Ewch i’r prif gynnwys

Yr Eisteddfod Genedlaethol

Gweithdy gwyddoniaeth i blant yn yr Eisteddfod.
Gweithdy gwyddoniaeth i blant yn yr Eisteddfod.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, sy'n cael ei chynnal yn ystod wythnos gyntaf mis Awst bob blwyddyn, yw dathliad mwyaf Cymru o ddiwylliant a’r iaith Gymraeg.

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022 yn cael ei chynnal yn Nhregaron, Ceredigion, rhwng 30 Gorffennaf a 6 Awst.

Eisteddfod Genedlaethol 2022

Rhaglen gweithgareddau Prifysgol Caerdydd

Dydd Sadwrn 30 Gorffennaf

AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniadLleoliad

11:00 – 12:30

Myrddin: Dewin neu Broffwyd?

Bydd y cyflwyniad hwn yn cynnig cipolwg bywiog ar ffigwr Myrddin mewn barddoniaeth Gymraeg, yn seiliedig ar brosiect Barddoniaeth Myrddin sydd ar waith ym Mhrifysgol Caerdydd a'i phartneriaid ar hyn o bryd.

Dr David Callander

Ysgol y Cymraeg

Pabell Prifysgol Caerdydd

16:00 – 16:45

Henry Richard, Tangnefeddwr Tregaron

Yn y ddarlith hon fe fydd Dr Huw Williams, awdur Credoau’r Cymry ac Ysbryd Morgan, yn dilyn hanes Henry Richard o’i blentyndod yn Nhregaron i’w yrfa fel ysgrifennydd y Gymdeithas Heddwch yn Llundain, gan olrhain ei gyfraniad ar y lefel ryngwladol i’r mudiad heddwch byd-eang.

Dr Huw Williams

Deon y Gymraeg

Pabell Prifysgol Caerdydd

15:30

Microsgopau Cyfredol: Troi’r Anweladwy yn Rhyfeddodau Byw

Bydd yr Athro Arwyn T Jones o Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd yn trafod sut y mae technolegau microsgopeg diweddar wedi rhoi mynediad gweladwy iddo i du mewn i’n celloedd ni. Bydd hefyd yn trafod delweddau microsgopeg o brosiect sy’n ymwneud â thargedu celloedd canser gyda NanoFeddygyniaethau newydd. Ac yn olaf dewch i weld ein cyfaill Dario rerio mewn 3D!

Yr Athro Arwyn T Jones

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Y Sfferen

Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

10:00 – 17:00

Datgelu Plastig: ar ein tir, yn ein dŵr, YM MHOBMAN

Mae plastig yn rhan bwysig iawn o’n bywydau, ond mae hefyd yn broblem fawr i’n hamgylchedd. Mae’r rhan helaeth o’r plastig sydd wedi  ei greu yn dal i fodoli yn yr amgylchedd – biliynau o dunelli! Dewch i gwt Prifysgol Caerdydd i ddysgu sut y gallwn ddatguddio plastigion bach iawn yn yr amgylchedd (ac anifeiliaid!) a’u hynysi gan ddefnyddio cemegyn arbennig, microsgop, golau glas llachar a sbectol oren!

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

10:00 – 17:00

Dyfrig y dwrgi, pysgod plastig, a meddyginiaethau digroeso

Bydd yr arddangosfa hon yn trafod ymchwil Prifysgol Caerdydd ar fiogynyddiad ar effaith y mae hyn yn ei gael ar gadwyni bwyd.  Ar frig cadwyn bwyd mae'r dwrgi sydd yn bwyta pysgod sydd ei hunain yn bwyta ysglyfaeth lai.  Dewch i weld sut mae'r broses hon yn achosi i ficroplastigion ac efallai meddyginiaethau yn ein hafonydd gronni yn stumog y dwrgi a sut y gall proses tebyg ein heffeithio ni.

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

Dydd Sul 31 Gorffennaf

AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniadLleoliad

13:40

Darganfod Microplastigion: Siwrne o Donnau’r Môr i Donnau Golau

Mae microplastigion yn yr amgylchedd yn denu mwy a mwy o sylw yn ddiweddar oherwydd eu natur hollbresennol a’u potensial i achosi niwed i’r amgylchfyd a’i phobl. Ymunwch a Dr Iwan Palmer o Brifysgol Caerdydd am gyflwyniad ar raddfa’r broblem, a sut gellir defnyddio dull newydd ag hygyrch o ganfod ac ynysu microplastigion sy’n ddiogel, gymharol rad, ac yn addas i bobl ifanc a/neu ddibrofiad. Bydd trafod hefyd gwaith arloesol i weld microplastigion yn fflwroleuo trwy sbectol oren!

Dr Iwan Palmer
Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Y Sfferen
Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

10:00 – 17:00

Datgelu Plastig: ar ein tir, yn ein dŵr, YM MHOBMAN

Mae plastig yn rhan bwysig iawn o’n bywydau, ond mae hefyd yn broblem fawr i’n hamgylchedd. Mae’r rhan helaeth o’r plastig sydd wedi  ei greu yn dal i fodoli yn yr amgylchedd – biliynau o dunelli! Dewch i gwt Prifysgol Caerdydd i ddysgu sut y gallwn ddatguddio plastigion bach iawn yn yr amgylchedd (ac anifeiliaid!) a’u hynysi gan ddefnyddio cemegyn arbennig, microsgop, golau glas llachar a sbectol oren!

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

10:00 – 17:00

Dyfrig y dwrgi, pysgod plastig, a meddyginiaethau digroeso

Bydd yr arddangosfa hon yn trafod ymchwil Prifysgol Caerdydd ar fiogynyddiad ar effaith y mae hyn yn ei gael ar gadwyni bwyd.  Ar frig cadwyn bwyd mae'r dwrgi sydd yn bwyta pysgod sydd ei hunain yn bwyta ysglyfaeth lai.  Dewch i weld sut mae'r broses hon yn achosi i ficroplastigion ac efallai meddyginiaethau yn ein hafonydd gronni yn stumog y dwrgi a sut y gall proses tebyg ein heffeithio ni.

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

10:00 – 17:00

Cwrdd â myfyrwyr

Dewch draw i babell Prifysgol Caerdydd i gwrdd â rhai o'n myfyrwyr a chlywed am eu hastudiaethau, a sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Prifysgol Caerdydd

Pabell Prifysgol Caerdydd

     
    

Dydd Llun 1 Awst

AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniadLleoliad

10:00 – 15:00

Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd

Rhagor o wybodaeth am fyw ac astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Tîm Recriwtio Israddedigion

Pabell Prifysgol Caerdydd

12:00 – 13:30

Anatomi'r Gymraeg: Defnyddio technoleg MRI ar gyfer delweddu seiniau Cymraeg

Cyfle i ddysgu rhagor am brosiect rhyngddisgyblaethol arloesol rhwng academyddion yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, yr Ysgol Seicoleg ac Ysgol y Gymraeg sydd wedi ei leoli yng Nghanolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd fyd-enwog Prifysgol Caerdydd (CUBRIC). Mae'r prosiect hwn yn defnyddio technoleg MRI ar gyfer mapio symudiad y tafod a rhannau eraill o'r llwybr llais wrth i seiniau Cymraeg gael eu cynhyrchu. Bydd y cyflwyniad hefyd yn ystyried sut y gall cynnyrch y prosiect hwn arwain at adnoddau addysgol a all helpu dysgwyr Cymraeg i oresgyn heriau ynganu penodol.

Dr Jonathan Morris a Dr Iwan Rees

Ysgol y Cymraeg

Pabell Prifysgol Caerdydd

14:00 – 15:00

Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd a bywyd Cymraeg y Ddinas

Yr unig Prifysgol yng Nghymru sy’n rhan o’r Russell Group a prifysgol ein prif ddinas, cewch glywed rhagor am y Prifysgol Caerdydd a beth sydd gennym i’w gynnig i fyfyrwyr sy’n medru’r Gymraeg ac sydd eisiau byw yn y Gymraeg, digwyddiadau, astudio a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Tîm Recriwtio Israddedigion

Pabell Prifysgol Caerdydd

10:00 – 17:00

Datgelu Plastig: ar ein tir, yn ein dŵr, YM MHOBMAN

Mae plastig yn rhan bwysig iawn o’n bywydau, ond mae hefyd yn broblem fawr i’n hamgylchedd. Mae’r rhan helaeth o’r plastig sydd wedi  ei greu yn dal i fodoli yn yr amgylchedd – biliynau o dunelli! Dewch i gwt Prifysgol Caerdydd i ddysgu sut y gallwn ddatguddio plastigion bach iawn yn yr amgylchedd (ac anifeiliaid!) a’u hynysi gan ddefnyddio cemegyn arbennig, microsgop, golau glas llachar a sbectol oren!

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

10:00 – 17:00

Dyfrig y dwrgi, pysgod plastig, a meddyginiaethau digroeso

Bydd yr arddangosfa hon yn trafod ymchwil Prifysgol Caerdydd ar fiogynyddiad ar effaith y mae hyn yn ei gael ar gadwyni bwyd.  Ar frig cadwyn bwyd mae'r dwrgi sydd yn bwyta pysgod sydd ei hunain yn bwyta ysglyfaeth lai.  Dewch i weld sut mae'r broses hon yn achosi i ficroplastigion ac efallai meddyginiaethau yn ein hafonydd gronni yn stumog y dwrgi a sut y gall proses tebyg ein heffeithio ni.

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

10:00 – 15:00

Cwrdd â myfyrwyr

Dewch draw i babell Prifysgol Caerdydd i gwrdd â rhai o'n myfyrwyr a chlywed am eu hastudiaethau, a sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Prifysgol Caerdydd

Pabell Prifysgol Caerdydd

Dydd Mawrth 2 Awst

AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniadLleoliad

10:00 – 17:00

Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd

Rhagor o wybodaeth am fyw ac astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Prifysgol Caerdydd

Pabell Prifysgol Caerdydd

10:00 – 17:00

Mesur eich pwysedd gwaed

Bydd Myfyrwyr Meddygol Prifysgol Caerdydd yn cymryd eich pwysau gwaed a, than arweiniad clinigwyr, yn eich cynghori ar y canlyniadau.

Yr Ysgol Meddygaeth

Pabell Prifysgol Caerdydd

10:00 – 17:00

Datgelu Plastig: ar ein tir, yn ein dŵr, YM MHOBMAN

Mae plastig yn rhan bwysig iawn o’n bywydau, ond mae hefyd yn broblem fawr i’n hamgylchedd. Mae’r rhan helaeth o’r plastig sydd wedi  ei greu yn dal i fodoli yn yr amgylchedd – biliynau o dunelli! Dewch i gwt Prifysgol Caerdydd i ddysgu sut y gallwn ddatguddio plastigion bach iawn yn yr amgylchedd (ac anifeiliaid!) a’u hynysi gan ddefnyddio cemegyn arbennig, microsgop, golau glas llachar a sbectol oren!

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

10:00 – 17:00

Dyfrig y dwrgi, pysgod plastig, a meddyginiaethau digroeso

Bydd yr arddangosfa hon yn trafod ymchwil Prifysgol Caerdydd ar fiogynyddiad ar effaith y mae hyn yn ei gael ar gadwyni bwyd.  Ar frig cadwyn bwyd mae'r dwrgi sydd yn bwyta pysgod sydd ei hunain yn bwyta ysglyfaeth lai.  Dewch i weld sut mae'r broses hon yn achosi i ficroplastigion ac efallai meddyginiaethau yn ein hafonydd gronni yn stumog y dwrgi a sut y gall proses tebyg ein heffeithio ni.

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

13:00O Dregaron i’r Unol Daleithiau: Caethwasiaeth, y Rhyfel Cartref, a Llythyrau’r YmfudwyrDarlith Eisteddfodol Flynyddol Canolfan Uwchefrydiau Cymry America, Prifysgol Caerdydd

Athrawon E. Wyn James a Bill Jones

Ysgol y Cymraeg

Mhabell y Cymdeithasau 1

Dydd Mercher 3 Awst

AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniadLleoliad

10:00 – 17:00

Mesur eich pwysedd gwaed

Bydd Myfyrwyr Meddygol Prifysgol Caerdydd yn cymryd eich pwysau gwaed a, than arweiniad clinigwyr, yn eich cynghori ar y canlyniadau.

Yr Ysgol Meddygaeth

Pabell Prifysgol Caerdydd

10:00 – 17:00

Taith drwy’r broses o ddarganfod Meddyginiaethau: Yn harddangos ein meddyginiaethau arloesol y dyfodol

Taith drwy’r broses o greu meddyginiaethau newydd, ble maen nhw’n cael eu canfod, sut maen nhw’n cael eu creu, a beth maen nhw’n gallu ei wneud. Gan ffocysu ar cyffuriau i drin cyflwr niwrowyddorau ac iechyd meddwl, a rôl ein sefydliad i wella bywydau cleifion drwy ddarlunio meddyginiaethau newydd.

Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

11:30'Enwau Lleoedd Cymraeg' – aelod o banel wedi ei drefnu gan Senedd Cymru 

Yr Athro Dylan Foster Evans

Ysgol y Cymraeg

Cymdeithasau 2
14:00 – 15:00

Diogelu Iawnderau Dynol Plant cyn ac yn ystod y Pandemig: Sgwrs gyda Sally Holland, Cyn-gomisiynydd Plant Cymru yng Nghwmni Richard Wyn Jones

Yn y sesiwn hon mi fydd yr Athro Sally Holland, sydd newydd orffen ei chyfnod fel Comisiynydd Plant, yn trin a thrafod ei phrofiad yn y swydd.  Bydd yr Athro Richard Wyn Jones yn ei holi, ac mi fydd yn gyfle iddi fyfyrio ar ei gwaith, yr heriau, a’r hyn mae’n gobeithio amdani o safbwynt bywydau a phrofiadau pobl iau ein cymdeithas. Bydd hi’n siarad hefyd am ei thaith i feistroli Cymraeg a’i chred y dylai pob arweinydd cyhoeddus cenedlaethol ddysgu'r iaith os nad ydynt eisoes yn ddwyieithog.

Yr Athro Sally Holland

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Pabell y Cymdeithasau rhif 1

10:00 – 17:00

Cwrdd â myfyrwyr

Dewch draw i babell Prifysgol Caerdydd i gwrdd â rhai o'n myfyrwyr a chlywed am eu hastudiaethau, a sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Prifysgol Caerdydd

Pabell Prifysgol Caerdydd

Dydd Iau 4 Awst

AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniadLleoliad

10:30 – 11:30

Rhwng y Rheol Uniaith a’r Requiem: Cyfieithu a Cherddoriaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Bydd y ddarlith fer hon yn rhoi trosolwg o arwyddocâd cyfieithu i gystadlaethau a chyngherddau’r Eisteddfod Genedlaethol yn ail hanner yr ugeinfed ganrif. Bydd Dr Elen Ifan o Ysgol y Gymraeg yn bwrw goleuni ar ddylanwad yr Eisteddfod ei hun, y rhwydwaith weinyddol o’i hamgylch, a gweithrediad y Rheol Uniaith ym 1950 ar y penderfyniadau cyfieithu sy’n rhan o’r diwylliant perfformio Cymreig hyd heddiw.

Dr Elen Ifan

Ysgol y Cymraeg

Pabell Prifysgol Caerdydd

10.30Dau o Bregethwyr Mwyaf Ewrop: Daniel Rowland a D. Martyn Lloyd-JonesDarlith Eisteddfodol Flynyddol ‘Capel: Cymdeithas Treftadaeth y Capeli’ ac Ymddiriedolaeth ‘Addoldai Cymru’Yr Athro E. Wyn JamesYng Nghapel Gwynfil, Llangeitho

13:30 – 14:30

Dyfodol Newyddion yng Nghymru - fydd y chwyldro ddim ar y teledu, gyfaill? Ydi newyddiadurwyr Cymru yn barod am y byd digidol?

Beth yw'r dyfodol i newyddion yng Nghymru? I ba gyfeiriad mae newyddiaduraeth yn mynd? Oes angen i newyddiadurwyr ddatblygu ac esblygu? Yn y sesiwn yma gan yr Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant, bydd Branwen Thomas (ITV), Delyth Isaac (BBC) a Geraint Evans (S4C) yn trafod y dirwedd newyddiadurol yng Nghymru.

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Pabell Prifysgol Caerdydd

14:00'Cymraeg y Dyfodol': aelod o banel dan gadeiryddiaeth Sean Fletcher Yr Athro Dylan Foster EvansMaes D

15:30 – 17:30

Derbyniad diodydd Cynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Cyfle i gwrdd â chynfyfyrwyr eraill, cymdeithasu, hel atgofion am eich amser yng Nghaerdydd a thrafod eich bywydau ers hynny.

Diweddarwch eich manylion a chael gwybod am sut i gymryd rhan i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yr Isadran Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr (DEVAR)

Pabell Prifysgol Caerdydd

10:00 – 17:00

Taith drwy’r broses o ddarganfod Meddyginiaethau: Yn harddangos ein meddyginiaethau arloesol y dyfodol

Taith drwy’r broses o greu meddyginiaethau newydd, ble maen nhw’n cael eu canfod, sut maen nhw’n cael eu creu, a beth maen nhw’n gallu ei wneud. Gan ffocysu ar cyffuriau i drin cyflwr niwrowyddorau ac iechyd meddwl, a rôl ein sefydliad i wella bywydau cleifion drwy ddarlunio meddyginiaethau newydd.

Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

10:00 – 17:00

Darganfod DNA, Geneteg a Genomeg

Mae tîm Parc Geneteg Cymru’n dod â’i gêm ‘Cromosomau yn erbyn y Cloc’ i’r Pentref Gwyddoniaeth. Rhowch gynnig ar drefnu cromosomau dynol yn erbyn y cloc – efallai y bydd eich enw’n ymddangos ar ei fwrdd arweinwyr! Byddwch hefyd yn gallu rhoi cynnig ar origami DNA, trafod DNA, geneteg a genomeg gyda’r staff a gweithio gyda Pharc Geneteg Cymru a Phartneriaeth Genomeg Cymru.

Parc Geneteg Cymru

Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

15:30 – 16:30

Pam fod Llafur yn ennill eto ac eto ac eto yng Nghymru?

Eleni byddwn yn cofnodi canrif ers i Lafur ennill ei hetholiad genedlaethol gyntaf yng Nghymru – camp y llwyddodd i’w hefelychu ym mhob etholiad cyffredinol a datganoledig ers hynny. Yn y ddarlith hon fe fydd Richard Wyn Jones yn defnyddio data o Astudiaeth Etholiad Cymru i egluro seiliau llwyddiant rhyfeddol Llafur.

Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael ar gyfer y cyflwyniad hwn

Yr Athro Richard Wyn Jones

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Pabell y Cymdeithasau rhif 2

Dydd Gwener 5 Awst

AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniadLleoliad

10:00 – 14:30

Cwis Esboniadur y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae Adam Pierce, Siôn Jones ac Alys Jones o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn datblygu adnodd addysgol ar-lein o'r enw Esboniadur y Gwyddorau Cymdeithasol (Social Science Glossary). Casgliad o gofnodion yw hwn o gysyniadau, damcaniaethwyr, damcaniaethau a mudiadau ideolegol sy’n ymwneud â'r gwyddorau cymdeithasol i gefnogi myfyrwyr sy’n astudio yn Gymraeg. Bydd cyfle i ymwelwyr weld enghreifftiau o gofnodion a fydd yn ymddangos ar Esboniadur y Gwyddorau Cymdeithasol. Bydd ymwelwyr hefyd yn gallu cymryd rhan mewn cwis sy’n seiliedig ar y cofnodion hyn i asesu eu dealltwriaeth o gysyniadau a damcaniaethau'r gwyddorau cymdeithasol.

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Pabell Prifysgol Caerdydd

12:00 - 13:00Darlunio meddyginiaethau arloesol y dyfodolBydd Staff SDM yn trafod o le daeth ein cyffuriau i drin cyflwr niwrowyddorau ac iechyd meddwl a rôl ein sefydliad newydd i wella bywydau cleifion drwy ddarlunio meddyginiaethau newydd.Uwch athro Simon Ward a Dr Heulyn Jones, Y Sefydliad Darganfod MeddyginiaethauPabell Prifysgol Caerdydd
12:30Williams Pantycelyn a Thân LlangeithoDarlith Eisteddfodol Flynyddol Adran Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Yr Athro E. Wyn James

Ysgol y Cymraeg

Pabell y Cymdeithasau rhif 2

15:00 – 16:00

Profiadau myfyrwyr a darlithwyr o addysg gyfrwng Gymraeg a chyfrwng Wyddeleg mewn prifysgolion yng Nghymru ac Iwerddon yn ystod pandemig COVID-19

Bydd y cyflwyniad yma’n trafod prosiect ymchwil sydd wedi ei chyllido gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd yn archwilio profiadau myfyrwyr a darlithwyr o addysg gyfrwng Gymraeg a chyfrwng Wyddeleg mewn prifysgolion yng Nghymru ac Iwerddon. Yn sgil COVID-19, edrychodd y prosiect ymchwil ar effaith y pandemig a’r symudiad tuag at addysg ar-lein ar addysg gyfrwng Gymraeg a Gwyddeleg mewn prifysgolion. Fel rhan o’r prosiect ymchwil, cynhaliwyd grwpiau ffocws gyda myfyrwyr a darlithwyr prifysgol ynghylch eu profiadau o addysg gyfrwng Gymraeg a Gwyddeleg. Yn seiliedig ar ddarganfyddiadau’r prosiect, byddwn yn rhannu arfer da yn ogystal â thrafod rhai o’r heriau sydd yn wynebu myfyrwyr a darlithwyr prifysgol o ran addysg gyfrwng Gymraeg a Gwyddeleg.

Dr Siôn Jones

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Pabell Prifysgol Caerdydd

10:00 – 17:00

Taith drwy’r broses o ddarganfod Meddyginiaethau: Yn harddangos ein meddyginiaethau arloesol y dyfodol

Taith drwy’r broses o greu meddyginiaethau newydd, ble maen nhw’n cael eu canfod, sut maen nhw’n cael eu creu, a beth maen nhw’n gallu ei wneud. Gan ffocysu ar cyffuriau i drin cyflwr niwrowyddorau ac iechyd meddwl, a rôl ein sefydliad i wella bywydau cleifion drwy ddarlunio meddyginiaethau newydd.

Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

10:00 – 17:00

Cwrdd â myfyrwyr

Dewch draw i babell Prifysgol Caerdydd i gwrdd â rhai o'n myfyrwyr a chlywed am eu hastudiaethau, a sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Prifysgol Caerdydd

Pabell Prifysgol Caerdydd

Dydd Sadwrn 6 Awst

AmserSesiwnDisgrifiadDan arweiniadLleoliad

11:00 – 12:00

Tyfu i fyny yng Nghymru: y pandemig a thu hwnt | Tystiolaeth o Astudiaeth Aml-garfan Addysg WISERD

Crynhoi rhai o ganfyddiadau Astudiaeth Aml-Garfan WISERD 2021: arolwg o safbwyntiau disgyblion o ysgolion uwchradd ledled Cymru o'u profiadau yn ystod y flwyddyn diwethaf. Gofynnwyd am farn y disgyblion ynglŷn ag effaith COVID-19 ar ddysgu, eu barn ar wleidyddiaeth Cymru, eu ffydd yn y brechlyn COVID a llawer mwy.

Dr Laura Arman

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Pabell Prifysgol Caerdydd

10:00 – 16:00

Taith drwy’r broses o ddarganfod Meddyginiaethau: Yn harddangos ein meddyginiaethau arloesol y dyfodol

Taith drwy’r broses o greu meddyginiaethau newydd, ble maen nhw’n cael eu canfod, sut maen nhw’n cael eu creu, a beth maen nhw’n gallu ei wneud. Gan ffocysu ar cyffuriau i drin cyflwr niwrowyddorau ac iechyd meddwl, a rôl ein sefydliad i wella bywydau cleifion drwy ddarlunio meddyginiaethau newydd.

Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg

10:00 – 15:00

Cwrdd â myfyrwyr

Dewch draw i babell Prifysgol Caerdydd i gwrdd â rhai o'n myfyrwyr a chlywed am eu hastudiaethau, a sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Prifysgol Caerdydd

Pabell Prifysgol Caerdydd