Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltu â'n timau israddedig

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am astudio Israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r opsiynau isod.

Swyddfa Recriwtio Israddedigion

Mae yna nifer o ffyrdd gallwch gysylltu â ni a chael y wybodaeth ddiweddaraf am astudio israddedig yng Nghaerdydd.

Os oes gennych gwestiwn penodol, neu ar gyfer gwybodaeth a chyngor, cwblhewch ein ffurflen gysylltu. Wrth gwblhau'r ffurflen, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib, er mwyn ein helpu ni gyda'ch ymholiad.

Fel arall, cysylltwch â ni: +44 (0)29 2087 4455

Swyddfa Ryngwladol

Ar gyfer gwybodaeth a chyngor ar gyfer darpar israddedigion yr UE a rhyngwladol, llenwch ein ffurflen neu cysylltwch â: +44 (0)29 2087 4432

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â chais rydych wedi ei wneud ar gyfer cwrs israddedig, cwblhewch ein ffurflen gysylltu. Wrth gwblhau'r ffurflen, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib, er mwyn ein helpu ni gyda'ch ymholiad.

Fel arall, cysylltwch â ni: +44 (0)29 2087 9999

Os hoffech gael gwybod rhagor am ein rhaglen Allgymorth i Ysgolion neu gadw lle, gallwch gysylltu â ni drwy:

Ebost: schools@caerdydd.ac.uk
Ffôn
: 029 2087 4455