Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltu â'n timau israddedig

I gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, gofynnwch gwestiwn inni gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

Wrth lenwi'r ffurflen, rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i'n helpu i gyfeirio eich ymholiad.

Gofynnwch gwestiwn

Siaradwch â'n tîm

Os yw eich ymholiad yn un brys, gallwch chi gysylltu â thîm yn uniongyrchol gan ddefnyddio'r manylion isod. Oriau ein swyddfa yw 08:30 tan 17:00 GMT o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gall ein Swyddfa Recriwtio Israddedigion ateb cwestiynau am astudio gyda ni os ydych chi’n fyfyriwr o'r DU yn ogystal â rhoi gwybodaeth a chyngor cyffredinol.

Os yw eich ymholiad yn fater brys, gallwch ffonio'r tîm ar +44 (0) 29 2087 4455.

Gall y Swyddfa Ryngwladol ateb cwestiynau am astudio gyda ni os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol neu’n fyfyriwr o'r UE yn ogystal â rhoi gwybodaeth a chyngor cyffredinol.

Os yw eich ymholiad yn fater brys, gallwch chi ffonio'r tîm ar +44 (0) 29 2087 4432.

Gall ein tîm Derbyn ateb unrhyw gwestiynau ynglŷn â chais rydych wedi'i wneud ar gyfer cwrs israddedig.

Os yw eich ymholiad yn fater brys, gallwch chi ffonio'r tîm ar +44 (0) 29 2087 9999.

Gall ein tîm Allgymorth i Ysgolion a Cholegau ateb cwestiynau am ein Rhaglen Allgymorth i Ysgolion.

Defnyddiwch y ffurflen archebu i holi am ymweliad. Gallwch chi ffonio'r tîm ar +44 (0) 29 2087 4455 neu ebostio schools@caerdydd.ac.uk.