Ewch i’r prif gynnwys

Tafwyl

Gwyliau Cymru Tafwyl
Cynhelir Tafwyl yng Nghastell Caerdydd bob blwyddyn.

Mae Tafwyl 2020 wedi’i gohirio oherwydd y coronafeirws (COVID-19). Caiff ei chynnal nesaf yng Nghaerdydd yn 2021. Caiff manylion ein presenoldeb yng ngŵyl Tafwyl y flwyddyn nesaf eu cyhoeddi gennym maes o law.

2019 oedd y tro diwethaf i ni fod yn bresennol yng ngŵyl Tafwyl pan gafodd ei chynnal yng Nghastell Caerdydd.

Dyma oedd ein rhaglen yn 2019.

Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2019