Ewch i’r prif gynnwys

Eisteddfod AmGen 2020

Gweithdy gwyddoniaeth i blant yn yr Eisteddfod.
Gweithdy gwyddoniaeth i blant yn yr Eisteddfod.

Ar ôl gohirio Eisteddfod Genedlaethol 2020 oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19), cafodd Eisteddfod AmGen ei chreu i ddod â'r Eisteddfod yn fyw ar-lein.

Fel rhan o'r ŵyl rithwir, mae AmGen wedi bod yn ffrydio darlithoedd a chyflwyniadau ar amrywiaeth eang o bynciau, o gelfyddydau a llenyddiaeth i wleidyddiaeth a hanes, sydd ar gael i'w gwylio ar dudalen Eisteddfod AmGen.

Darlithoedd a digwyddiadau AmGen

Gellir gwylio'r darlithoedd a digwyddiadau Cymraeg canlynol gan aelodau o staff y Brifysgol yma:

DigwyddiadAelod staff
"A Book of Mad Celts?" - Menywod Blaengar Mudiad Celtaidd 1899-1910Dr Marion Loeffler, Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd
Cecru, Celtaidd a’r Crachach: Hanesion o rai o Hen Eisteddfodau CaerdyddDr Dylan Foster Evans,
Ysgol y Gymraeg
Datgloi Trysorau - taith rithiol o rai o drysorau mwyaf gwerthfawr, hynod, rhyfedd ac arloesol Prifysgol Caerdydd.Sara Huws,
Casgliadau Arbennig ac Archifau
COVID-19, yr economi a Chyllideb CymruCanolfan Llywodraethiant Cymru mewn partneriaeth â Senedd Cymru
"Croywiaith Ceredigion": hanes llenyddiaeth yng Ngheredigion hyd at c.1700Dr Dylan Foster Evans, Ysgol y Gymraeg
Darganfod Ollon Iolo Morganwg: Lle, Gwrthrych a LlenDr Marion Loeffler, Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd
Gwibdaith Gynganeddol - Cyflwyniad i’r gynghaneddOsian Rhys Jones, Cyfathrebu a Marchnata
Sgwrs gyda Betsan Powys; Newyddiaduraeth, democratiaeth a COVID-19Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant mewn partneriaeth â Senedd Cymru
Mihangel Morgan ‘Fandal o Lenor’ wrth herio’r traddodiadDr Rhiannon Marks, Ysgol y Gymraeg
Moelona, Myfanwy a Mil - Hil a Hunaniaeth yn Llenyddiaeth y 1920auDr Siwan Rosser,
Ysgol y Gymraeg
Welsh Festival Music (1924) - Cyfieithu Cymru ar gyfer ‘Welsh Week’ WembleyDr Elen Ifan,
Ysgol y Gymraeg
Beth ddigwyddodd yng Nghymru yn etholiad cyffredinol 2019?Yr Athro Richard Wyn Jones,
Canolfan Llywodraethiant Cymru

Llais Heb Faes

Dim maes? Dim problem! Gwnaeth cydweithwyr o Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd unwaith eto gefnogi grŵp o fyfyrwyr i greu cynnwys digidol unigryw a chael profiad gwaith gwerthfawr fel newyddiadurwyr.

Wrth adrodd o'u cartrefu ledled Cymru cyhoeddodd y tîm gyfres o eitemau fideo, podlediadau, polau, cwisiau a mwy y gellir dod o hyd iddynt ar Facebook, Twitter ac Instagram.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol 2021 yn Nhregaron rhwng dydd Sadwrn 31 Gorffennaf a dydd Sadwrn 7 Awst.