Ewch i’r prif gynnwys

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Rydym wedi cymryd rhan yn un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop i bobl ifanc pan fydd yn ymweld â Dinbych eleni.

Ymwelodd 118,000 o bobl ag Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2022, a gynhaliwyd rhwng 30 Mai a 4 Mehefin, yn ystod yr wythnos, gyda llawer ohonynt yn cymryd rhan mewn cystadlaethau canu, dawnsio a pherfformio. Roedd stondin Prifysgol Caerdydd yn falch o groesawu nifer o gorau a pherfformwyr ar gyfer eu hymarfer trwy gydol yr wythnos.

Rydyn ni’n falch iawn o gefnogi rhai o ddigwyddiadau amlycaf yr Urdd, gan gynnwys noddi Medal Bobi Jones i Ddysgwyr Cymraeg, yn ogystal â chael presenoldeb mawr ar y Maes.

Yn ystod wythnos yr Urdd cynhaliodd Prifysgol Caerdydd ystod o weithgareddau i ymwelwyr, gan gynnwys trin a thrafod microblastigau yng nghwmni’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, trafodaeth gan gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd bellach yn gweithio i S4C ac ITV i drafod eu profiad o’r brifysgol a symud i fyd newyddiaduraeth a'r cyfryngau, yn ogystal â deall Caerdydd yn fwy drwy gyfrwng realiti rhithwir yng nghwmni'r tîm Ehangu Cyfranogiad ac Allgymorth.

Rydym eisoes yn edrych ymlaen at Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2023, sy’n cael ei chynnal yn Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, o 29 Mai tan 3 Mehefin.

Os hoffech ragor o wybodaeth am bresenoldeb Prifysgol Caerdydd yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, ebostiwch Eisteddfod@caerdydd.ac.uk.