Ewch i’r prif gynnwys

Tafwyl

Gwyliau Cymru Tafwyl
Cynhelir Tafwyl yng Nghastell Caerdydd bob blwyddyn.

Buom yn bresennol yng ngŵyl flynyddol Caerdydd o gelfyddydau a diwylliant y Gymraeg, wrth iddi ymweld â Chastell Caerdydd eto eleni.

Roedd cyfanswm o naw diwrnod i Tafwyl: digwyddiad ymylol ar draws y ddinas am saith niwrnod, ac yna, i gloi, y prif ddigwyddiad yng Nghastell Caerdydd ddydd Sadwrn 22 a dydd Sul 23 Mehefin.

Roedd pabell Prifysgol Caerdydd yn fwrlwm o wybodaeth a gweithgarwch ymarferol cysylltiedig â’i hymchwil a’i chyrsiau rhagorol.

Dydd Sadwrn 22 Mehefin

AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniad
12:00Marwolaeth, Dinistr a Deinosoriaid- Creigiau o’r GofodBeth laddodd y deinosoriaid? Dewch i ddysgu am feteoritau a’u goblygiadau posibl i fywyd ar y ddaear.Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth
13:30Ail-lenwi Caerdydd: Mynd i’r afael â llygredd plastig un botel ar y tro!Ymunwch â ni i ddysgu mwy am effaith llygredd plastig
ar yr amgylchedd a sut y gall pob un ohonom ddefnyddio
llai o boteli plastig untro.
Sefydliad Ymchwil Dŵr
15:00Y Daith Darganfod MeddyginiaethauTaith drwy’r broses o greu meddyginiaethau newydd, ble maen nhw’n cael eu canfod, sut maen nhw’n cael eu creu, ac at ba ddiben.Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Dydd Sul 23 Mehefin

AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniad
12:00Prosiect Dyfrgwn a Phrosiect SplatterDewch i weld hynt a helynt Phrosiect Splatter a Phrosiect Dyfrgwn Prifysgol Caerdydd, a chael gwybod sut y gallwch fod yn ‘wyddonydd dinesydd’.Ysgol y Biowyddorau
13:30Ail-lenwi Caerdydd: Mynd i’r afael â llygredd plastig un botel ar y tro!Ymunwch â ni i ddysgu mwy am effaith llygredd plastig ar yr amgylchedd a sut y gall pob un ohonom ddefnyddio llai o boteli plastig untro. Sefydliad Ymchwil Dŵr
15:00Doctor, doctor! Llawfeddygaeth ar waithA oes gennych chi law cadarn llawfeddyg? Cewch wybod drwy roi gynnig ar rai gweithdrefnau llawfeddygol gyda’n myfyrwyr meddygol.Yr Ysgol Meddygaeth

Dyma'r teitl

A dyma'r drop down

A phethau felly