Ewch i’r prif gynnwys

Gwyliau Cymru

Rydym yn ymrwymo i hyrwyddo a dathlu iaith a diwylliant Cymru drwy ein partneriaethau gydag Eisteddfod yr Urdd ac Eisteddfod Genedlaethol a, thrwy gefnogi gwyliau Cymraeg allweddol eraill. Mae digwyddiadau wyneb yn wyneb wedi'u gohirio tan 2022 oherwydd pandemig y Coronafeirws (COVID-19), ond edrychwn ymlaen at gymryd rhan bron eleni ac adeiladu ar lwyddiant parhaus y gwyliau hyn.

Bydd Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal eleni arlein trwy Eisteddfod T.

Bydd Tafwyl yn cael ei chynnal nesaf yng Nghaerdydd yn 2022.

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal ar-lein yn ystod yr wythos cyntaf o Awst fel rhan o AmGen

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gwrdd ag ymwelwyr â’r gwyliau ar-ein er mwyn medru rhannu gwybodaeth am ein gwaith yng Nghymru a’r tu hwnt.

Newyddion diweddaraf

Sian Powell

Golwg am geisio ‘cau’r diffyg democrataidd’

31 Gorffennaf 2019

Pennaeth newydd Golwg yn rhan o drafodaeth Prifysgol Caerdydd ynghylch y cyfryngau yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Stick figures with Welsh flag

Prosiect iaith yn nesáu at ei darged

31 Gorffennaf 2019

Adnodd nodedig ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn cael ei ddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Elen Davies and Liam Ketcher

Pâr yn dychwelyd i gefnogi gwasanaeth newyddion digidol

29 Gorffennaf 2019

'Graddedigion' Llais y Maes ‘nôl yn yr Eisteddfod Genedlaethol fel gweithwyr proffesiynol ym myd y cyfryngau