Ewch i’r prif gynnwys

Tafwyl

Gwyliau Cymru Tafwyl
Cynhelir Tafwyl yng Nghastell Caerdydd bob blwyddyn.

Cafodd Gŵyl Tafwyl ar ei ffurf wyneb yn wyneb arferol ei gohirio eleni oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19). Yn lle hynny, fe gynhaliwyd gŵyl ddigidol ar-lein rhwng dydd Sadwrn 8 a dydd Sul 16 Mai 2021.

Fe gyfrannodd staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd at dri digwyddiad yn ystod Gŵyl Rithiwr Tafwyl, ac mae’r rhain i’w gweld isod:

Holi Helen a Dylan

Oes cwestiwn gyda chi am yr iaith Gymraeg neu am ddysgu Cymraeg? Beth am hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd neu addysg Gymraeg? Ymunwch â’r Athro Dylan Foster Evans o Brifysgol Caerdydd a Helen Prosser o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i glywed yr atebion i’ch cwestiynau chi.

Llafur Cariad

Beth yw gofal? Ac a ddylid talu rhieni i aros gartref i ofalu am eu plant a’u cartrefi? A ddaw economi ‘rhodd’ i leddfu economi farchnad? Catrin Ashton, Eluned Gramich a Huw L Williams fydd yn trafod eu cyfraniadau i rifyn gwanwyn O’r Pedwar Gwynt.

Tips TikTok Gyda Ellis Lloyd Jones

Stoooop! Ydych chi eisiau gwybod fy ‘Top Tips’ i am sut i greu TikToks eiconig? O ddarganfod pa filters yw’r gorau i bigo yr hashtags mwyaf poblogaidd – ymunwch â fi i ddysgu sut i greu TikTok!