Ewch i’r prif gynnwys

Gwyliau Cymru

Rydym yn ymrwymo i hyrwyddo a dathlu iaith a diwylliant Cymru drwy ein partneriaethau gydag Eisteddfod yr Urdd ac Eisteddfod Genedlaethol a, thrwy gefnogi gwyliau Cymraeg allweddol eraill. Er bod digwyddiadau wyneb yn wyneb wedi'u gohirio tan 2022 oherwydd pandemig y Coronafeirws (COVID-19), fe wnaethom fwynhau cymryd rhan yn rhithiol eleni ac adeiladu ar lwyddiant parhaus y gwyliau hyn.

Darganfyddwch sut y gwnaethom gymryd rhan yng ngŵyl rithwir Eisteddfod T eleni.

Darganfyddwch sut y gwnaethom gymryd rhan yng Ngŵyl rithwir Tafwyl eleni.

Darganfyddwch sut y gwnaethom gymryd rhan yng Ngŵyl rithwir AmGen eleni.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gwrdd ag ymwelwyr â’r gwyliau ar-ein er mwyn medru rhannu gwybodaeth am ein gwaith yng Nghymru a’r tu hwnt.

Newyddion diweddaraf

Uchelgeisiau Cymraeg cyffredin y Brifysgol yn Eisteddfod AmGen 2021

3 Awst 2021

Cyflwyniad i Academi Iaith Gymraeg newydd yn rhan o ddarllediad yr ŵyl

Sian Powell

Golwg am geisio ‘cau’r diffyg democrataidd’

31 Gorffennaf 2019

Pennaeth newydd Golwg yn rhan o drafodaeth Prifysgol Caerdydd ynghylch y cyfryngau yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Stick figures with Welsh flag

Prosiect iaith yn nesáu at ei darged

31 Gorffennaf 2019

Adnodd nodedig ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn cael ei ddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol