Ewch i’r prif gynnwys

Tafwyl

Gwyliau Cymru Tafwyl
Cynhelir Tafwyl yng Nghastell Caerdydd bob blwyddyn.

Byddwn ni’n bresennol yng ngŵyl flynyddol Caerdydd o gelfyddydau a diwylliant y Gymraeg, wrth iddi ymweld â Chastell Caerdydd eto eleni.

Mae cyfanswm o naw diwrnod i Tafwyl: digwyddiad ymylol ar draws y ddinas am saith niwrnod, ac yna, i gloi, y prif ddigwyddiad yng Nghastell Caerdydd ddydd Sadwrn 22 a dydd Sul 23 Mehefin.

Bydd pabell Prifysgol Caerdydd yn fwrlwm o wybodaeth a gweithgarwch ymarferol cysylltiedig â’i hymchwil a’i chyrsiau rhagorol.