Ewch i’r prif gynnwys

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Byddwn ni’n cymryd rhan yn un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop i bobl ifanc pan fydd yn ymweld â Dinbych eleni.

Disgwylir y bydd Eisteddfod yr Urdd 2022, a gynhelir rhwng 30 Mai tan 4 Mehefin, yn denu mwy na 100,000 o blant yn ystod yr wythnos, a bydd llawer ohonyn nhw’n cymryd rhan mewn cystadleuaethau ar hyd yr wythnos, gan gynnwys canu, dawnsio a pherfformio.

Rydyn ni’n falch iawn o gefnogi rhai o ddigwyddiadau amlycaf yr Urdd, gan gynnwys noddi Medal Bobi Jones i Ddysgwyr Cymraeg, yn ogystal â chael presenoldeb mawr ar y Maes.

Yn ystod wythnos yr Urdd bydd Prifysgol Caerdydd yn cynnig llu o weithgareddau i ymwelwyr, gan gynnwys trin a thrafod microblastigau yng nghwmni’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, sgwrs gan gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd bellach yn gweithio i S4C ac ITV i drafod eu profiad o’r brifysgol a symud i fyd newyddiaduraeth a'r cyfryngau, yn ogystal â deall Caerdydd yn fwy drwy gyfrwng realiti rhithwir yng nghwmni'r tîm Ehangu Cyfranogiad ac Allgymorth.

Dydd Llun 30 Mai 2022

AmserSesiwnDisgrifiadDan Arweiniad
09:00 - 17:00Datguddio Plastig: ar ein tir, yn ein dŵr, YM MHOBMANMae plastig yn rhan bwysig iawn o’n bywydau, ond mae hefyd yn broblem fawr i’n hamgylchedd. Mae’r rhan helaeth o’r plastig sydd wedi ei greu yn bodoli o hyd yn yr amgylchedd – biliynau o dunelli ohono! Dewch i gwt Prifysgol Caerdydd i ddysgu sut y gallwn ddatguddio plastigion bach iawn yn yr amgylchedd a’u hynysu gan ddefnyddio cemegyn arbennig, microsgop, golau glas llachar a sbectol oren!Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol
09:00 - 17:00Y ‘Blwch Ymennydd’Heriwch eich hun mewn cyfres o gemau hwyliog a dysgu am ryfeddodau'r ymennydd dynol.

Ysgol Seicoleg

Dydd Mawrth 31 Mai 2022

TimeSessionDescriptionLed by
09:00 - 16:00

Datguddio Plastig: ar ein tir, yn ein dŵr, YM MHOBMAN

Mae plastig yn rhan bwysig iawn o’n bywydau, ond mae hefyd yn broblem fawr i’n hamgylchedd. Mae’r rhan helaeth o’r plastig sydd wedi ei greu yn bodoli o hyd yn yr amgylchedd – biliynau o dunelli ohono! Dewch i gwt Prifysgol Caerdydd i ddysgu sut y gallwn ddatguddio plastigion bach iawn yn yr amgylchedd a’u hynysu gan ddefnyddio cemegyn arbennig, microsgop, golau glas llachar a sbectol oren!

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

09:00 - 16:00Y ‘Blwch Ymennydd’Heriwch eich hun mewn cyfres o gemau hwyliog a dysgu am ryfeddodau'r ymennydd dynol.

Ysgol Seicoleg

Dydd Mercher 1 Mehefin 2022

TimeSessionDescriptionLed by
09:00 - 17:00Darganfod Prifysgol Caerdydd yn rhithwir!Bydd cyfle i ymgyfarwyddo â Phrifysgol Caerdydd drwy ddefnyddio ein clustffonau Realiti Rhithwir. Bydd staff Prifysgol Caerdydd hefyd wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud â Chaerdydd, y brifysgol, bywyd myfyrwyr. Byddant hefyd yn rhoi gwybod i ymwelwyr am rôl allweddol ein Tîm Ehangu Cyfranogiad wrth gefnogi darpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol drwy ein hystod o wahanol brosiectau.Ehangu Cyfranogiad ac Allgymorth
09:00 – 17:00Y ‘Blwch Ymennydd’Heriwch eich hun mewn cyfres o gemau hwyliog a dysgu am ryfeddodau'r ymennydd dynol.Ysgol Seicoleg

Dydd Iau 2 Mehefin 2022

TimeSessionDescriptionLed by
09:00 – 16:00

Darganfod Prifysgol Caerdydd yn rhithwir!

Bydd cyfle i ymgyfarwyddo â Phrifysgol Caerdydd drwy ddefnyddio ein clustffonau Realiti Rhithwir. Bydd staff Prifysgol Caerdydd hefyd wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud â Chaerdydd, y brifysgol, bywyd myfyrwyr. Byddant hefyd yn rhoi gwybod i ymwelwyr am rôl allweddol ein Tîm Ehangu Cyfranogiad wrth gefnogi darpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol drwy ein hystod o wahanol brosiectau.Ehangu Cyfranogiad ac Allgymorth
09:00 – 16:00Cwis Esboniadur y Gwyddorau CymdeithasolMae Adam Pierce a Siôn Jones o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithas yn datblygu adnodd addysgol ar-lein o'r enw Esboniadur y Gwyddorau Cymdeithasol (Social Science Glossary). Casgliad o gofnodion yw hwn o gysyniadau, damcaniaethwyr, damcaniaethau a mudiadau ideolegol sy’n ymwneud â'r gwyddorau cymdeithasol i gefnogi myfyrwyr sy’n astudio yn Gymraeg. Bydd cyfle i ymwelwyr weld enghreifftiau o gofnodion a fydd yn ymddangos ar Esboniadur y Gwyddorau Cymdeithasol. Bydd ymwelwyr hefyd yn gallu cymryd rhan mewn cwis sy’n seiliedig ar y cofnodion hyn i asesu eu dealltwriaeth o gysyniadau a damcaniaethau'r gwyddorau cymdeithasol.Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
09:00 – 16:00Y ‘Blwch Ymennydd’Heriwch eich hun mewn cyfres o gemau hwyliog a dysgu am ryfeddodau'r ymennydd dynol.Ysgol Seicoleg

Dydd Gwener 3 Mehefin 2022

TimeSessionDescriptionLed by
09:00 – 16:00C21 Addysg Feddygol Gogledd Cymru

Dewch i gael gwybodaeth am y cyfle i astudio meddygaeth yng ngogledd Cymru gyda'n staff a'n myfyrwyr ar Raglen C21 Gogledd Cymru. Bydd cyfle i roi cynnig ar eich sgiliau clinigol!

Ysgol Meddygaeth
09:00 – 13:30Cwis NewyddionFaint wyt ti'n talu sylw i'r newyddion? Dere i brofi dy wybodaeth o beth sy'n digwydd o dy gwmpas di yng nghwis mawreddog Jomec a dysgu mwy am astudio newyddiaduraeth ym mhrifysgol Caerdydd.Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant
14:00 – 15:00Insta, YouTube a TikTok: Dyfodol Newyddion?

Oes cartref i newyddion yn Gymraeg ble bynnag wyt ti'n sgrolio? Ydy gyrfa ym myd newyddion Cymru yn syniad da? Ydi newyddiadurwyr Cymraeg yn fwy diog na rhai Saesneg? Byddwn ni yn ateb eich holl gwestiynau gyda'r newyddiadurwr digidol, Tomos Evans o Newyddion S4C ac Eyitemi Smith o Hansh Dim Sbin.

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant
09:00 – 14:00Y ‘Blwch Ymennydd’Heriwch eich hun mewn cyfres o gemau hwyliog a dysgu am ryfeddodau'r ymennydd dynol.Ysgol Seicoleg

Saturday 4 June 2022

TimeSessionDescriptionLed by
09:00 - 17:00C21 Addysg Feddygol Gogledd Cymru

Dewch i gael gwybodaeth am y cyfle i astudio meddygaeth yng ngogledd Cymru gyda'n staff a'n myfyrwyr ar Raglen C21 Gogledd Cymru. Bydd cyfle i roi cynnig ar eich sgiliau clinigol!

Ysgol Meddygaeth
09:00 – 17:00Y ‘Blwch Ymennydd’Heriwch eich hun mewn cyfres o gemau hwyliog a dysgu am ryfeddodau'r ymennydd dynol.Ysgol Seicoleg