Ewch i’r prif gynnwys

Adborth am y wefan

Rydym yn croesawu unrhyw adborth sydd gennych am ein gwefan.

Am ymholiadau ynglŷn â chynnwys y we, rhoi gwybod am ddolenni sydd wedi torri neu wybodaeth nad yw'n gyfredol, cysylltwch â'r Tîm Cyfathrebu Digidol.

Wrth roi gwybod am ddolen wedi torri neu dudalen sydd ar goll, dylech gynnwys y cyfeiriad ar y we gan fydd hwn yn ein helpu ni i ddatrys y broblem yn gynt.

Cyfathrebu Digidol