Ewch i’r prif gynnwys

Yr Eisteddfod Genedlaethol

Gweithdy gwyddoniaeth i blant yn yr Eisteddfod.
Gweithdy gwyddoniaeth i blant yn yr Eisteddfod.

Cynhaliodd Prifysgol Caerdydd nifer o ddarlithoedd a gweithgareddau dros yr wythnos, gydag ymwelwyr yn gallu dysgu am ficroblastigau, hawliau plant, gwleidyddiaeth Cymru, a datblygiad meddyginiaethau.

Daeth nifer fawr o aelodau o'r cyhoedd hefyd i brofi eu pwysedd gwaed gan fyfyrwyr meddygol y brifysgol, gyda thua 500 o bobl yn cael eu profi dros ddau ddiwrnod.

Rydym yn edrych ymlaen at Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd eleni, a gynhelir ym Moduan, Gwynedd, o 5-12 Awst 2023.

Os hoffech ragor o wybodaeth am ein presenoldeb yn yr Eisteddfod, anfonwch ebost at Eisteddfod@caerdydd.ac.uk