Ewch i’r prif gynnwys

Gwyliau Cymru

Yr haf yma, byddwn ni’n cefnogi Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol. Dewch i gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau cyffrous y byddwn ni’n eu cynnal yn ystod yr eisteddfodau hyn.

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2022 yn Ninbych rhwng 30 Mai a 4 Mehefin.

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022 yn Nhregaron, Ceredigion, rhwng 30 Gorffennaf a 6 Awst.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gwrdd ag ymwelwyr â’r Eisteddfodau er mwyn medru rhannu gwybodaeth am ein gwaith yng Nghymru a’r tu hwnt.

Newyddion diweddaraf

Prifysgol Caerdydd yn talu teyrnged i Bobi Jones wrth ddychwelyd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

27 Mai 2022

Mae disgwyl i filoedd o bobl fynd i’r ŵyl ieuenctid, lle bydd y Brifysgol yn cynnal rhaglen brysur o ddigwyddiadau ac yn noddi Medal y Dysgwyr.

Uchelgeisiau Cymraeg cyffredin y Brifysgol yn Eisteddfod AmGen 2021

3 Awst 2021

Cyflwyniad i Academi Iaith Gymraeg newydd yn rhan o ddarllediad yr ŵyl

Sian Powell

Golwg am geisio ‘cau’r diffyg democrataidd’

31 Gorffennaf 2019

Pennaeth newydd Golwg yn rhan o drafodaeth Prifysgol Caerdydd ynghylch y cyfryngau yn yr Eisteddfod Genedlaethol