Ewch i’r prif gynnwys

Eisteddfod yr Urdd

Dylan the dragon at Eisteddfod 2016

Bydd mwy na 15,000 o blant a phobl ifanc o Gymru benbaladr a thu hwnt yn cymryd rhan yn ystod yr Urdd eleni i gystadlu a pherfformio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal ym Maldwyn rhwng 27 Mai a 1 Mehefin 2024 ac mae disgwyl i'r digwyddiad ddenu mwy na 90,000 o ymwelwyr i Fferm Mathrafal ym Meifod a chyfrannu £6miliwn i'r economi leol.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn dychwelyd i'r Maes eleni gyda rhestr amrywiol o berfformiadau a gweithgareddau rhyngweithiol gyda'r nod o ysbrydoli pobl ifanc am yr ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael mewn addysg uwch.

Ymweld â ni ar y Maes yn 2024

Bydd ein pabell ar y Maes yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol, perfformiadau gan gorau sy'n cystadlu, a sgyrsiau addysgiadol a fydd yn sbarduno eich chwilfrydedd.

Bydd ein tîm ymroddedig o staff a myfyrwyr ar gael drwy gydol yr wythnos i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau am fyw ac astudio yng Nghaerdydd. Efallai y cewch gyfle hyd yn oed i gwrdd â'n llysgennad annwyl, Dylan y Ddraig, a fydd yn ymddangos yn ystod yr wythnos i'ch cyfarch draw i'n pabell.

Dyma ein rhaglen lawn ar gyfer gweithgareddau 2024.

Y Seremoni Goroni

Rydyn ni unwaith eto yn falch o gefnogi un o'r digwyddiadau mwyaf mawreddog a phwysig yn yr Eisteddfod - y seremoni goroni.

Ystyrir y Goron yn un o'r prif wobrau llenyddol yn yr ŵyl a chaiff ei chyflwyno i awdur buddugol y rhyddiaith orau o dros 4,000 o eiriau. Bydd y seremoni yn cael ei chynnal am 14:30 brynhawn Gwener, Mai 31, 2024, yn y Pafiliwn Gwyn ar y Maes a gellir ei gwylio'n fyw ar S4C.

Mae ein partneriaeth ag Eisteddfod yr Urdd yn rhan o'n hymrwymiad i'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru.

Eisteddfod yr Urdd 2023

Flwyddyn ddiwethaf, fe wnaethon ni gynnal cyfres o weithgareddau ymgysylltu sy'n ymdrin ag ystod o bynciau - gan gynnwys manteision algâu gwyrdd glas, y technegau diweddaraf a ddefnyddiwyd gan seryddwyr a mewnwelediadau i derfysgoedd Merched Beca.

Dyma flas o'n hwythnos yn yr ŵyl y llynedd:

Here's a taster of what we got up to in last year's Urdd Eisteddfod

Dilynwch ni

Os ydych chi am gael y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf gennym ni neu am rannu eich profiadau a'ch lluniau'n fyw o'r Maes, dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol:

Cysylltu â ni

Os hoffech ragor o wybodaeth am ein presenoldeb yn yr Urdd neu'r Eisteddfod Genedlaethol, cysylltwch â'n tîm Eisteddfod.