôrSut mae gwyddonwyr yn creu meddyginiaethau newydd? Yn aml, daw eu syniadau o fyd natur. Gall astudio cemegau penodol sy’n byw mewn planhigion ac anifeiliaid gynnig yr ateb er mwyn gwella afiechydon. Dewch i ddysgu sut y gellir gwneud hyn drwy ein helpu ni i “bysgota am feddyginiaethau” yng nghreaduriaid y môr!Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol
AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniad
09:30-16:30Gwaed a chelloedd, a phaentio clwyfau

Dysgwch am y gwahanol fathau o gelloedd yn eich corff, a sut mae eich corff yn ymateb pan mae’r rhain yn cael eu torri. Dangosir hyn trwy ddefnyddio propiau, gemau, a gweithgareddau ymarferol gan gynnwys paentio clwyfau a gwneud celloedd o glai modelu.

Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd (CITER)
09:30-16:30Treftadaeth CAER Bryngaer Gudd - Cloddio CaerauDewch i weld sut beth yw bod yn archeolegydd, yn canfod trysorau hanes cudd Bryngaer Oes yr Haearn, Caerau. Bydd y cyfle hwn i gloddio yn rhoi profiad ymarferol i chi o ddarganfod gwrthrychau sy’n cynnig cliwiau am y gorffennol, a gweld a thrin arteffactau bywyd go iawn a gloddiwyd o’r safle!

Prosiect Treftadaeth CAER

09:30-16:30Gwyddoniaeth y MôrSut mae gwyddonwyr yn creu meddyginiaethau newydd? Yn aml, daw eu syniadau o fyd natur. Gall astudio cemegau penodol sy’n byw mewn planhigion ac anifeiliaid gynnig yr ateb er mwyn gwella afiechydon. Dewch i ddysgu sut y gellir gwneud hyn drwy ein helpu ni i “bysgota am feddyginiaethau” yng nghreaduriaid y môr!Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol
AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniad
09:30-16:30Taith drwy’r broses o ddarganfod meddyginiaethau

Taith drwy’r broses o greu meddyginiaethau newydd, ble maen nhw’n cael eu canfod, sut maen nhw’n cael eu creu, a beth maen nhw’n gallu ei wneud.

Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau
09:30-16;30PharmabeesDrwy ddefnyddio’r wenynen fêl fel ein model, rydym wedi datblygu cyfres o weithgareddau addysgu arloesol wedi’u dylunio i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a entrepreneuriaid o Gymru. Ymunwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am y prosiect cyffrous hwn!Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol
09:30-16:30Posau gwyddorau cymdeithasolDewch i ddatrys posau ar ystod o faterion cymdeithasol, darganfod os oes gennych ddychymyg cymdeithasegol a chael rhagor o wybodaeth am y gwyddorau cymdeithasol.Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniad
09:00-17:00Astudio ym Mhrifysgol CaerdyddRhagor o wybodaeth am fyw ac astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.Tîm Recriwtio Israddedigion
09:30-14:00Taith drwy’r broses o ddarganfod meddyginiaethau

Taith drwy’r broses o greu meddyginiaethau newydd, ble maen nhw’n cael eu canfod, sut maen nhw’n cael eu creu, a beth maen nhw’n gallu ei wneud.

Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

09:30-14:00PharmabeesDrwy ddefnyddio’r wenynen fêl fel ein model, rydym wedi datblygu cyfres o weithgareddau addysgu arloesol wedi’u dylunio i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a entrepreneuriaid o Gymru. Ymunwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am y prosiect cyffrous hwn!

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

09:30-14:00Celfyddyd a gwyddor DeintyddiaethCyfle i archwilio’r geg, y dannedd a chelfyddyd, a gwyddor deintyddiaeth. Dewch i gwrdd â’n myfyrwyr a dysgu mwy am sut y gall deintyddiaeth helpu pobl i wenu, bwyta a siarad unwaith eto.Ysgol Deintyddiaeth
14:30-15:30Cwestiynau cyflym – bywyd fel myfyriwr meddygol

Ydych chi erioed wedi ystyried astudio meddygaeth? Ydych chi erioed wedi ystyried sut brofiad i fyfyriwr yw bod ar y wardiau neu sgwrio’n lân cyn llawdriniaethau? Dewch i gael rhagor o wybodaeth am beth mae hynny’n ei olygu mewn gwirionedd gyda rhai o fyfyrwyr meddygaeth Prifysgol Caerdydd fydd yn rhannu’r da a’r drwg am eu hastudiaethau, a sut y gwnaethant ddechrau yn y lle cyntaf.
Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael i’r Saesneg.

Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniad
09:00-17:00Astudio ym Mhrifysgol CaerdyddRhagor o wybodaeth am fyw ac astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.Tîm Recriwtio Israddedigion
09.30-11.00Gweithgareddau gofal iechydDewch i gael blas ar y math o waith y mae gweithwyr ym maes gofal iechyd yn ei wneud, gan gynnwys newid gorchudd clwyf, sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar, a rhoi cynnig ar berfformio llawdriniaeth.Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
11:00-12:00Sesiwn holi ac ateb gyda newyddiadurwyr newydd o Gymru

Dewch i glywed gan gynfyfyrwyr sy’n dechrau gyrfaoedd mewn newyddiaduraeth ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd.
Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael i’r Saesneg.

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

12.30-14.30Gweithgareddau gofal iechydDewch i gael blas ar y math o waith y mae gweithwyr ym maes gofal iechyd yn ei wneud, gan gynnwys newid gorchudd clwyf, sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar, a rhoi cynnig ar berfformio llawdriniaeth.Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
14:30-15:30

Y Gymraeg yn agor drysau

Ymunwch â ni mewn sesiwn drafod yng nghwmni unigolion blaengar o wahanol feysydd proffesiynol lle cewch glywed am y cyfleoedd eang sydd ar gael i raddedigion y Gymraeg. Bydd rhai o gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr cyfredol Ysgol y Gymraeg hefyd yn trafod sut y mae astudio’r Gymraeg wedi agor y drws i brofiadau a chyfleoedd gwaith cyffrous.
Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael i’r Saesneg.

Ysgol y Gymraeg
15:30Iaith y ddinas: hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd

Cyfle i glywed am stori’r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd ar hyd y canrifoedd – a rhai o’r cymeriadau hynod a fu’n rhan o’r hanes.
Cynhelir y ddarlith hon yn Adeilad y Pierhead (Dysgu Cymraeg)

Dr Dylan Foster-Evans, Pennaeth Ysgol y Gymraeg

AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniad
09:00-17:00Astudio ym Mhrifysgol CaerdyddRhagor o wybodaeth am fyw ac astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Tîm Recriwtio Israddedigion

11:00-12:00Atal digartrefedd pobl ifanc

Sut allwn ni sicrhau bod gan bob person ifanc yng Nghymru gartref addas, sefydlog a fforddiadwy? Y llynedd, cyhoeddodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru adroddiad dylanwadol ar atal digartrefedd ymhlith pobl ifanc, wedi’i seilio ar dystiolaeth ryngwladol am beth sydd yn wir yn gweithio. Bydd Andrew Connell yn siarad am gasgliadau’r adroddiad, a'r effaith mawr a gafodd ar benderfyniadau Llywodraeth Cymru.
Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael i’r Saesneg.

Dr Andrew Connell, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
12:00 - 16:00Gweithgareddau chwaraeon a heriauDewch i ymuno â ni ar gyfer gweithgareddau chwaraeon hwyl a heriau ffitrwydd!Chwaraeon Prifysgol Caerdydd