Ewch i’r prif gynnwys

Gwyliau Cymru

Yr haf yma, byddwn ni’n cefnogi Eisteddfod yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a Tafwyl.

Rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau cyffrous byddwn ni’n eu cynnal yn ystod y gwyliau hyn yng Nghymru.

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019 yn cael ei chynnal ym Mae Caerdydd o 27 Mai tan 1 Mehefin.

Cynhelir Tafwyl 2019 yng Nghastell Caerdydd ar 22 a 23 Mehefin.

Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2019 yn cael ei chynnal yn Llanrwst, Conwy, o 3-10 Awst.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gwrdd ag ymwelwyr â’r gwyliau er mwyn medru rhannu gwybodaeth am ein gwaith yng Nghymru a’r tu hwnt.

Newyddion diweddaraf

Croseo sign at Urdd

Rôl ganolog i'r Brifysgol yn Eisteddfod yr Urdd

8 Mai 2019

Darlithoedd yn cynnwys digartrefedd ymysg pobl ifanc, Cymraeg yn y gweithle a bywyd myfyrwyr meddygaeth

Croseo sign at Urdd

Y Brifysgol yn bartner i Eisteddfod yr Urdd

18 Chwefror 2019

'Rydym yn falch o fod yn Brifysgol Gymreig'

Matt Spry

Tiwtor yn ennill tlws Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn

9 Awst 2018

Mae Matt Spry yn addysgu'r iaith i ffoaduriaid a cheiswyr lloches