Ewch i’r prif gynnwys

Gwyliau Cymru

Porwch drwy'r digwyddiadau cyffrous a chyfareddol sydd gennym i chi mewn gwyliau drwy Gymru benbaladr eleni.

Mae Tafwyl yn dod â'r gorau o gerddoriaeth, celfyddydau a diwylliant Cymraeg at ei gilydd yng nghalon ein prifddinas bob blwyddyn.

Cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod wythnos gyntaf mis Awst bob blwyddyn, ac mae'n ddathliad o'r celfyddydau, iaith a diwylliant Cymraeg.

Eisteddfod yr Urdd yw un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop sy'n dathlu ein diwylliant a'n hiaith.

Mae un o wyliau llenyddol mwyaf a gorau'r byd yn digwydd bob blwyddyn ar ddiwedd y gwanwyn yn nhref Y Gelli Gandryll.

Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd ag ymwelwyr y gwyliau hyn fel y gallwn rannu gwybodaeth am ein gwaith drwy Gymru benbaladr a thu hwnt.

Newyddion diweddaraf

Dylan the dragon at Eisteddfod 2016

Pobl ifanc yn dysgu am fywyd prifysgol yn Eisteddfod yr Urdd

21 Mai 2024

Bydd gweithgareddau rhyngweithiol hwyliog yn cael eu cynnal ym mhabell Prifysgol Caerdydd

Gŵyl y Gelli

Arbenigwyr y Brifysgol yn rhannu barn, yn goleuo ac yn ysbrydoli yng Ngŵyl y Gelli 2023

26 Mai 2023

Bydd Cyfres Caerdydd yn dychwelyd i'r Gelli Gandryll

Myfyrwyr yn cerdded gyda'i gilydd

Myfyrwyr yn ymuno ag Urdd Gobaith Cymru i lansio neges wrth-hiliaeth

18 Mai 2023

Mae pobl ifanc Cymru yn galw am garedigrwydd a goddefgarwch i bawb