Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am astudio Israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r opsiynau isod.

Swyddfa Recriwtio Israddedigion

Mae yna nifer o ffyrdd gallwch gysylltu â ni a chael y wybodaeth ddiweddaraf am astudio israddedig yng Nghaerdydd.

Ffurflen ar-lein

Os oes gennych gwestiwn penodol, neu ar gyfer gwybodaeth a chyngor, cwblhewch ein ffurflen gysylltu. Wrth gwblhau'r ffurflen, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib, er mwyn ein helpu ni gyda'ch ymholiad.

Manylion cyswllt

Fel arall, cysylltwch â ni'n uniongyrchol:

Ebost: enquiry@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 4455

Gwledydd yr UE

Awstria, Belg, Bwlgaria, Croatia, Cyprus, Gweriniaeth Czech, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Groeg, Hwngari, Gweriniaeth yr Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Lithiwania, Luxembourg, Malta, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slovakia, Slofenia, Sbaen, Sweden a'r DU.

Swyddfa Ryngwladol

Ar gyfer gwybodaeth a chyngor ar gyfer darpar israddedigion tu allan i'r UE, llenwch ein ffurflen neu cysylltwch â:

Ebost: international@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)2920 874432
Ffacs: +44 (0)2920 874622

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â chais rydych wedi ei wneud ar gyfer cwrs israddedig, gallwch gysylltu â'n tîm derbyn myfyrwyr:

Ebost: admissions@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 9999

Os hoffech gael gwybod rhagor am ein rhaglen Allgymorth i Ysgolion neu gadw lle, gallwch gysylltu â ni drwy:

Ebost: schools@caerdydd.ac.uk
Ffôn
: 029 2087 4455