Ewch i’r prif gynnwys

Dyfodol dŵr daear

Deall potensial dŵr daear i gynnig dyfodol trefol cynaliadwy yn Affrica.

Ledled Affrica, disgwylir i'r boblogaeth drefol ddyblu i bron i 1 biliwn o bobl yn ystod y 25 mlynedd nesaf, gyda rhai o'r cyfraddau twf cyflymaf yn y byd. Mae sicrhau mynediad at ddigon o ddŵr yn her fawr, ac yn gynyddol ystyrir mai dŵr daear yw'r ateb mwyaf ymarferol.

©Stephanie Thies

Seminar Dyfodol Dŵr Daear yn Affrica Drefol

Roedd y seminar ryngddisgyblaethol 'Dyfodol Dŵr Daear yn Affrica Drefol' yn archwilio goblygiadau'r pwysau trefol cynyddol ar ffynonellau dŵr daear yn Affrica, ac ar systemau cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n dibynnu arno.

Yn benodol, roedd yn ystyried y duedd gynyddol o gomisiynu tyllau turio preifat, a goblygiadau hyn ar gyfer gwydnwch tai a chanolfannau trefol, nawr ac yn y tymor hir.

Cyflwyniadau'r gweithdy

Rhagor o wybodaeth

Dr Adrian Healy

Dr Adrian Healy

Principal Research Fellow

Email
healya2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4281
Dr Christopher Hubbard

Dr Christopher Hubbard

Research and Impact Officer (Water Research Institute)

Email
hubbardcg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4667