Ewch i’r prif gynnwys

Gwyliau Cymru

Yr haf yma, byddwn ni’n cefnogi Eisteddfod yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a Tafwyl.

Rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau cyffrous byddwn ni’n eu cynnal yn ystod y gwyliau hyn yng Nghymru.

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019 yn cael ei chynnal ym Mae Caerdydd o 27 Mai tan 1 Mehefin.

Cynhelir Tafwyl 2019 yng Nghastell Caerdydd ar 22 a 23 Mehefin.

Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2019 yn cael ei chynnal yn Llanrwst, Conwy, o 3-10 Awst.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gwrdd ag ymwelwyr â’r gwyliau er mwyn medru rhannu gwybodaeth am ein gwaith yng Nghymru a’r tu hwnt.

Newyddion diweddaraf

tafwyl 2019

Award for Tafwyl partnership

18 Gorffennaf 2019

Llwyddiant y Brifysgol yn nigwyddiad Celfyddydau a Busnes Cymru

Tafwyl stand

Hwyl ymarferol yn yr ŵyl

17 Mehefin 2019

Prifysgol yn Tafwyl i arddangos ymchwil ac addysgu

House drawn in chalk on ground

Canolbwyntio ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc yn Eisteddfod yr Urdd

30 Mai 2019

Mae ymyrraeth gynnar yn allweddol i atal pobl ifanc rhag bod yn ddigartref